Skip to main content

Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP’s)

Een overzicht van waar we PRUP's maakten? Gedetailleerde informatie over de inhoud van zo'n PRUP in een specifiek gebied? Of het definitieve PRUP downloaden? Je vindt het allemaal op deze webpagina. 

Overzicht

De blauwe vlekken op onderstaande kaart zijn de gebieden waarvoor we een PRUP opmaakten. Klik je op een blauw vlak dan zie je de naam van het PRUP en over welke thema's het gaat. Je kunt ook doorklikken naar het PRUP zelf.

Gedetailleerde kaart

Wil je graag een kaart raadplegen waarbij je de PRUP's meer in detail kan bekijken, maak dan gebruik van Geopunt:

  • Klik in Geopunt rechtsonder op het knopje ‘Lagen’,
  • Klik vervolgens op ‘Lagen toevoegen’.  
  • Kies in het menu eerst ‘Bouwen en wonen’, vervolgens ‘Ruimtelijke ordening’.
  • Vink tot slot ‘Provinciale RUP contouren’ en ‘Provinciale RUP Planelementen’ aan. 
  • Klik op de locatie waar je meer wenst te weten of het ruimtelijk uitvoeringsplan, en je krijgt aan de linkerzijde de nodige info.

Ook nuttig is het Vlaamse geoportaal. Daarin zijn alle Vlaamse definitieve ruimtelijke verordenende plannen opgenomen en bevraagbaar, dus ook de PRUPS. 

Meer info?

Dienst Ruimtelijke Planning
Functie
Administratie
Telefoon
03 240 66 23

Gerelateerd aanbod