Vluchtelingen Oekraïne

In dit dossier gidsen we je doorheen het grote aanbod aan materialen, tools, websites en apps om vluchtelingenkinderen, -jongeren en –volwassenen en hun omgeving te ondersteunen. We bieden je ook inspiratie  om dit thema bespreekbaar te maken in je klas.

Je vindt de materialen en tips achtereenvolgens opgedeeld in volgende categorieën, met telkens een selectielijst met materialen en links naar digitaal materiaal:

 1. Materialen Oekraïens/Russisch – Nederlands
 2. Onthaal anderstalige nieuwkomers in de klas
 3. Trauma- en cultuursensitieve school & omgeving
 4. Educatief materiaal oorlog, conflict & mediawijsheid
 5. Organisaties & contacten
 6. Verwant vormingsaanbod
 7. Interessante video's 
 8. Contact docAtlas

Heb je nog vragen bij één van de thema’s, of ben je nog op zoek naar specifiek materiaal of advies? Onderaan dit dossier vind je de nodige gegevens om ons te contacteren.

1. Materialen Oekraïens/Russisch-Nederlands

In deze selectielijst vind je een greep uit het materialenaanbod dat je bij ons kan ontlenen met het Oekraïens of Russisch als ondersteunende taal.

Verder delen we hieronder nog enkele materialen in de kijker én heel wat digitale info, materialen en tips. 

1.1 Materialen in de kijker

Nederlands voor Oekraïners : basiscursus Nederlands tot en met niveau A1 / Knaap, van der. - Leersum: VanDorp Educatief, 2022. - 200 p.. - ISBN: 978-94-6185-317-2
Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.2.3 nede | Vindplaats Turnhout: TAAL 4.2.3 nede

Nederlands voor Oekraïners is een NT2-methode voor Oekraïenssprekenden die geen of heel weinig voorkennis van het Nederlands hebben. Het leidt op tot niveau A1 (Europees Referentie Kader). De methode is geschikt voor zelfstudie of met een begeleider, maar ook te gebruiken in groepen. Eveneens is het door de vriendelijke opzet te gebruiken voor kinderen vanaf middelbare schoolleeftijd. Alle instructies zijn vertaald in het Oekraïens. De vele liedjes en geluidsbestanden die bij deze cursus gebruikt worden, kunnen gratis worden gedownload. 

Ripka / Franko; Romanysyn; Lesiv. - Oekraïne: Bohdan, 2012. - ISBN: 978-966-10-2483-9. -
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 omun | Vindplaats Turnhout: TAAL 1.12.2 omun

Opa Androesjka plant op een dag een kleine knolraap op zijn land. Het raapje wordt een flinke raap! Bij het oogsten krijgt hij het niet uit de grond, zelfs niet wanneer oma Matroesjka, hun kleindochter, de hond en de poes komen helpen... Bij het boek horen uitgewerkte lestips en een ingesproken versie van het boek in het Oekraïens. 

Maar eerst ving ik een monster / Veldkamp, Tjibbe; Boer, de. - Rotterdam: Lemniscaat, 2019. - kamishibai (14 platen). - ISBN: 978-90-477-0852-0.
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 maar | Vindplaats Turnhout: TAAL 1.12.2 maar

Voor ouders een herkenbaar ritueel: kinderen in bed stoppen, een kort verhaaltje en dan lekker slapen. Dit boek is een ode aan het voorlezen. Het jongetje uit het boek probeert het naar bed gaan uit te rekken door steeds een nieuw verhaal te bedenken. ‘Maar eerst ving ik een monster..’ begint hij zijn avontuur. Ouder en kind wisselen elkaar af met vragen en antwoorden, waarbij het jongetje telkens weer een reden verzint om het verhaal niet te laten eindigen zodat het voorlezen lekker lang duurt. Mét vingerpopje! Lessuggesties online. Als prentenboek van het jaar vertaalt in verschillende talen. Ook beschikbaar als kamishibai-verhaal. Op youtube in voorleesversie beschikbaar. Op deze website kan je het verhaal in het Oekraïens beluisteren.

