Fotowedstrijd: glastuinbouw anders belicht

publish date
04.06.2021

Provincie Antwerpen organiseert een fotowedstrijd over de glastuinbouwsector en nodigt een zomer lang iedereen uit om mooie, leuke of originele foto’s te maken waarbij een serre centraal staat. Met deze fotowedstrijd wil het provinciebestuur de blik op glastuinbouw verruimen en de aandacht richten op de innovatieve en soms zelfs artistieke kanten van de glastuinbouwsector. We eten allemaal wel eens producten die geteeld zijn in een serre. Denk maar aan sla, tomaten, aardbeien... Toch is serreteelt nog niet bekend en bemind bij het grote publiek. Via deze wedstrijd wil het provinciebestuur het draagvlak voor glastuinbouw vergroten. 

Elke deelnemer mag maximaal 3 foto’s inzenden in elk van volgende categorieën:

1)   Mooi glaslandschap en biodiversiteit

2)   Water en energie

3)   De teelt zelf

Iedereen kan deelnemen: tuinders die hun bedrijf op een originele manier in beeld brengen, buren van tuinders, wandelaars en fietsers die serres ontdekken in het landschap,… Zolang de foto’s maar in de provincie Antwerpen worden genomen. De 4 beste fotografen winnen een mooie prijs, uiteraard met een knipoog naar de glastuinbouw.

Praktisch

De fotowedstrijd loopt tot en met 31 augustus 2021. Je kan je inzendingen online uploaden. Het wedstrijdreglement vind je onderaan als bijlage van dit nieuwsbericht. Lees dit even grondig door vooraleer je meedoet aan de fotowedstrijd.

Sector onder druk

Glastuinbouw? Tuinbouw onder glas? Serreteelt? Groente-, fruit- en sierplantenproductie? Serres! Zelfs de naam van deze sector roept vaak vraagtekens op. Hoewel bijna 43% van het Vlaamse serreareaal op het grondgebied van provincie Antwerpen staat, blijft deze sector voor velen onbekend. Deze fotowedstrijd laat het brede publiek kennismaken met de diverse innovatieve technieken waar deze sector mee werkt. De thema’s waar deze fotowedstrijd op inzet, zijn niet toevallig de thema’s waar de provincie Antwerpen in haar glastuinbouwbeleid extra aandacht aan besteedt:

Mooi glaslandschap en biodiversiteit

Provincie Antwerpen draagt landschappelijke inkleding van land- en tuinbouwbedrijven hoog in het vaandel. Elke professionele land- of tuinbouwer kan dan ook gratis een beroep doen op een landschapsarchitect, die voor het bedrijf een landschapsintegratieplan op maat opmaakt. 

Water en energie

Wie verduurzaming van de glastuinbouw zegt, zegt inzetten op energiebesparing en waterbeschikbaarheid. Provincie Antwerpen zet zijn schouders onder diverse projecten die bijdragen aan een klimaatneutrale sector met een permanente en duurzame watervoorziening. 

De teelt

Diversiteit is troef in een robuust ondernemingslandschap. Provincie Antwerpen zet dan ook actief in op het ondersteunen van een breed gamma aan bedrijven met elk hun eigen teelt.