Dien voor 9 april je projectidee in om het platteland een boost te geven!

publish date
09.03.2020

Heb je een goed idee voor het platteland? En past dat thematisch in het Provinciaal PlattelandsOntwikkelingsPlan? Dan maak je kans op 65% cofinanciering van het totale kostenplaatje van je project. Projecten tot 200.000 euro komen hiervoor in aanmerking.

Op 28 januari werd de laatste oproep OmgevingsKwaliteit gelanceerd. Projecten kunnen starten vanaf 2021. Dien jouw idee uiterlijk 9 april 2020 via mail naar platteland@provincieantwerpen.be in. De indiener van het projectidee is verplicht om op 15/7/2020 uiterlijk om 13 uur een geldig dossier in te dienen in het plattelandsloket via www.vlm.be

toepassingsgebied OKW-investeringen

De provincie Antwerpen, Vlaanderen en Europa voorzien dit jaar nog 550.000 euro voor projecten op het platteland in de provincie Antwerpen. Het beschikbare budget van 550.000 euro biedt kansen om nieuwe samenwerkingsverbanden op te starten met land- en tuinbouwers of om samen met de inwoners aan dorpskernvernieuwing te doen. Goedgekeurde projecten kunnen voor 65 % gesubsidieerd worden, tot een bedrag van maximaal 130.000 euro. Tot 9 april heb je de tijd om je projectidee in te dienen. Een korte samenvatting volstaat; de verdere uitwerking van je project is voor later.

De subsidielijn Omgevingskwaliteit wil overheden en organisaties aanzetten om nieuwe samenwerkingsverbanden met een duidelijke agrarische focus op te starten op het platteland. Denk aan groene zorg, de ontwikkeling van stadslandbouw, de omschakeling naar biologische landbouw, initiatieven rond sociale economie in een tuinbouwbedrijf, enzovoort. Ze stelt overheden ook in staat om samen met hun burgers in een participatief traject aan dorpskernvernieuwing te doen.

Er is enkel nog budget over in de maatregel OmgevingsKwaliteit, d.i. voor dienstverleningsprojecten met agrarische focus of investeringsprojecten in de echte plattelandsgemeenten van onze provincie.

Op de website van de provincie Antwerpen vind je alle praktische informatie en de juiste documenten. Je ziet meteen ook of jouw gemeente van deze ondersteuning gebruik kan maken en waaraan je project moet voldoen om voor deze subsidie in aanmerking te komen. 

Op het kaartje kan je bekijken welke gemeenten een project mogen indienen. Donkergroen zijn echte plattelandsgemeenten. Rode centrumsteden mogen geen project indienen.

Logobanner_OKW

Volgende van de detaillijst