1.2 Digitaal materiaal

 • 50 languages biedt een gratis cursus Nederlandse woordenschat met Oekraïense vertaling met audio.
 • Op Lingohut vind je lesjes Nederlands met Oekraïense ondersteuning.
 • Babadada is een online thematisch beeldwoordenboek met een waaier aan hulptalen, waaronder Oekraïens.
 • BookaBooka is een educatieve app met prentenboeken waarvan er nu een aantal in het Oekraïens vertaald zijn. Ze worden gratis ter beschikking gesteld van Oekraïnse kinderen.
 • SayHi is een gratis vertaalapp, met onder andere Oekraïens.
 • De ontwikkelaars van Logo 3000, een woordenschatdidactiek die 3000 basiswoorden aanleert, deelden gratis online 500 van deze woorden via duidelijke beeldplaten met Oekraïense vertaling en woord voor woord ingesproken in beide talen.
 • Dutch lesson biedt een volledige taalcursus Nederlands met Russische vertaling.
 • De woordenlijsten bij basiscursus 1 en 2 van de Delftse methode zijn gratis downloadbaar met Russische vertaling.
 • Dutch grammar is een gratis grammatica met een aantal vertalingen waaronder Russisch.
 • Deze transcriptor geeft Russische en Oekraïense persoonsnamen, aardrijkskundige aanduidingen en woorden weer in de schrijfwijze die voor het Nederlandse taalgebied gebruikelijk of aanbevolen is.
 • Radboud Universiteit maakte een webinar over het Oekraïens: Werk je als vrijwilliger met vluchtelingen uit Oekraïne, heb je kinderen in je klas die gevlucht zijn of heb je vluchtelingen uit Oekraïne in je huis opgenomen? Dan is het fijn om de taal een beetje te kunnen verstaan en spreken en meer te weten over de cultuur. Tijdens dit webinar maak je kennis met de taal en cultuur
 • Uitgeverij Plantyn plaatst meer dan 300 Oekraïense boeken voor basis- en middelbare scholieren gratis online. Deze zijn goedgekeurd door het Oekraïense ministerie van Onderwijs.

2. Onthaal anderstalige nieuwkomers in de klas

Het onthaal van en lesgeven aan anderstalige nieuwkomers in de klas en op school brengt specifieke uitdagingen met zich mee. Deze selectielijst lijst een greep uit ons aanbod op om hierin te ondersteunen en werd mede vormgegeven door Plural naar aanleiding van de vorming 'SOS een anderstalige nieuwkomer in de klas'.

Verder vind je ook hier weer enkele materialen in de kijker terug, en een uitgebreid overzicht aan digitale tips en tools.

2.1 Materiaal in de kijker

Beredeneerd aanbod POL / -[comp.] Interschool, basisschool voor anderstaligen. - Sellingen : Openbaar Onderwijs Scholengroep Vlagtwedde, 2015. - 137 p.

Vindplaats docAtlas: TAAL 2.1 bere

De nieuwkomersschool in Ter Apel verzorgt al jarenlang onderwijs aan leerlingen die net nieuw in Nederland aankomen. Ter Apel is een POL locatie (helemaal in het begin van de asielprocedure). In dit document staat hun aanpak en werkwijze beschreven: een kant en klaar draaiboek voor de eerste opvang op de (basis)school van vluchtelingenkinderen, met veel aandacht voor welbevinden. Ook de beschrijvingen van de gebruikte materialen per onderdeel: sociale integratie, Nederlandse taal, rekenen, wereldoriëntatie, …

De taaltrap : Nederlands voor anderstalige kinderen / [auteur] Van der Toorn-Schutte, Jenny. - ISBN13 978-94-6105-249-0 - Amsterdam : Boom, 2014. - 207 p., 2 audio cd's

Vindplaats docAtlas: TAAL 2.2.2 taal

De taaltrap kan ingezet worden om nieuwkomers vanaf 8 jaar de schooltaal aan te brengen, nodig om mee te kunnen. Het boek is ingedeeld in 2 niveaus, in het tweede deel worden dezelfde thema's herhaald maar met meer woorden en moeilijkere oefeningen dan in het eerste deel. Het boek bevat fotomateriaal en 2 audio-cd's waarop verhalen, woorden en teksten zijn ingesproken. Thema's die aan bod komen: alfabet, rekenen, tijd, geld, familie, kleding, wonen, voeding, gezondheid, dieren, beroepen, verkeer, het weer en de natuur

