Online studienamiddag over vleeskippen

Op maandagnamiddag 30 november 2020 organiseert het Proefbedrijf Pluimveehouderij een online studienamiddag over vleeskippen. Een dag voor de webinar krijg je een link waarmee je digitaal kan aansluiten.

Status
Datum
  • maandag 30 november 2020 van 14 uur tot 15.30 uur
Uiterste inschrijfdatum
zondag 29 november 2020

Programma

14 uur: Inleiding door Iris Van Dosselaer, inhoudelijk manager Proefbedrijf Pluimveehouderij

14.05 uur: Healthy Livestock project: het effect van uitkomstsystemen op kuikenkwaliteit en uitgroei parameters
Binnen het EU-project Healthy Livestock dat als doel heeft de antimicrobiële resistentie terug te dringen, wordt onderzocht of we de weerbaarheid van vleeskuikens kunnen verhogen d.m.v. uitkomstsystemen waar voer en water meteen na uitkomst worden verstrekt. In de eerste proef is gekeken naar het effect van 3 verschillende uitkomstsystemen op de kuikenkwaliteit, uitgroei parameters en slachtkwaliteit. Dr. Roos Molenaar (WUR) presenteert de resultaten van dit onderzoek uitgevoerd op het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel.

14.30 uur: Temperatuurcurve bij vleeskuikens
Welke invloed heeft het verhogen of verlagen van de temperatuur op dierprestaties, strooiselkwaliteit en uitstoot? Op het Proefbedrijf Pluimveehouderij vergeleken we vorige winter verschillende temperatuurcurves.  Onderzoeker Kris De Baere van het Proefbedrijf Pluimveehouderij presenteert de resultaten en geeft enkele opvallende waarnemingen mee.

14.50 uur: korte pauze

15 uur: Haalbaarheid van meerwaardekippen in Vlaanderen
In het demonstratieproject De Andere Kip werd onderzoek gedaan naar een Vlaamse meerwaardekip die een extra segment kan vormen tussen de reguliere kip en de vleeskip. Er werden twee concepten van meerwaardekippen (‘welzijn’ en ‘milieu’) uitgetest en vergeleken met de reguliere kip. Onderzoeker Peter Bleyen van het Proefbedrijf Pluimveehouderij licht de verschillende aspecten en conclusies van het project toe.

15.15 uur: Vragenronde
Afhankelijk van het aantal vragen worden ze al dan niet allemaal meteen beantwoord. De antwoorden op alle vragen wordt enige tijd na de webinar bezorgd aan alle participanten van de webinar en zal ook verschijnen op de website van het Proefbedrijf. 

15.30 uur: Slotwoordje door gedeputeerde bevoegd voor Landbouw, Ludwig Caluwé

Organisator
Proefbedrijf Pluimveehouderij VZW