Skip to main content

Zo vraag je een omgevingsvergunning aan bij de provincie

Een omgevingsvergunning is verplicht in een waaier van situaties. Voor de meest hinderlijke aanvragen moet die ingediend worden bij de provincie. Wanneer een omgevingsvergunning nodig is en waar je een aanvraag moet indienen, vind je hier.

Wanneer moet je een vergunning bij de provincie aanvragen?

Chemiereus, veebedrijf, dancing, zwembad of tankstation, allemaal hebben ze een omgevingsvergunning nodig. De mogelijke hinder op het leefmilieu van die bedrijven is verschillend. Wie de grootste impact heeft op het leefmilieu, wordt ingedeeld in klasse 1 en moet in de meeste gevallen een omgevingsvergunning aanvragen bij het provinciebestuur.

Onze belangrijkste rol bij de toekenning is het bewaken van een goed evenwicht tussen milieu en economie.

Met de milieuvergunningenwegwijzer van de Vlaamse overheid kan je eenvoudig nagaan in welke klasse je bedrijf is ingedeeld en bij welke instantie je een aanvraag of melding moet indienen.

Welke procedures, voorwaarden en wetgeving zijn van toepassing?

Alle informatie over de verschillende procedures die van toepassing kunnen zijn bij dossiers waarvoor de deputatie de vergunning verleent of de POVC advies verleent aan de gemeente, vind je hier.

Alle relevante wetgeving vind je hier op een rijtje.

Wie zetelt er in de Provinciale omgevingscommissie (POVC) en hoe werkt ze?

De POVC brengt advies uit aan de deputatie voor aanvragen die verlopen via de gewone procedure of via de procedure bijstellen van milieuvoorwaarden. Meer info over haar samenstelling en werking, vind je hier.

Praktische wegwijzer voor omgevingsvergunningsaanvragen

Zorg dat je dossier meer kans heeft op een snelle, positieve vergunning en volg onze praktische wegwijzer. Je vindt er richtlijnen voor het samenstellen en indienen van een omgevingsvergunningsaanvraag, tot en met het bekendmaken van de beslissing.

Vragen over jouw dossier?

Contacteer de dossierbehandelaar van de gemeente waar jouw exploitatie gelegen is. De naam van je dossierbehandelaar vind je terug op de briefwisseling of via onderstaande kaart.

Voor projecten van de provinciale lijst niet verbonden aan een inrichting met ingedeelde activiteiten kan je terecht bij Dries De Jongh. Voor een melding van overdracht van de vergunning kan je terecht bij Hilde Serraes.

Dienst Omgevingsvergunningen
Telefoon
03 240 57 45

Beroep instellen tegen een omgevingsvergunningsbeslissing?

Tegen een omgevingsvergunningsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen van een gemeente in eerste aanleg kan beroep worden ingesteld bij de deputatie van de provincie: het omgevingsberoep. Deze worden behandeld door de dienst Omgevingsberoepen.

Gerelateerd aanbod

  • Omgevingsberoepen Wat is de rol van lokale besturen bij een omgevingsberoep en hoe verloopt het traject? Experten in omgevingsberoepen van de provincie Antwerpen maken je wegwijs.​
  • Omgevingswetgeving en -handhaving ​​De omgevingswetgeving en bijhorende handhavingsregels wijzigen regelmatig. Volg onze studiedagen en opleidingen en je bent weer helemaal mee.