2.2 Digitaal materiaal

Basisonderwijs

 • Dit landingsprogramma werd speciaal ontwikkeld voor Oekraïense nieuwkomers. Een onderdeel van dat landingprogramma is elke dag 1 uurtje Nederlandse les. Het lesprogramma van 12 dagen geeft houvast voor wie halsoverkop Nederlandse les moet geven aan Oekraïense leerlingen. Het is echter ook te vertalen naar het lesgeven aan andere nieuwkomers.
 • CTO ontwikkelde naar aanleiding van de Oekraïense vluchtelingencrisis deze 7 infofiches voor de opvang van anderstalige nieuwkomers.
 • Elena is een kant-en-klaar en gratis online lespakket. Met Elena leren kinderen van 6 tot 8 jaar Nederlands door middel van traditionele lessen, maar ook met behulp van video, oefeningen en spelletjes.
 • Praten met Pim is een platform om de woordenschatontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Op de website vind je woordkaarten, uitdrukkingen, praatplaten, muziek, extra materiaal zoals kleurplaten en een handleiding met les - en speelsuggesties.
 • De ontwikkelaars van Logo 3000, een woordenschatdidactiek die 3000 basiswoorden aanleert, deelden gratis online 500 van deze woorden via duidelijke beeldplaten met Oekraïense vertaling en woord voor woord ingesproken in beide talen.
 • Deze padlet AN op school verzamelt allerlei bronnen voor de ondersteuning van anderstalige nieuwkomers met extra aandacht Oekraïne.
 • Ook OVSG bundelt info rond de opvang van Oekraïense leerlingen op school.
 • Driestar-educatief : Online materiaal, links, tips en verdere informatie over onderwijs aan vluchtelingenkinderen uit Oekraïne.

Secundair onderwijs

 • CTO ontwikkelde naar aanleiding van de Oekraïense vluchtelingencrisis deze 7 infofiches voor de opvang van anderstalige nieuwkomers.
 • Alfataal van Lowan is materiaal voor het oefenen van gespreksvaardigheid met alfaleerlingen in de OKAN-klas met 20 thema's.
 • Nedbox is een website om Nederlands te oefenen via tv-fragmenten en krantenartikels, ontwikkeld voor oudere OKAN-leerlingen en volwassenen. Er is ook een Nedbox alfa voor laaggeletterden die leren lezen en schrijven in het Nederlands. 

Volwassenen (zelfstudie)

 • VanDorp uitgevers geeft je gratis toegang tot de audiobestanden bij de methode ABC, doe je mee en Nederlands voor Oekraïeners, Syriërs, Polen, Roemenen, Marokkanen, Russen, Turken.
 • Gratis Nederlands leren op youtube!
 • Gratis apps om Nederlands te leren en te oefenen.
 • Futurelearn is een gratis cursus voor beginners, zonder steuntaal, van de universiteit van Groningen.

Informatie over het onderwijs in Oekraïne

3. Trauma- en cultuursensitieve school en context

Vluchtelingenkinderen en –gezinnen die een gewapend conflict of vlucht hebben meegemaakt, vertonen meestal in meer of mindere mate vormen van stress en trauma. Leerkrachten zijn geen therapeuten en bij ernstige psychologische klachten kan er beter doorverwezen worden (zie Sociale kaart Vluchtelingen) Toch kan de school en de relaties die op school ontstaan met leerkrachten en leerlingen een erg stabiliserende en positieve ervaring zijn voor kinderen en jongeren. Inzicht in trauma en traumaverwerking kan daarom wel helpen om die omgeving en relaties zo bedachtzaam mogelijk te ontwerpen en op te bouwen.

In deze selectielijst bundelen we allerlei materialen uit ons documentatiecentrum met o.a. literatuur, cursussen en methodieken rond traumaverwerking en leermiddelen om trauma- en cultuursensitief aan de slag te gaan. Daaronder zetten we nog enkele materialen in de kijker, en lijsten we interessante online bronnen en tools op.

