Vlaanderen Circulair - Spoelwater

algen_in_detail
Detailfoto algen

Eén van de basisprincipes van circulaire economie, is de verwerking van nevenstromen en deze omzetten naar hoogwaardige grondstoffen. Het Proefbedrijf Pluimveehouderij heeft i.s.m. Thomas More – Radius (Campus Geel) een project binnen VLAANDEREN CIRCULAIR opgestart om spoelwater uit de pluimveehouderij te hergebruiken om kippenvoeder aan te rijken. 

In een notendop

Bij het reinigen van vleeskippenstallen ontstaat spoelwater. Binnen dit project gaan we na of dit spoelwater gebruikt kan worden als toevoeging aan algen in hun kweekproces. Algen hebben immers een kwalitatief hoge nutritionele waarde en zijn interessant om te gebruiken in diervoeding. We willen nagaan of we de gekweekte algen daarna terug in het voeder van vleeskippen kunnen implementeren met positieve effecten op productie, welzijn en diergezondheid. In een eerste fase van het project zijn uitgebreide analyses uitgevoerd om de chemische samenstelling van spoelwater in kaart te brengen. Op basis van de chemische eigenschappen van het spoelwater wordt nu bepaald welke algenculturen het best worden opgekweekt. Via verschillende proefbatchen op kleine schaal zoeken de projectpartners de meest compatibele algensoort.

Spoelwater?

Spoelwater, dat ontstaat bij het reinigen van kippenstallen, bevat een beperkte hoeveelheid stikstof en andere nutriënten in vergelijking met gangbaar drijfmest. In plaats van het spoelwater uit te spreiden als drijfmest op het land, onderzoeken we in dit pilootproject of het efficiënter gebruikt kan worden door het toe te voegen als voedingsbron aan algen in hun kweekproces.

Op basis van de chemische analyseresultaten van het spoelwater, worden een aantal algensoorten geselecteerd die het meest geschikt zijn om in dit medium op te kweken.

Volgende stappen

In de volgende fase van het project bekijken we of we de gekweekte algen terug kunnen inzetten via het voeder voor de vleeskippen. Algen zijn namelijk rijk aan verschillende nutriënten die mogelijk positieve effecten hebben op de productie, gezondheid en het welzijn van de vleeskippen. Uiteindelijk zal een bedrijfseconomische analyse ons een inzicht geven of er kansen zijn om dit principe verder toe te passen op praktijkbedrijven.

Met dit project wordt één van de basisprincipes van de circulaire economie toegepast, namelijk reststromen verwerken en omzetten naar hoogwaardige grondstoffen. Het Proefbedrijf Pluimveehouderij en Thomas More – Radius werken hiervoor graag samen!

Etende vleeskippen in de stal
vleeskippen in de stal
Logo's partners Vlaanderen Circulair

Meer weten? 

Neem dan contact op met expert Peter Bleyen.