OptiVac Vleeskip

Dit project demonstreert de mogelijkheden om bij vleeskuikens, via de optimalisatie van vaccinatiestrategieën, tot een betere diergezondheid, welzijn en darmgezondheid te komen en zo tot een reductie van het antibioticagebruik. 

Op basis van bestaande datasets worden factoren die leiden tot een hoog antibioticagebruik geïdentificeerd, knelpunten gedetecteerd en gewenste verbeteringen bepaald. Tijdens dit project gaan we de actueel gebruikte vaccinatieschema’s evalueren. Uit deze analyse zullen een aantal casussen volgen waarrond praktijkdemonstraties opgezet worden. Per type vaccinatie zullen we gedetailleerde protocollen voor de correcte uitvoering van de entingen opstellen.

Demonstraties op het Proefbedrijf Pluimveehouderij

Op het Proefbedrijf Pluimveehouderij worden demonstraties voorzien over de mogelijkheden van in ovo vaccinatie en de optimalisatie van de inenting van eendagskuikens in de pluimveestal. 

Daarnaast worden een reeks praktijkbedrijven opgevolgd. In functie van de bedrijfsspecifieke omstandigheden (omgevingsdruk, bedrijfsproblematiek bv. coccidiose, gezondheid moederdieren) worden de diergezondheid en het vaccinatieschema geëvalueerd. Vervolgens wordt gedemonstreerd hoe de pluimveehouder via het gericht afstemmen van vaccinaties kan komen tot een betere diergezondheid en een lager antibioticagebruik. Hierbij kunnen onder andere de effecten van vaccinatie tegen coccidiose en een aanpassing van de vaccinatie tegen Gumboro geëvalueerd worden. Via een kosten-batenanalyse krijgt de pluimveehouder inzicht in het effect van een aanpassing in de vaccinatiestrategie op de bedrijfsrendabiliteit.

Een uitgebreid voorlichtingsaanbod zal zorgen voor een vlotte doorstroming van de projectresultaten naar de hele vleeskuikensector. De opgestelde vaccinatieprotocollen zullen voor de pluimveehouder handige hulpmiddelen zijn. Dit project wil de pluimveehouders ondersteunen om via preventieve maatregelen te komen tot een lager antibioticagebruik op hun bedrijf.

Duurtijd en uitvoerders

Dit project loopt van 1 maart 2021 tot en met 28 februari 2023. De uitvoerders zijn Proefbedrijf Pluimveehouderij en Pehestat.

Logobalk OptiVac Vleeskip