Cursus rundveevoeding Hooibeekhoeve

publish date
05.03.2019

Op rundveebedrijven blijft de voederkost een belangrijke kostenpost. Als landbouwer is het dus belangrijk om inzicht te verwerven in de belangrijkste begrippen rond rundveevoeding. Om de kennis van de Vlaamse rundveehouder aan te scherpen organiseerde het Departement Landbouw en Visserij in samenwerking met ILVO en Hooibeekhoeve deze workshops.

Verspreidt over de drie dagen deelden verschillende sprekers hun kennis en ervaringen met de aanwezige melk- en vleesveehouders. Er werd gesproken over ruwvoeders inkuilen, penswerking, voersignalen, productieresultaten in relatie met voeding, voeding van jongvee, mineralen en vitaminen, kostprijs voeders, rantsoenberekening… Bovendien werd elke dag afgesloten met een praktische oefening aan de hand van voeders, MPR’s en rantsoenen van de cursisten.

De eerste dag  volgden ze een gezamenlijk programma. De volgende dagen was er een apart programma voor melk- en vleesveehouders. 

In totaal werden er 40 rundveehouders ontvangen waarvan 28 melkveehouders en 12 vleesveehouders. De reacties van de deelnemers waren zeer positief. Een geslaagde eerste editie dus en een stevige portie motivatie om verder te  werken aan de kennisopbouw en in de toekomst gelijkaardige cursussen te organiseren op Hooibeekhoeve.

Volgende van de detaillijst