DEMO Ventilatie bij vleeskuikens

Inrichting vleeskuikenstal E

Project: "Gezonde vleeskuikens door een optimale ventilatie"

Een optimaal ingestelde klimaatregeling beïnvloedt de kuikengezondheid. Ook de technische prestaties van de kuikens. En de milieu-impact van het bedrijf op de omgeving. Bovendien moeten energiekosten in balans zijn met andere productiekosten. Dus niet hoger dan noodzakelijk.

Demonstratie ventilatietechnieken

In dit project willen we pluimveehouders informeren en sensibiliseren. Via de demonstratie van goede en vernieuwende ventilatietechnieken. Dit deden we gedurende een 10-tal rondes.

De nieuwe proefstal beschikt over acht afdelingen van 112,5 m². Per afdeling kunnen we het klimaat afzonderlijk regelen. Het stalconcept laat toe om inkomende lucht te conditioneren. We koelen of verwarmen verse buitenlucht. Daarna komt deze pas in de dierruimte. De stal beschikt over een interne luchtcirculatie. En een centrale luchtafzuiging. Hier zullen we deze nieuwe technieken toepassen en vergelijken.

Onze klassieke vleeskippenstal heeft vier afdelingen. Het klimaat regelen we op basis van temperatuur. Maar ook op basis van relatieve vochtigheid en CO2. Dankzij de vereiste verwarmings-, ventilatie- en vernevelingssystemen.

Opvolging kuikengedrag

Dit project duurde twee jaar. De onderzoeksgroep (Dier & Welzijn van K.U.Leuven – campus Geel) volgde een aantal gemerkte kuikens op. Dit zowel via gedragsobservaties als automatische systemen. Deze laatste hebben een voordeel. De kuikens werden 24 uur op 24 opgevolgd. Ook in het duister.

Stalklimaat bepaalt hoe de kuikens de ruimte gebruiken. Zoals spatiale distributie en activiteit. Het beïnvloedt ook de strooiselkwaliteit. Is het strooisel vochtig? Dan zijn er meer borstbevuiling en voetzool- en hakletsels. Daarom scoren we  op het einde van de ronde. De bevindingen koppelen we aan stalklimaat en diergezondheid. En aan de zoötechnische prestaties van de kuikens. Duurzaamheid heeft drie belangrijke parameters. Gedrag, dierenwelzijn en gezondheid.

Dit project wordt gesubsidieerd door het Departement Landbouw en Visserij en verloopt in samenwerking met onderzoeksgroep Dier & Welzijn van K.U.Leuven - campus Geel.

 

Verplicht logo DEMO projecten