3.1 Materialen in de kijker

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen : een praktisch handboek voor leerkrachten in het basisonderwijs / Coppens, Leony; Schneijderberg, Marthe; van Kregten, Carina; ill.] Schupp, Sjeng. - Compleet herziene zevende druk - Amsterdam: SWP ,2021. - 335 p. , ill. -ISBN-13 978-90-8560-109-8.

Vindplaats docAtlas: ro 6 lesg

Getraumatiseerde kinderen hebben vaak moeite met leren, met het reguleren van hun emoties en hun gedrag, en met vertrouwen in zichzelf en anderen. Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen biedt leerkrachten en andere onderwijsprofessionals de kennis en praktische handvatten om de negatieve spiraal te doorbreken, zodat getraumatiseerde kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit komt ten goede aan de schoolprestaties, aan de veerkracht van getraumatiseerde kinderen en aan het klimaat in de klas. Bij het boek zijn gratis downloads beschikbaar in de vorm van werkbladen, praatplaten, werk- en reflectiekaarten en ideeën voor activiteiten in de klas. In deze compleet herziene (7e) editie van dit praktische handboek zijn ook de te zetten stappen beschreven op weg naar een schoolbreed traumasensitief onderwijsklimaat. 

3.2 Digitaal materiaal

 • Pharos is een expertisecentrum voor gezondheid met materialen voor anderstalige en kwetsbare doelgroepen. Je vindt er bijvoorbeeld een beeldverhaal dat trauma uitlegt in beelden, eenvoudige taal en vertaald verschillende talen Of deze folder voor vluchtelingen over psychische klachten gericht op zelfhulp die vertaald werd naar verschillende talen, o.a. het Oekraïens.
 • Onderweg is een belevingsonderzoek van kinderen op de vlucht van KDG Hogeschool en partners. Op basis van het onderzoek ontwikkelden ze een digitale reis doorheen de verhalen van kinderen en een bibliotheek met inspiratie rond de verschillende thema’s.
 • Ambrassade geeft informatie aan het jeugdwerk over de ondersteuning van kinderen en jongeren met een vluchtverhaal.
 • Het Vlaams Instituut Gezond Leven zet naast bewegen en gezond eten ook fel in op mentaal welbevinden. Zo ontwikkelden ze naast de bekende voedingsdriehoek ook de geluksdriehoek met aandacht voor veerkracht, geluk en mentale gezondheid. De Happy Snacks zijn concrete werkvormen hierrond om in te zetten in de klas, en volledig online te bekijken.
 • In deze podcast van Anton Horeweg, gaat de gedragsspecialist in op hechtingsproblematiek in de klas. Ook op zijn website vind je een uitgebreide blog rond het thema. 
 • Voor jonge kinderen van 3-6 jaar is er het Oekraïense online kleuterschoolprogramma NUMO*. Het is ontwikkeld voor ouders en opvoeders om kinderen verbonden te houden met het onderwijs- en ontwikkelingsproces. Ook werkten er verschillende psychologen aan het project mee om met programma ook een veilige omgeving te creëren die afleidt van de oorlog en daar bijhorende trauma en stress. Hiernaast zie je een printscreen van de website (vertaald naar het Nederlands).

4. Educatief materiaal oorlog, conflict & mediawijsheid

Deze selectielijst bevat prentenboeken, informatieve boeken en lesmateriaal voor het basis- en secundair onderwijs over de thema’s oorlog, conflict, migratie en vluchtelingen(kinderen). Naast het vergroten van kennis over deze problematieken, helpen deze materialen het inlevingsvermogen van de leerlingen te bevorderen. Daarnaast vind je in de lijst materialen om de informatievaardigheden van de leerlingen te versterken en hen bewust te maken van correcte beeldvorming.

Verder vind je hier nog enkele uitgelichte materialen uit ons aanbod, en een lijst met digitale tools, lesbrieven en serious games.

