Skip to main content

Naar een bloeiende lokale detailhandel

De detailhandel is de grootste werkgever in de provincie Antwerpen. Maar het is ook een sector die lokale besturen voor heel wat uitdagingen plaatst. De provinciale visie detailhandel begeleidt steden en gemeenten om die uitdagingen doelgericht aan te pakken.

Baanwinkels, kleinhandelslinten en -aanbod buiten de kern, de inplanting van grote winkels, vergunningen, mobiliteit … het is maar een greep uit de gemeentelijke agendapunten die commerciële activiteiten met zich meebrengen. Precies daarin wil de provincie Antwerpen lokale besturen actief ondersteunen. 

Provinciale visie detailhandel 

Onze experten begeleiden steden en gemeenten bij het uittekenen van een toekomstgericht detailhandelsbeleid én met de uitvoering ervan. Ze geven je een klare kijk op de detailhandelssituatie in jouw gemeente, zoals die vandaag is, maar ook de situatie van gisteren en zelfs die van morgen. De basis daarvan is de provinciale visie detailhandel. 

Detailhandelscoaches 

Hoe ga je met die visie aan de slag? Je kan daarvoor als lokale overheid een beroep doen op onze detailhandelscoaches. Zij komen ter plaatse en werken samen met de betrokken schepenen, ambtenaren en handelaars een traject uit op maat van je stad of gemeente. Ze begeleiden gemeentebesturen in de opmaak van een strategisch commercieel plan, inclusief een beleidsvisie: 

  • in een kort traject waarvan de duur afhangt van de omvang van je gemeente, het aanwezige handelsapparaat en de mate waarin je klanten uit andere gemeenten aantrekt; 
  • samen met twee of meer (buur)gemeenten in een traject op lange termijn, met mogelijkheden om tot op actieniveau de lijnen uit te zetten en een visie en acties uit te werken over de gemeentegrenzen heen. 

Trajecten op maat 

Voor lokale besturen die willen starten met een performant detailhandelsbeleid bieden we een basistraject aan. Steden en gemeenten die al een detailhandelsvisie hebben uitgewerkt, kunnen deelnemen aan ons vervolgtraject. En wie met harde cijfers goed onderbouwde beslissingen wil nemen, krijgt toegang tot gespecialiseerde instrumenten.

10 jaar detailhandelscoaching

In 2024 viert de provincie Antwerpen 10 jaar detailhandelscoaching. Blik mee terug op wat de detailhandelscoaches samen met de gemeentebesturen bereikten! 

Iets voor jouw gemeente?

De coaches begeleidden intussen meer dan 50 gemeenten in de provincie Antwerpen. Ook interesse? Contacteer vrijblijvend Senne Van Hoof van de dienst Detailhandel.

Contact

Senne Van Hoof
Functie
diensthoofd Detailhandel
Telefoon
03 240 58 13

Gerelateerd aanbod

  • Traject Gewoontebreker ​GeWOONtebreker is een participatietraject van de provincie Antwerpen waarin lokale besturen samen met hun inwoners komen tot een visie over wonen in de toekomst.
  • Traject Veerkrachtige dorpen ​​De toekomst van je dorp samen met de inwoners vormgeven: dat is de doelstelling van het traject ‘Veerkrachtige dorpen’.
  • Toolbox detailhandel ​De provincie Antwerpen ondersteunt je met tal van tools en data voor een sterke detailhandel in jouw stad of gemeente.