Skip to main content

Kerkplus - haal meer uit je kerk(gebouw)

 

Onder de noemer ‘Kerkplus’ helpt de provincie Antwerpen kerken die niet of weinig in gebruik zijn een nieuwe of bijkomende invulling te geven. Benieuwd hoe dat eraan toegaat? In ‘De Ronde’ op ATV en RTV neemt de videoreporter een kijkje bij de voormalige kerk van Mol Donk en de kapel van Braken. 

Neven- of herbestemming?

In ‘De Ronde’ krijg je twee zeer verschillende projecten te zien. De kerk in Mol Donk kreeg een totaal nieuwe functie als gemeenschapshuis en ontmoetingscentrum met een bijzondere architectuur. De kapel in Braken wordt nog steeds gebruikt voor misvieringen, maar kreeg belangrijke nevenfuncties: als thuisbasis voor enkele zangkoren en als clublokaal voor de jeugd is het hier dé ontmoetingsplaats voor jong en oud. 

Provincie Antwerpen ondersteunt met trajectbegeleiding, kennisdeling en subsidies.

Overweeg je een her- of nevenbestemming van een kerk?  Stel je tot 31 maart kandidaat voor een begeleid en gesubsidieerd bestemmingsonderzoek.

Je her-of nevenbestemming ook effectief realiseren? Dien je investeringsproject in voor 31 maart.

Gert Van Daele
Functie
Adviseur herbestemming kerken