4.1 Materialen in de kijker

Groen en rood maken ruzie / Antony, Steve. - Hasselt: Clavis, 2018. - 1 v. (<NP>). - ISBN: 978-90-448-3168-9.
Vindplaats Antwerpen: WBE 3.2 groe


De groene hagedissen en de rode rechthoeken hebben ruzie. Ze verklaren elkaar de oorlog en strijden om ter hardst. Tot één van de rode rechthoeken er plots genoeg van heeft... Het verhaal nodigt uit om het thema van oorlog en ruziemaken verder te verdiepen. 

Kritikat : drogredenen ontmaskeren en filosoferen over nepnieuws / Cornelissen; Schrijver, De; Hermans; Baetens. - <SL>: Mediawijs, 2021. - 38 p.

Vindplaats Antwerpen: WBE 4.2 krit
Vindplaats Turnhout: WBE 4.2 krit

Het project Kritikat leert kinderen kritisch denken over media en nieuwsberichten. Samen met een sprookjesschrijfster werden 4 filosofische luisterverhalen met filosofische vragen en denkoefeningen ontwikkeld voor kinderen van 10 tot 12 jaar. Een filosofische detectivekat helpt de kinderen op een speelse manier om feit en fictie van elkaar te leren onderscheiden, de meest voorkomende drogredeneringen te leren herkennen en nieuwsberichten die met de feiten een loopje nemen, te leren ontmaskeren. Meer info

EDUbox : wij-zij-denken: leren van mening verschillen  / VRT NWS. - Brussel: Mediawijs, 2021. - 1 v. (losse kaarten: 4 x 36).
URL: https://medium.com/eduboxvrt/edubox-wij-zij-denken-handleiding-voor-de-leerkracht-of-begeleider-2f1d98c3def5

Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 wijz
Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.1 wijz

Over sommige onderwerpen lopen de spanningen hoog op, zowel in de klas als daarbuiten. Het lijkt dan alsof je alleen een kamp 'voor' en een kamp 'tegen' hebt. Omdat ze te gevoelig liggen, vermijd je zulke thema's misschien als leerkracht. De EDUbox Wij-zij-denken laat jongeren in de klas oefenen in het omgaan met meningsverschillen. Deze interactieve tool bevat een klein stukje theorie, informatieve video's, enkele praktijkoefeningen en een groot discussieformat 'Samen door één deur', waarin jongeren met elkaar in discussie leren gaan over polariserende onderwerpen. Meer info

Gevlucht! : voor oorlog, honger en geweld  / Brundle. - Etten-Leur: Corona, 2018. - 31 p.. - ISBN: 978-94-6341-155-4.

Vindplaats Antwerpen: WBE 8.4 gevl
Vindplaats Turnhout: WBE 8.4 gevl

Dit boek vertelt over de redenen dat mensen vluchten, over hoe zij dat doen en over hoe gevaarlijk dat kan zijn. Met actuele voorbeelden probeert het kinderen duidelijk te maken wat het betekent om een vluchteling te zijn. In duidelijke teksten, ondersteund met grote foto's en kaartjes wordt onder andere aandacht besteed aan ingewikkelde begrippen als asielaanvragen, mensensmokkel en vluchtelingenwetten. Meer info

