Skip to main content

Gemeentefoto helpt bij je lokaal onderwijsbeleid

De gemeentefoto is een handig instrument om beleidslijnen rond onderwijs uit te zetten. Weet jij hoeveel leerlingen in jouw gemeente op school zitten? Hoe zit het met de spijbelaars? Ben je benieuwd waar jouw inwoners schoollopen en wie de scholen van jouw gemeente kiest? De gemeentefoto geeft de antwoorden. 

Wat mag je verwachten van een gemeentefoto?

 • Samenstelling van de bevolking: telt jouw gemeente veel jonge inwoners of vergrijst ze razendsnel? Hoe groot is de groep 12- tot 17-jarigen?
 • Welke netwerken zijn er actief in jouw gemeente? Wie is het spijbelaanspreekpunt van de politie? Of wie contacteren we best bij het Huis van het Kind?
 • Hoe zit het met de scholingsgraad van je inwoners?
 • Het onderwijslandschap in de gemeente biedt info over:
 • de scholen op je grondgebied;
 • de mobiliteit en de aantrekkingskracht van leerlingen (waar gaan onze inwoners naar school en wie komt er in onze gemeente naar school?);
 • de kleuterparticipatie;
 • de onderwijskansarmoede-indicatoren.
 • De problematische afwezigheden (of het spijbelen).
 • De vroegtijdige schoolverlaters.
 • Hoeveel mensen studeren verder en hoe het zit met de jonge werkzoekenden? 

Wil je graag als lokaal bestuur een flankerend onderwijsbeleid opstarten of wil je de bestaande werking tegen het licht houden? 

Stuur ons een mail: fob@provincieantwerpen.be.
We helpen je graag verder. 

Bijdrage aan SDG's

Gerelateerd aanbod

 • Samen tegen schooluitval ​Het Netwerk Samen Tegen Schooluitval faciliteert en ondersteunt acties rond spijbelen en ongekwalificeerde uitstroom.
 • MOS ​​MOS-begeleiders gaan aan de slag met leerkrachten om van de school een duurzame leer- en leefomgeving te maken.
 • Zomerschool ​Wil je een Zomerschool organiseren of een ander lerend initiatief in de zomermaanden? De provincie Antwerpen helpt en inspireert lokale besturen van A tot Z.