Streekbeleid

Logo ERSV provincie Antwerpen

De vzw ERSV provincie Antwerpen heeft als doel de streekontwikkeling op gebied van werkgelegenheid en economie te bevorderen.

Concreet gebeurt dit door het inrichten van de organen SERR (Sociaaleconomische Raad van de Regio) en RESOC (Regionaal Sociaaleconomische Overlegcomité) in de arrondissementen Antwerpen, Mechelen en Kempen. Deze streekorganen hebben binnen de structuur een vrij grote autonomie en kunnen zodoende binnen de streek inhoudelijke initiatieven nemen om de missie waar te maken.

ERSV opereert als juridische hulpstructuur voor de SERR's en RESOC's. Ze pakt de overkoepelende aspecten verbonden aan hun werking aan zodat de SERR's en RESOC's zich op hun inhoudelijk werk kunnen focussen. Hiervoor wordt ERSV erkend en gefinancierd door de Vlaamse Regering. Sinds de oprichting van de streekplatformen in 2016 en 2018 beperkt de werking van ERSV zich tot enkele projecten met de sociale partners. Een voorbeeld hiervan is TRANSIT. Dit project richt zich op schoolverlaters en informeert hen over de stap naar de arbeidsmarkt of over verder studeren. 

Momenteel staan er geen personeelsleden meer op de loonlijst van het ERSV. De administratie en het financieel beheer verlopen via samenwerkingsakkoorden met de provincie Antwerpen en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen. 

 

streekplatformen provincie Antwerpen

Overzicht streekplatformen in de provincie Antwerpen

In de provincie Antwerpen tellen we vijf streekplatformen:

Wens je cijfergegevens per streekplatform? Neem dan een kijkje op provincies.incijfers.be.

Contactgegevens

Bij algemene vragen over het ERSV provincie Antwerpen, contacteer Rob Goris, de beheerder van ERSV. Voor vragen over de financiën contacteer je Nick Van den Broeck. 

vzw ERSV provincie Antwerpen, p.a. DEIS - Streekbeleid, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen