Publicatie 100ste mededeling Proefbedrijf Pluimveehouderij

publish date
04.08.2022

De onderzoekers van het Proefbedrijf Pluimveehouderij schrijven mededelingen over relevante onderwerpen die de pluimveesector aanbelangen. In juli 2022 finaliseerden ze hun 100ste mededeling over het demonstratieproject Miteprevent. In de mededeling kom je onder meer de monitoringsresultaten van 9 Vlaamse leghennenbedrijven aan de weet. 

De rode vogelmijt is een ectoparasiet die zich voedt met het bloed van leghennen. Hij is vooral ’s nachts actief en verschuilt zich overdag in spleten en kieren in de stal, vaak in de nabijheid van de slaapplaats van de hennen. De aanwezigheid van rode vogelmijt heeft een effect op het welzijn en de gezondheid van de hennen, wat zich vertaalt in lagere productiecijfers en een verhoogd ziektebeeld in de stal.

De bestrijding van deze mijt is een werk van lange adem. De korte voortplantingscyclus, een gebrek aan natuurlijke predatoren en de gunstige omstandigheden in leghennenstallen zorgen ervoor dat de mijtenpopulatie snel aangroeit. Daarbij is er slechts een beperkt aantal bestrijdingsmiddelen voorhanden die toegelaten zijn en waartegen de rode vogelmijt geen resistentie heeft opgebouwd. Behandelingen zijn duur en worden vaak tot het laatste moment uitgesteld. Het overgaan tot behandelen, gebeurt vaak na een visuele waarneming van de mijten in de stal. Op dit moment heeft de mijtenpopulatie echter al een zekere omvang bereikt, en hebben de hennen hier vermoedelijk al een impact van ondervonden. Eens een behandeling uitgevoerd is, is het ook niet evident om de effectiveit ervan te beoordelen.

Lees de volledige mededeling via de link hieronder.