Adviseur landbouw en ruimte gezocht

publish date
23.09.2022

Onze collega’s van de Dienst Landbouw verrichtten de afgelopen jaren baanbrekend werk op het vlak van ruimte voor landbouw. We maakten ruimtelijke oefeningen voor de inplanting van glastuinbouwbedrijven, ontwikkelden een visie op agrarische herontwikkeling met bijhorend landbouwkompas en schreven mee aan een afwegingskader voor niet-agrarisch gebruik van landbouwgebouwen. We gaan de komende jaren graag verder op dezelfde weg en daarom zoeken we een adviseur landbouw en ruimte.

Je komt terecht in een dienst met 5 inhoudelijke adviseurs land- en tuinbouw, een communicatiemedewerker en een landschapsarchitect. Je werkt nauw samen met interne diensten, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen, gemeenten en andere relevante actoren. Je werkt in duo met een ervaren collega.

Wat zal je gaan doen?

  • Je coördineert de advieswerking: de dienst landbouw ontvangt regelmatig adviesvragen van andere diensten over vergunningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, e.d. Je formuleert de adviezen en betrekt zo nodig de collega's van de dienst. Wekelijks worden eventuele moeilijkheden binnen de dienst besproken ter ondersteuning.
  • Je voert analyses uit, maakt visies op en schrijft beleidsnota's, steeds in samenwerking met anderen, over de plaats van land- en tuinbouwbouwbedrijven in de (open) ruimte. Je gaat in dialoog met andere overheden, intercommunales, landbouworganisaties, … voor de realisatie van de uitgewerkte visies.
  • Je beheert mee de landbouwdata en voert hierop analyses uit in GIS. Je informeert gemeenten over het thema 'ruimte voor land- en tuinbouw'.
  • Je neemt algemene taken op binnen de dienst zoals het opvolgen van gebiedsprogramma's, provinciale plannen, … . Deze taken worden binnen de dienst verdeeld op basis van interesse, kennis, beschikbaarheid, … .

Waar wacht je nog op?

Solliciteer ten laatste zondag 9 oktober 2022. Overtuig ons met een krachtige motivatiebrief en cv waarom deze job jou op het lijf geschreven is (vergeet niet je cv en motivatiebrief in één document op te laden).

Praktisch

We bieden je een voltijdse contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aan. Je zal werken in het provinciehuis: Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.