Studiedag in Melle: bodemzorg in de kijker

Door het veranderende klimaat en de strengere regelgeving wordt het steeds belangrijker om bodemverdichting en hoge nitraatresidu’s te vermijden. In deze studiedag zullen we de resultaten van onderzoeksprojecten Bodemverdichting en Precisiemest vertalen naar concrete suggesties voor de praktijk. Bodemverdichting vormt niet alleen een bedreiging voor de beworteling en de waterafvoer, maar hindert ook de nutriëntenopname.

Status
Datum
  • donderdag 15 september 2022 van 09 uur tot 13.30 uur
Prijs
gratis
Uiterste inschrijfdatum
dinsdag 13 september 2022

Voorkomen of genezen? Maar hoe gaan we te werk? Ook gaan we op zoek naar de beste strategie om met behulp van commercieel beschikbare technologieën meer precies te bemesten met dierlijke mest. We richten ons hierbij op toepassingen zowel in de akkerbouw (aardappelen en korrelmaïs) als in de teelt van voedergewassen (gras en hakselmaïs). Dit alles wordt u niet alleen haarfijn uit de doeken gedaan tijdens de presentaties, maar ook op het veld gedemonstreerd.

Kom luisteren en ontdek met eigen ogen!

Studiedag in het kader van de Landbouw (LA)-trajecten:

ILVO organiseert op dat moment festILVO, festival van Weten en Eten. U bent voor en na de studiedag welkom in het festivalhart. Alle details en het volledige programma: www.festilvo.be.

Ben je geïnteresseerd, maar heb je op 15 september geen tijd? Schrijf dan in voor dezelfde studiedag op 25 augustus in Hooibeekhoeve!

Programma

Welkom

Onderzoek

Prof. Wouter Saeys / Dr. Annelies Postelmans - Precisiebemesting met dierlijke mest: Hoe ver staan we al?

Prof. Wim Cornelis - Bodemverdichting in Vlaanderen

Pauze

Praktijk

Jill Dillen / Gert Van de Ven - Precisiebemesting met dierlijke mest in de praktijk

Tommy D’Hose / Tom Coussement - Bodemverdichting in landbouwbodems: voorkomen en herstellen

Netwerklunch

Geleide rondgang in het veld waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

• Visuele bodembeoordeling: ga zelf aan de slag!

• Luchtdrukwisselsysteem en nieuwe bandentechnologie (VF) voor trekkers en mesttanks

• Diepe bodembewerking en diep-wortelende gewassen

• Visualisatie van effecten in de bodem aan de hand van profielkuil

• Variatie in de bodem in beeld brengen met een bodemscan

• Preciezer bemesten dankzij de NIR-sensor

Voor wie

Landbouwers, loonwerkers, landbouwadviseurs, beleidsmedewerkers, onderzoekers, ...

Contact/Meer info

Annelies Postelmans – KU Leuven - annelies.postelmans@kuleuven.be

Tommy D’Hose - ILVO - tommy.dhose@ilvo.vlaanderen.be