Tour de boer voor varkenshouders

Dagontmesting en het Total Circulair Farm Concept zijn voorbeelden van technieken voor ammoniakreductie. Tijdens deze ‘Tour de Boer’ bezoeken we twee stallen waar we de werking van deze twee systemen zullen demonstreren en toelichten.

Status
Inschrijvingen afgesloten
Datum
  • dinsdag 6 februari 2024 van 09.30 uur tot 16 uur
Prijs
gratis
Uiterste inschrijfdatum
maandag 5 februari 2024

Korte uitleg van de twee systemen:

  • Dagontmesting: een computergestuurd systeem om dagelijks alle mest onder de dieren te verwijderen. Minder hokbevuiling leidt tot minder emissie.
  • Total Circulair Farm Concept: De mestputten vullen met geurloos water uit mestbewerking in een afgesloten systeem voorkomt het ontstaan van emissie.

Programma

9:30 uur
Onthaal

10:00 uur
Verwelkoming – door Bianca Aarts (ZLTO), namens het RAMBO-projectteam

10:05 uur
Voorstelling techniek ‘dagontmesting’
Presentatie en demonstratie in de ‘Stal van de Toekomst’ van de Hoeve Innovatie (5 min. rijden), waar veehouder Hans Verhoeven zijn gebruikservaring deelt. Mogelijkheid om vragen te stellen.

12:00 uur
Vertrek volgende locatie

12:30 uur
Lunch

13:30 uur
Voorstelling techniek ‘spoelsysteem’
Presentatie en demonstratie van het Total Circulair Farm Concept van Kamplan. Veehouder William Meulendijks deelt zijn gebruikservaring. Mogelijkheid om vragen te stellen.

15:00 uur
Slotwoord - door Bianca Aarts (ZLTO)

Inschrijven

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht vóór 2 februari.

Met deze activiteit richten we ons tot veehouders. Plaatsen zijn beperkt!

Informeer gerust collega-varkenshouders over deze bijeenkomst. Iedereen is van harte welkom.

Praktisch

Wanneer? Dinsdag 6 februari van 10.00 u tot 16.00 u
Wat? Gratis evenement voor veehouders. Plaatsen zijn beperkt!
Waar?
Adres startlocatie: De Achelse Kluis, De Kluis 1A, 3930 Hamont-Achel (België)
In de namiddag gaat het programma verder op een andere locatie: Meulendijks Varkensbedrijf B.V., Wittedijk 10, 5754 PP, Deurne (Nederland)
Carpoolen: in het inschrijvingsformulier kan je interesse in carpoolen aangeven. Op basis van je opgegeven woonplaats proberen wij je in contact te brengen met andere deelnemers die in de buurt wonen.

Meer info

Project RAMBO
Deze Tour de Boer is een initiatief van het project ‘RAMBO’ dat maatregelen en technieken wil ontwikkelen die varkens- en pluimveehouders in staat stellen om zelf hun ammoniakuitstoot aanzienlijk te verminderen. Er wordt onder andere gekeken naar verbeteringen op het gebied van voeding, huisvesting, stalklimaat en management. Ook de neveneffecten zoals methaan, dierengezondheid en –welzijn worden bekeken.

Toer de Boer
Binnen het project ‘RAMBO’ organiseren we verschillende ‘Tour de Boers’. Veehouders zijn uitgenodigd om systemen voor ammoniak- en methaanreductie in werking te zien. We geven onder andere ook toelichting over de voor- en nadelen en het nodige onderhoud. De veehouder ter plaatse deelt z’n ervaring met het systeem. Er is ook voldoende tijd om vragen te stellen. In de zomermaanden voorzien we ook ‘Toer de Boers’ voor pluimveehouders.

Dagontmesting

In de Stal van de Toekomst wordt gewerkt met dagontmesting. Dit is een computergestuurd systeem dat dagelijks alle mest dagelijks onder de dieren verwijdert. Van nature heeft het varken een bewust mestgedrag. Door het hok goed in te richten zal het varken gebruik maken van de ingerichte mestplek. En via een vaste en stabiele voersamenstelling kan je de mestconsistentie en het mestgedrag optimaal houden.

Via dagontmesting is er minder hokbevuiling, wat leidt tot minder emissies. Gezondere lucht bij de dieren verhoogt het welzijn en de gezondheid van de dieren. Dit resulteert dan weer in sterkere groei, minder slachtafwijkingen, geen antibioticumgebruik en minder vaccinaties. Met dagontmesting kun je tussen de 60 en 85% ammoniakreductie en 90% methaanreductie behalen.

Total Circulair Farm Concept
Geen emissies meer als je mestputten vult met geurloos water en regelmatig aflaat. Dit water ontstaat door mestbewerking in een afgesloten systeem. Het Total Circulair Farm Concept van Kamplan heeft zo’n systeem. Daarnaast wordt door middel van biologische mestbewerking stikstof in de mest omgezet naar onschadelijk stikstofgas. Dit gebeurt door het nitrificatie- en denitrificatieproces.

 

RAMBO is een project van Interreg Vlaanderen-Nederland, in samenwerking met:

Logobanner RAMBO langwerpig