Infosessie nieuwe EFRO-oproepen februari 2023

publish date
09.02.2023

Op 8 februari lanceerde EFRO Vlaanderen nieuwe oproepen binnen de thema's digitalisering, City of Things en klimaatadaptatie (duurzaam watergebruik bedrijventerreinen). Op 27 februari organiseren ze een infossessie over deze oproepen in Brussel.

Tijdens deze infosessie kom je meer te weten over de inhoud en de voorwaarden van de verschillende oproepen, kan je aftoetsen of jouw projectidee inpasbaar is in de oproep en krijg je uitgebreid de kans om vragen te stellen tijdens de netwerklunch.

Programma

  • 09u30 - 10u00   Ontvangst
  • 10u00 - 10u10   Intro
  • 10u10 - 10u30   Toelichting oproep 'Digitalisering'
  • 10u30 - 11u00   Toelichting oproep 'City of Things'
  • 11u00 - 11u20   Toelichting oproep 'Klimaatadaptatie'
  • 11u20 - 12u00   Indienings- en selectieprocedure
  • 12u00 - 14u00   Netwerklunch in Eventroom

Oproepenkalender

Het EFRO Vlaanderen programma werkt voortaan met een vaste oproepenkalender met lanceringsmomenten in september en februari. Voor het reguliere programma zijn de thema’s van de oproepmomenten vast bepaald.

Voor de GTI’s wordt dat beslist in samenspraak met de stuurgroep. In Limburg heeft men beslist om gelijkgeschakeld met het Vlaams niveau te werken. De GTI Kempen besliste op 11 januari om principieel geschrankt te werken. Begin februari zullen er naast de Vlaamsbrede oproepen dus ook 3 GTI Kempen oproepen gelanceerd worden. Het provinciale contactpunt begeleidt tijdens het voorbereidings- in indieningsproces.

Februari '23 Vlaamsbreed + GTI Limburg

Februari '23 GTI Kempen

Digitalisering – Smart Cities

Innovatiecapaciteit
Digitalisering - Generiek Vaardigheden
Innovatiecapaciteit Hernieuwbare energie