Laat je waterhuishouding in kaart brengen

publish date
10.01.2023

Wat kan Life ACLIMA voor jou betekenen? Vanuit de expertise van het projectteam krijg je informatie over welke waterbesparende maatregelen op jouw land- of tuinbouwbedrijf het meest interessant zijn. We komen naar jou toe voor een gratis bedrijfsbezoek op 27 of 28 februari. De plaatsen zijn beperkt, schrijf dus snel in. Geef via de link onderaan aan welk moment voor jou past en laat je contactgegevens achter zodat we je kunnen contacteren en een bezoek kunnen inplannen.

De Waterpeilers nemen contact op met de geïnteresseerde bedrijven en rijden op 27 en 28 februari de provincie Antwerpen rond om land- en tuinbouwers met raad en daad bij te staan op hun bedrijf. Ze peilen naar de waterhuishouding, beoordelen de huidige waterbronnen en het verbruik en kijken waar er mogelijkheden zijn om anders en beter om te gaan met water. Ze geven ook advies rond subsidiemogelijkheden en zorgen mee voor begeleiding als er na het bedrijfsbezoek concrete maatregelen uit de bus komen.

Landbouwers die denken aan het hergebruik van spoelwater op hun pluimveebedrijf, het opvangen van dakwater van (melkvee)stallen, advies willen over verschillende afdekmaterialen voor bassins binnen de glastuinbouw of irrigatieadvies voor vollegrondsgroenten, kunnen bij de Waterpeilers terecht. Ook het plaatsen van een demonstratiecontainer met verschillende waterzuiveringstechnieken behoort tot de mogelijkheden. De Waterpeilers komen op bezoek bij land- en tuinbouwbedrijven om te kijken waar ze hen kunnen helpen met hun watergebruik.

Met de steun van:

Volgende van de detaillijst