ILVO en UGent zoeken doctoraatsstudent: Welzijn van Varkens en Pluimvee in Vrije Uitloop Systemen

publish date
30.01.2020

Je zal werken voor het Europese Horizon 2020 PPILOW project Poultry and PIg Low-input and Organic production systems’ Welfare, waarbij ILVO één van de 23 partnerorganisaties is. PPILOW beoogt – door co-creatie met verschillende actoren – oplossingen aan te reiken om het welzijn van pluimvee en varkens gehouden onder biologische en vrije uitloopsystemen te verbeteren. 

Wat houdt het concreet in?

  • welzijnsbeoordeling op varkens- en pluimveebedrijven;
  • innovatieve selectie- en opfokstrategieën;
  • technieken om welzijn te verbeteren van dieren die gehouden worden zonder ingrepen;
  • alternatieven voor eliminatie van mannelijke eendagskuikens bij legrassen;
  • bevorderen van positief gedrag;
  • diergezondheid en robuustheid van beide diersoorten. 

De innovatieve oplossingen zullen eerst onderzocht worden onder experimentele omstandigheden en de meest belovende zullen vervolgens op commerciële varkens- en pluimveebedrijven worden geëvalueerd. Ten slotte zal door multi-criteria analyse de economische, sociale en omgevingsimpact van deze strategieën beoordeeld worden. Om de implementatie door de eindgebruikers te maximaliseren zal er sterk ingezet worden op communicatie en zal er het ganse traject nauw samengewerkt worden met de National Practitioner Groups die zijn opgezet in verschillende Europese landen. 

Jouw belangrijkste taak in het kader van dit project is evalueren hoe effectief dierenwelzijnsbeoordeling met behulp van een mobiele applicatie door de veehouder is om het dierenwelzijn te verbeteren op commerciële varkens- en pluimveebedrijven met vrije uitloop.                                                                                                                          

Hoe solliciteren? 

Om te solliciteren, mail je een motivatiebrief samen met cv en kopie van diploma (met vermelding van het vacaturenummer en het project PhD - PPILOW) naar personeel@ilvo.vlaanderen.be (t.a.v. Prof. dr. Frank Tuyttens, Groepsleider Welzijn & Gedrag Landbouwdieren) en dit ten laatste op 15 februari 2020. Geschikt bevonden kandidaten (op basis van cv screening) worden uitgenodigd voor een interview op vrijdag 28 februari of maandag 2 maart 2020. 

Bekijk hieronder de volledige vacature!