4.2 Digitaal materiaal

 • Utrechtse onderzoekers maakten deze lesbrief ter ondersteuning van docenten in het primair, voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De lesbrief bevat advies en aanwijzingen over hoe je met leerlingen het gesprek kan aangaan over de oorlog in Oekraïne. Met praktische handvatten, en historische achtergrondinformatie over de relatie en oplopende spanning tussen Oekraïne en Rusland.
 • In deze lesbrief  ‘#Trending : oorlog in Oekraïne’ voor het secundair onderwijs staan de oorlog tussen Oekraïne en Rusland en de effecten daarvan op de wereld centraal. Aan de hand van een tijdlijn en richtvragen krijgen leerlingen meer grip op de geschiedenis van het conflict en op de huidige situatie. Met handleiding en lesmateriaal.
 • In dit leerpad voor leerlingen van het secundair onderwijs wordt een artikel over het belang van religie in de oorlog van Poetin tegen Oekraïne voor gebruik in de school aangepast, met toelating van de auteur, prof. Vandenhoeck. Je kan het leerpad gebruiken in een klassieke les of de leerlingen zelf laten werken met de inhoud. De schema's over de grote schisma's en de kwartet-kaarten zijn inzetbaar om in de klas te tonen en te bespreken.
 • 'Walk in my shoes' is een digitale serious game die in de eerste plaats is ontwikkeld voor jongeren uit de 2de en 3de graad secundair onderwijs. Het opzet is om enerzijds de complexe materie van migratie, conflict en vluchtelingen op een begrijpbare en interactieve manier aan te bieden en anderzijds empathie te stimuleren en polarisatie tegen te gaan. Stap voor stap gaan je leerlingen mee op het aartsmoeilijke traject van leeftijdsgenoten met wie ze zich kunnen identificeren. Geschikt voor het algemeen, technisch en beroeps secundair onderwijs. De tool kan ook gebruikt worden door verenigingen die met migranten werken, bijvoorbeeld in het kader van de opleiding van hun personeel of vrijwilligers.
 • In 2021 was het exact 70 jaar geleden dat het vluchtelingenverdrag in Genève werd ondertekend. De expo 'Vluchtverhalen, 1951 - 2021' die op 1 april 2022 loopt in het Red Star Line Museum in Antwerpen laat mensen zelf aan het woord die in die periode naar België zijn gevlucht. Met dit educatief pakket kan je het thema vluchten in de klascontext brengen. Het werkt uitgewerkt op maat van de 3e graad lager onderwijs én het secundair onderwijs. Leerlingen verdiepen zich in de portretten van 5 jongeren met een migratieverhaal. De handleiding bevat ook tips om te werken met OKAN-klassen. Met handleiding voor de leerkracht, werkbundels voor het lager en secundair onderwijs, en lesmateriaal.
 • De tool 'What's new' werd ontwikkeld om met jongeren werken rond complottheorieën en propaganda. Het doel: jongeren leren hoe ze propaganda en complottheorieën kunnen doorprikken via (historische) voorbeelden. Zo krijgen ze meer inzicht in mechanismen die vroeger, maar ook vandaag nog worden toegepast. Leerlingen leren kritische vragen stellen en ze leren ontmaskeren wat verstopt zit achter goed uitgedachte en aantrekkelijke berichten. De handleiding voor de leerkracht biedt tips om les te geven over propaganda en complotdenken, kant-en-klare lesideeën over o.a. complotten en filterbubbels en hoe je zelf propaganda kunt maken om propagandatechnieken te leren kennen en doorverwijzingen naar nog meer inspiratie. Een digitale rondleiding in Kazerne Dossin vervolledigt het aanbod. Aan de hand van de interactieve What’s New-app ontdekken leerlingen tussen 15 en 18 jaar de kracht van misleidende informatie in Kazerne Dossin.
 • Het Netwerk Filmeducatie geeft vier filmtips over Oekraïne. De films en documentaires kunnen helpen bij het duiden van de situatie in Oekraïne en helpen het gesprek te starten en ruimte te geven aan gevoelens, zorgen en meningen.
 • In de Onderwijskrant van ProDemos vind je drie werkvormen die je kan gebruiken als je de oorlog in Oekraïne wil bespreken in de klas. 
 • De omroep HUMAN heeft een online dossier over Oekraïne aangemaakt met context en achtergronden om de oorlog in Oekraïne beter te kunnen begrijpen. Hierbij is ook aandacht voor hoop en veerkracht – juist in tijden waarin het makkelijk is om dat uit het oog te verliezen.

5. Organisaties & contacten

Solentra organiseert psychische zorg en hulpverlening aan jonge vluchtelingen- en migrantenkinderen en hun gezin. Naar aanleiding van de crisissituatie in Oekraïne stelt Solentra haar helpdesk ook tijdelijk open voor vrijwilligers die vluchtelingen opvangen of begeleiden. 

