Praktijkonderzoek zorgt voor daling emissies

publish date
27.08.2021

Landbouwactiviteiten worden vaak in één adem genoemd met emissies zoals methaan en stikstof. De provinciale onderzoekscentra Hooibeekhoeve en Proefbedrijf Pluimveehouderij doen doorgedreven onderzoeken om emissies in te dijken. Plattelandstv wijdde er in de rubriek Tournée Provinciale een aflevering aan!

Hooibeekhoeve en Proefbedrijf Pluimveehouderij pakken dit aan op allerlei fronten: technieken geïmplementeerd in de stal, via management, langleefbaarheid van de koeien, op het veld… De bevindingen en praktische tips die voortvloeien uit deze onderzoeken worden gedeeld met de pluimvee- en melkveesector. In het Proefbedrijf Pluimveehouderij onderzoekt men in het Kuikemis-project hoe de ammoniakemissie kan gereduceerd worden.

Bij Hooibeekhoeve werken heel wat projecten in meerdere of mindere mate rond het indijken van emissies. Denk maar aan de VLAIO-projecten MastiMan, Precisiebemesting, Veerkracht, ClawCare en JongLeven en de demonstratieprojecten Eerste Hulp bij Hittestress Koe en KalFit. 

In juni 2021 blikten we samen met PlattelandsTV een aflevering in over het indijken van emissies en hoe we dat juist aanpakken! Via de link hieronder kan je de video bekijken.