Skip to main content

Trampoline, van wieg tot werk

Kinderen een goede startpositie geven voor een succesvolle schoolloopbaan, daar zet Trampoline op in. De provincie Antwerpen zet begeleidingstrajecten op voor lokale besturen. Het doel? Kansen geven aan àlle kinderen in jouw gemeente of stad.
 

Voorkom vroegtijdig schoolverlaten

Klassiek richt de aanpak van vroegtijdig schoolverlaten zich op leerlingen in het secundair onderwijs. Met Trampoline zet de provincie Antwerpen aan tot actie om ongekwalificeerde uitstroom te voorkomen en in te zetten op veel jongere leeftijd. 

Trampoline vertrekt vanuit de overtuiging dat programma’s die vroeg starten én lang opgevolgd worden, meer effect hebben dan programma’s die enkel focussen op remediëring in latere stadia. 
 

Ga onderbouwd aan de slag

De provincie biedt een professionaliseringstraject aan voor:

  • professionals uit de basisvoorzieningen
  • lokale ambtenaren
  • de bevoegde uitvoerende mandataris.

Lokale besturen bieden we stevige inhoudelijke expertise aan van VBJK (Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen). Deze organisatie heeft ervaring en knowhow op het vlak van pedagogische begeleiding van basisvoorzieningen voor jonge kinderen en gezinnen en expertise in begeleiden van innovatie- en veranderingstrajecten. VBJK staat garant voor een wetenschappelijke onderbouwing en monitoring van Trampoline. 
 

Voor wie? 

Trampoline is een begeleidingstraject voor lokale besturen in landelijke gemeenten en kleine steden in de provincie Antwerpen.
 

Het doel? 

Het ontwikkelen en uitvoeren van een coherent beleid dat bijdraagt tot het realiseren van kwaliteitsvolle en toegankelijke basisvoorzieningen voor alle gezinnen, zodat kinderen een goede start in het leren en leven krijgen. Op lange termijn moet dit het aantal vroegtijdige schoolverlaters terugdringen. 
 

Ontdek de 8 pilootprojecten!

Kom meer te weten over Trampoline en lees over de 8 gemeenten en steden die reeds aan de slag gingen met Trampoline, door een druk op de rode knop.

 

 

 

Contact

Ylona Vandensande
Functie
Projectcoördinator Trampoline
Telefoon
03 240 61 73

Gerelateerd aanbod

  • Samen tegen schooluitval ​Het Netwerk Samen Tegen Schooluitval faciliteert en ondersteunt acties rond spijbelen en ongekwalificeerde uitstroom.
  • Flankerend onderwijsbeleid Gelijke onderwijskansen voor alle kinderen? Laat je inspireren op de webinars, infosessies en netwerkmomenten van de provincie Antwerpen.
  • Zomerschool ​Wil je een Zomerschool organiseren of een ander lerend initiatief in de zomermaanden? De provincie Antwerpen helpt en inspireert lokale besturen van A tot Z.