Skip to main content

Trampoline, van wieg tot werk

Kinderen een goede startpositie geven voor een succesvolle schoolloopbaan, daar zet Trampoline op in. De provincie Antwerpen zet begeleidingstrajecten op voor lokale besturen. Het doel? Kansen geven aan àlle kinderen in jouw gemeente of stad.

Voorkom vroegtijdig schoolverlaten

Klassiek richt de aanpak van vroegtijdig schoolverlaten zich op leerlingen in het secundair onderwijs. Met Trampoline zet de provincie Antwerpen aan tot actie om ongekwalificeerde uitstroom te voorkomen en in te zetten op veel jongere leeftijd. 

Trampoline vertrekt vanuit de overtuiging dat programma’s die vroeg starten én lang opgevolgd worden, meer effect hebben dan programma’s die enkel focussen op remediëring in latere stadia. 

Ga onderbouwd aan de slag

De provincie biedt een professionaliseringstraject aan voor:

 • professionals uit de basisvoorzieningen
 • lokale ambtenaren
 • de bevoegde uitvoerende mandataris.

Lokale besturen bieden we stevige inhoudelijke expertise aan van VBJK (Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen). Deze organisatie heeft ervaring en knowhow op het vlak van pedagogische begeleiding van basisvoorzieningen voor jonge kinderen en gezinnen en expertise in begeleiden van innovatie- en veranderingstrajecten. VBJK staat garant voor een wetenschappelijke onderbouwing en monitoring van Trampoline. 

Voor wie? 

Trampoline is een begeleidingstraject voor lokale besturen in landelijke gemeenten en kleine steden in de provincie Antwerpen. 

Het doel? 

Het ontwikkelen en uitvoeren van een coherent beleid dat bijdraagt tot het realiseren van kwaliteitsvolle en toegankelijke basisvoorzieningen voor alle gezinnen, zodat kinderen een goede start in het leren en leven krijgen. Op lange termijn moet dit het aantal vroegtijdige schoolverlaters terugdringen. 

De 10 Trampoline-pijlers

Trampoline focust op de volledige dynamiek van het groeiproces van kinderen tot bekwame, veerkrachtige volwassenen: van in het gezin, over opvang en onderwijs aan zeer jonge kinderen, via het leerplichtonderwijs, tot aan de transitie naar de arbeidsmarkt. 

Trampoline:

 1. Kiest voor de allerjongsten, zonder de oudere leeftijdsgroepen uit het oog te verliezen.
 2. Zet radicaal in op preventie.
 3. Gaat voor een integrale aanpak in een brede sociale context. Alle actoren in de wijk of gemeente (dus niet enkel de scholen) werken als partners samen met een gemeenschappelijk doel voor ogen. De focus ligt op talentontwikkeling, meer dan alleen op schools leren.
 4. Is wetenschappelijk onderbouwd. De provincie Antwerpen werkt voor dit project intensief samen met VBJK.
 5. Bouwt verder op wat er reeds aanwezig is. Dat betekent dat, in de eerste fase, het lokale bestuur en de betrokken actoren een foto maken van wie er in de gemeente met jonge kinderen werkt. Hierbij hebben we zowel professionals als vrijwilligers in de verschillende levensdomeinen van een kind voor ogen.
 6. Loopt binnen de reguliere werking. Na de looptijd van het project moet deze manier van werken in het DNA van alle deelnemende organisaties zijn doordrongen.
 7. Het eigenaarschap ligt bij het lokale bestuur. Zij voeren de regie over het uit te bouwen netwerk, stellen een lokale trekker aan en geven acties vorm.
 8. Alle organisaties durven de eigen organisatiemodellen in vraag te stellen in functie van wat een kind nodig heeft om straks gekwalificeerd in de samenleving en op de arbeidsmarkt in te stromen.
 9. De acties worden gemonitord en geëvalueerd.
 10. Trampoline vertrekt vanuit een positieve blik op de ontwikkeling van kinderen en neemt ouders als volwaardige partners mee op weg. 

Ontdek de 8 pilootprojecten

Er werden 8 piloottrajecten opgestart in deze gemeenten en steden: 

In elke pilootgemeente of -stad maken we een traject op maat. We starten vanuit een grondige analyse van de lokale context en inhoudelijke verdieping. Deze noodzakelijke eerste stap is het fundament van een doordacht actieplan. Dit plan speelt in op de concrete noden en behoeften van gezinnen en jonge kinderen. Door innovatieve samenwerkingen en verbindingen tussen de verschillende actoren streven we naar betere ontplooiingskansen voor jonge kinderen. We hebben hierbij voortdurend aandacht voor de impact van de acties op korte en lange termijn. 

Meer informatie over het Trampoline-project vind je hier.

 

Wist je dat …

… er elk jaar ongeveer 8.000 jongeren vroegtijdig de schoolbanken in Vlaanderen verlaten?  In 2018-2019 kwam dit neer op zo’n 12%. Voor de provincie Antwerpen ligt dat gemiddelde zelfs nog iets hoger: 13,9%.

“Ontwikkelingsachterstanden opgelopen voor de leeftijd van 6 jaar zijn moeilijk te compenseren achteraf omdat de vroege kinderjaren een bijzonder sensitieve periode zijn voor de hersenontwikkeling”. - Nadeau et al, 2011

Op zoek naar extra info? Lees het artikel Hoe voorschoolse voorzieningen onderwijsongelijkheid helpen doorbreken. Inspiratie voor lokale besturen.

Contact

Ylona Vandensande
Functie
Projectcoördinator Trampoline
Telefoon
03 240 61 73

Gerelateerd aanbod

 • Samen tegen schooluitval ​Het Netwerk Samen Tegen Schooluitval faciliteert en ondersteunt acties rond spijbelen en ongekwalificeerde uitstroom.
 • Flankerend onderwijsbeleid Gelijke onderwijskansen voor alle kinderen? Laat je inspireren op de webinars, infosessies en netwerkmomenten van de provincie Antwerpen.
 • Zomerschool ​Wil je een Zomerschool organiseren of een ander lerend initiatief in de zomermaanden? De provincie Antwerpen helpt en inspireert lokale besturen van A tot Z.