Skip to main content

De detailhandel laten floreren? Meten is weten!

De detailhandel is een sector in beweging. Heb je een juiste kijk op het veranderende aanbod in je stad of gemeente? En op het veranderende klantengedrag? Wat gebeurt er in vergelijkbare gemeenten? Hoe beoordeel je nieuwe aanvragen? De provincie biedt met gespecialiseerde instrumenten inzichten voor een goed onderbouwd ruimtelijk-economisch vergunningenbeleid.

Locatus

Elke stad en gemeente krijgt van de provincie verschillende licenties op Locatus. Deze database brengt jouw handelsapparaat in beeld:

  • op kaart, met achtergronden uit het kadaster of GIS en mogelijkheden om je kernwinkelgebied toe te voegen;
  • met filters op zeer uiteenlopende criteria en exportmogelijkheid naar Excel.

Wil je meer informatie over je licentie? Heb je een opleiding nodig? Login vergeten of een andere vraag? Contacteer ons: detailhandel@provincieantwerpen.be.

Koopstromenmodel | Impact analyse

Op vraag van gemeentebesturen analyseert de provincie met een koopstromenmodel de economische impact van retailprojecten:

  • het effect op klantenbewegingen, op de handelskern en de rest van het omliggende aanbod;
  • de marktruimte voor bepaalde branches, in combinatie met andere tools.

Wil je de cijfers en argumenten van een projectontwikkelaar juist kunnen inschatten? Heb je een aanvraag voor een nieuw winkelcomplex ontvangen? Zoek je geschikte locaties voor grootschalige detailhandel? Contacteer ons: detailhandel@provincieantwerpen.be.

Feitenfiches | Provincies in Cijfers

Sinds 2012 actualiseren de vijf provincies jaarlijks alle gemeentelijke feitenfiches waarbij je je kunt vergelijken met andere gemeenten, op het vlak van:

  • bevolking, welvaartsindex, verblijfstoerisme, werkgelegenheid in detailhandel;
  • aantal panden, m² winkelvloeroppervlakte en leegstand per productgroep, branche, grootte of winkelgebied;
  • klantenstromen en verzorgingsgebieden op basis van uitgebreid consumentenonderzoek, bereikbaarheid en verplaatsingsbereidheid.

Sinds 2018 werden de statische fiches omgezet in een meer dynamische vorm. Je vindt de meest recente feitenfiches op provincies.incijfers.be. Dit platform verzamelt alle bovenstaande databronnen en laat je toe om verdere analyses te maken.

Wil je met de resultaten van deze instrumenten aan de slag? Doe een beroep op onze expertise en laat je ondersteunen door één van onze detailhandelscoaches voor het uitwerken van een detailhandelsvisie en -beleid.

Contact

Senne Van Hoof
Functie
diensthoofd Detailhandel
Telefoon
03 240 58 13

Gerelateerd aanbod