Netwerkmoment voor landbouwers Kasterlee

Status
Inschrijvingen afgesloten
Datum
  • dinsdag 16 juli 2024 van 13 uur tot 16 uur
Prijs
Gratis
Uiterste inschrijfdatum
maandag 15 juli 2024

Klimaatrobuuste ruwvoerwinning met doordachte teeltrotatie

Met de implementatie van het nieuwe GLB en de richtlijnen van IPM is de landbouwer verplicht om aan vruchtwisseling te doen op zijn percelen. Vruchtwisseling is een belangrijke maatregel om een landbouwbedrijf klimaatrobuust te maken: door een verbeterde bodemgezondheid, krijg je een stabielere opbrengst en doe je aan risicospreiding. Maar hoe start je hiermee op een melkveebedrijf? Welke teelten passen in een goede rotatie en zorgen voor voldoende voeder in de kuil?

Tijdens deze netwerkmomenten deel je jouw ervaringen en bedenkingen en geven we je handige tips en tricks om een rotatie uit te werken voor jouw bedrijf.

Op 16 juli kan je deelnemen aan een netwerkmoment in Kasterlee en op 6 augustus kan je een netwerkmoment in Beernem of in Helchteren meepikken.

Programma

De netwerkmomenten vinden telkens plaats van 13 tot 16 uur, waarbij er op volgende onderwerpen wordt ingegaan:

  • Met welke teelten heb je ervaring?
  • In welke (andere) teelten heb je interesse?
  • Welke veldeigenschappen neem je mee in rekening bij het opstellen van je rotatieschema?
  • Waaraan moet je volgens de wet voldoen?
  • Op welke hindernissen stuit jij bij de opmaak van je rotatieschema?

We verwachten van elke deelnemer een actieve inbreng!

Praktisch

Dit netwerkmoment wordt op 3 locaties georganiseerd:

  • Dinsdag 16/07/2024, 13 – 16 uur in Kasterlee
  • Dinsdag 06/08/2024, 13 – 16 uur in Beernem
  • Dinsdag 06/08/2024, 13 - 16 uur in Helchteren

Deelname is gratis, inschrijving is verplicht via onderstaande knop.

met de steun van 

Organisator
Hooibeekhoeve