Hele snavels gezocht

publish date
26.08.2020

Leghennen met hele snavels: wat leert de praktijk ons, hoe kunnen we problemen vroeg detecteren en hoe kunnen we ingrijpen? Ook in Vlaanderen schakelen veel leghennenhouders noodgedwongen over op het houden van hennen met hele snavels. Indien schadelijk pikgedrag optreedt in een koppel zijn de gevolgen veel groter dan bij een koppel waarbij de snavels met IR-laser behandeld werden. Om pluimveehouders bij te staan om leghennen op een rendabele, duurzame en diervriendelijke manier aan te houden, start het Proefbedrijf Pluimveehouderij van provincie Antwerpen met het nieuwe demonstratieproject Hele Snavels.

Proefbedrijf zoekt deelnemende bedrijven

Demoproject Hele Snavels 

Met dit project willen we onderzoeken wat de impact is van het weglaten van snavelbehandeling bij leghennen op Vlaamse leghennenbedrijven. We proberen inzicht te krijgen in hoe uitlokkende factoren en (preventieve) maatregelen een invloed hebben op het houden van hennen met hele snavels. Daarnaast willen we een monitoringstool valideren in de praktijk om vroege tekenen van (schadelijk) pikgedrag te detecteren. 

Oproep

Proefbedrijf Pluimveehouderij zoekt:

• 20 Vlaamse bedrijven die leghennen met hele snavels houden (koppels ouder dan 50 weken) en hun bevindingen willen delen;

• 6 extra bedrijven waarbij we een uitgebreide monitoring mogen uitvoeren gedurende een volledige legronde. Onze onderzoekers, de bedrijfsdierenarts en de pluimveehouder gaan samen aan de slag om ongewenst pikgedrag vroegtijdig op te sporen en bij te sturen. 

Volgende van de detaillijst