Skip to main content

Ga samen met ons schooluitval tegen!

Elk jaar verlaten 8.000 jongeren in Vlaanderen zonder diploma het onderwijs. Een diploma geeft hen nochtans de beste start op de arbeidsmarkt. Het Netwerk Samen Tegen Schooluitval ondersteunt je om de gekwalificeerde uitstroom in jouw gemeente of stad te vergroten.

Om de ongekwalificeerde uitstroom van jongeren terug te dringen, slaat Netwerk Samen Tegen Schooluitval bruggen tussen lokale actoren uit onderwijs, welzijn, werk en justitie. Het Flankerend Onderwijsteam creëerde hiervoor een sterk partnerschap met het Netwerk Samen Tegen Schooluitval vanuit het Departement Onderwijs en Vorming.

Samenwerken aan meer gekwalificeerde uitstroom 

Dankzij een stevig uitgebouwd netwerk faciliteert en ondersteunt het Netwerk Samen Tegen Schooluitval acties rond spijbelen, vroegtijdig schoolverlaten, jongeren met verhoogde kwetsbaarheid en ongekwalificeerde uitstroom. Samen met het Flankerend Onderwijsteam adviseren we lokale besturen en brengen hen in contact met de juiste partner. Je kan o.a. bij het Netwerk terecht met vragen rond:

Het Provinciaal Spijbelactieplan

Dit stappenplan beoogt een uniforme, sluitende en integrale aanpak van de spijbelproblematiek in onze provincie. Het benoemt de verschillende actoren - school, CLB/CMP (voor jongeren die naar school gaan in de stad Antwerpen), lokale politie, parket, OCJ en SDJ - en geeft hen een plaats in een groter geheel.

Naadloze flexibele trajecten (NAFT)

De naadloze flexibele trajecten (NAFT) hebben als doel om schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten in het secundair onderwijs tegen te gaan. Een naadloos flexibel traject kan preventief en remediërend ingezet worden en richt zich naar leerlingen, (klas)groepen, leerkrachten, teams en/of scholen. NAFT-partners zijn: Arktos, Cirkant, Elegast, Lejo, Profo, PrOS en WEB.

Warme overdracht

Warme overdracht zorgt voor continuïteit in de begeleiding op maat van en met de jongere(n). En dit met het oog op een vlotte en zorgzame transitie van onderwijs richting arbeidsmarkt. Prioritaire partners hierin zijn: school, CLB, VDAB.

Centraal Meldpunt (CMP)

Centraal Meldpunt is een netoverschrijdend CLB-project, meegefinancierd door externe partners, met als doel dreigende schooluitval en/of ongekwalificeerde uitstroom te verminderen. De gekende CMP’s in de provincie zijn: CMP Antwerpen, CMP Boom, CMP arrondissement Mechelen. 


Wil je advies of meer informatie over Samen Tegen Schooluitval?

Contacteer els.dupon@provincieantwerpen.be

Els Dupon
Functie
Projectverantwoordelijke Netwerk Samen tegen Schooluitval Antwerpen
Telefoon
03 240 61 40
Mobiel
0471 17 37 71

Gerelateerd aanbod

  • Zomerschool ​Wil je een Zomerschool organiseren of een ander lerend initiatief in de zomermaanden? De provincie Antwerpen helpt en inspireert lokale besturen van A tot Z.
  • Gekwalificeerde instroom ​Schooluitval voorkomen en kinderen een goede startpositie geven voor een succesvolle schoolloopbaan, daar zet TRAMPOLINE op in. De provincie Antwerpen ondersteunt.