Infolijn Vluchtelingenwerk Vlaanderen: Veel gastvrije burgers en Oekraïense vluchtelingen zitten met vragen. Daarom breidt Vluchtelingenwerk Vlaanderen haar (telefonische) Infolijn hiervoor verder uit (in samenwerking met Solentra vzw en ORBIT vzw) met medewerkers die de juridische materie en sociale kaart goed kennen en die efficiënt kunnen doorverwijzen naar diensten en organisaties die gespecialiseerd zijn in verschillende domeinen.

 

Infopunt Caritas International: Juristen en maatschappelijk werkers van Caritas International antwoorden op vragen van Belgen die Oekraïners opvangen. Ze doen dit via het gratis telefoonnummer 0800 2 41 41. Er is ook een WhatsApp-infolijn om antwoorden te geven in het Oekraïens.

 

Agentschap Integratie en Inburgering: het agentschap biedt meertalige ondersteuning  aan lokale besturen, organisaties en burgers die Oekraïense vluchtelingen opvangen. Je vindt onder meer informatie over verblijfsmogelijkheden, inburgering, taal, verbinding en participatie.

 

Vlaanderen helpt Oekraïne : deze portaalsite geeft een overzicht van alles wat Vlaanderen doet in de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Er is informatie voor gastgezinnen, over huisvesting en over tolken.

 

Atlas: De evolutie in Oekraïne en de vluchtelingenstroom zorgen voor heel wat vragen over dit thema. Atlas legt uit hoe ontheemden uit Oekraïne tijdelijke bescherming kunnen aanvragen.

7. Interessante video's 

'Naar school in Vlaanderen in het Oekraïens’

Het onderwijssysteem in Oekraïne verschilt van dat in Vlaanderen. KOOGO wil de Oekraïense ouders zo goed mogelijk informeren over het onderwijs in Vlaanderen.  KOOGO ging daarom in gesprek met Ina Zaporozets. In dit filmpje legt ze in het Oekraïens uit hoe het onderwijssysteem in Vlaanderen in elkaar zit. Ze geeft enkele tips voor Oekraïense ouders met kinderen die vanaf nu in Vlaanderen naar school gaan.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Window of Tolerance

Deze animatie geeft uitleg over de impact van stress op het kinderbrein. En hoe je kinderen kunt helpen met deze stress om te gaan. De video werd vertaald naar het Oekraïens, maar bestaat ook in het Nederlands, Engels, Russisch, Pools en Roemeens.

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

Special topic Oekraïne - Op de vlucht en naar school - meekijken door de ogen van kinderen

Op 27 april 2022 organiseerde de Koning Boudewijnstichting, OMEP en het expertisecentrum voor Pedagogisch Ondersteunen in Kinderopvang en School van de KdG Hogeschool een webinar. Hieronder vind je de opname van deze online sessie voor onderwijsprofessionals en andere (welzijns)actoren, geïnteresseerd in de Oekraïense context en de ervaringen van kinderen op de vlucht.

Programma:

 • Openingswoord door Koning Boudewijnstichting
 • Situatieschets Oekraïne met focus op onderwijs door Olha Dolinina (education Officer Unicef Oekraïne)
 • Toelichting Oekraïnse vluchtingen in Vlaanderen door Jo de Ro (algemeen directeur Agentschap Integratie en Inburgering)
 • De rechten en noden van kinderen op de vlucht uit Oekraïne door Bernard De Vos (kinderrechtencommissaris)
 • Plenaire lezing door Siska van Daele en An Piessens (onderzoekers expertisecentrum Pedagogisch Ondersteunen in Kinderopvang)
 • Hoe deze kleuters en leerlingen uit het lager onderwijs beter onthalen door Nadia Echadi (leerkracht en coördinatrice van de vzw Maxi-liens)
 • Afsluiting door Kleine Kinderen Grote Kansen en Koning Boudewijnstichting

Gelieve marketing cookies te accepteren om deze video te bekijken.

8. Contact docAtlas

Heb je suggesties of vragen over dit dossier? Dan kan je terecht bij:

Liesbet Van der Ven

Consulent Taal

liesbet.vanderven@provincieantwerpen.be

Elise Cools 

Consulent Welbevinden

elise.cools@provincieantwerpen.be

Caroline Staelens

Consulent Wereldburgerschapseducatie

caroline.staelens@provincieantwerpen.be