Meer geodata beschikbaar

publish date
27.01.2021

Het departement Landbouw en Visserij zal vanaf nu vaker en meer perceelsdata uit de verzamelaanvraag van teeltjaren ter beschikking stellen. Deze data mag je vrij gebruiken. Het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid vroeg aan de Vlaamse provincies om deze info mee te verspreiden. 

Voor de komende teeltjaren zullen data ter beschikking gesteld worden op volgende tijdstippen:

• Kort na de uiterste wijzigingsdatum (juni)

• In het najaar (oktober - november)

• In het voorjaar volgend op het teeltjaar (definitieve laag – maart teeltjaar + 1)

Hierbij overschrijft de meest recente data de voorgaande. 

 

De datasets bevatten o.a. volgende gegevens:

• Referentie-ID, grafische oppervlakte, X-Y coördinaten, lengte- en breedtegraad perceel

• Landbouwstreek, gemeente en NIS-code van het perceel

• Hoofdteelt, voorteelt, eerste en tweede nateelt

• Gespecialiseerde productiemethode

• Erosiecode

• Status blijvend grasland, percentage EKBG

• Status aardappelen

 

De dataset wordt aangeboden in twee formaten:

• Geopackage 

• Shape-file

Preciezer bemesten?

publish date
19.11.2020

Wil jij preciezer werken met dierlijke mest? Stel je dan kandidaat voor 14 december!

In het kader van het VLAIO-project Precisiemest: precisiebemesting met dierlijke mest zoeken KU Leuven, de Bodemkundige Dienst van België en Hooibeekhoeve in 2021 nog landbouwers die graag willen proberen om preciezer te bemesten door rekening te houden met de variatie in bodemeigenschappen en de variatie in mengmestsamenstelling.

Voorwaarden

  • Je hebt een perceel waar je verschillen in gewasstand of opbrengst waarneemt die vermoedelijk het gevolg zijn van verschillen in de bodem;
  • Je gaat in 2021 mais of aardappelen telen;
  • Je perceel is gelegen in een straal van 50 km rond Geel of elders als er een loonwerker in de buurt is met een NIR-sensor op de drijfmesttank;
  • De projectpartners mogen de metingen (opbrengst, nitraatresidu, … )  uitvoeren;
  • Je perceel is vrij van knolcyperus.

Doe mee aan dit project

De projectpartners zullen op basis van bovenstaande criteria de meest geschikte percelen selecteren voor opvolging binnen het project.

De Ronde van de provincie: belevingslandbouw

publish date
13.11.2020

Wanneer liep jij laatst rond op een boerderij? Lang geleden? Volg dan onze videoreporter naar Plukboerderij Zinckval in Schelle en naar vakantiehoeve Hanneken Tas in Essen. 

Provincie Antwerpen wil mensen landbouw laten beleven. En je zal merken: de mogelijkheden zijn verrassend breed. Van logeren in een vakantiehuisje op een modern landbouwbedrijf, zelf je groenten en fruit oogsten op een plukboerderij of je bestelling ophalen bij de lokale boer tot educatieve bezoeken voor jong en oud. (Her)ontdek via een reportage op de regionale zenders ATV en RTV waar jouw voedsel vandaan komt en hoe landbouwers anno 2020 hun bedrijf runnen. 

Bekijk De Ronde van de provincie over belevingslandbouw

Bezoek een boerderij samen met jouw klas of vereniging!

Van Schelle tot Essen

Tijdens de reportage maak je kennis met Brecht van Plukboerderij Zinckval in Schelle en zelfoogster Krista. Ze vertellen dat zelf je groenten oogsten op een csa-boerderij in de lift zit. Waarom? Zelfgeoogste groenten smaken altijd naar meer!

We zijn ook te gast bij Veer en Dave van Hanneken Tas in Essen. Op deze actieve melkveehouderij kan je een vakantie doorbrengen in het groen. Wie hier verblijft, (her)ontdekt waar melk vandaan komt.

Tem je brandstofverbruik op het veld

publish date
26.10.2020

Uit verschillende waarnemingen van het onderzoek over brandstofverbruik bij veldbewerkingen blijkt dat een lage bandenspanning een lager brandstofverbruik geeft. De vochtigheid van de bodem en het al dan niet uitvoeren van een diepe hoofdgrondbewerking hebben ook veel invloed. 

Een losse en/of natte bodem resulteert in een hoger brandstofverbruik. Is je interesse geprikkeld? Lees dan via de link hieronder het volledige artikel.

enerpedia

Brandstofverbruik uitlezen

Hooibeekhoeve legt al een 60-tal jaar praktijkproeven rond voedergewassen aan. Sinds enkele jaren kan het team van Hooibeekhoeve het brandstofverbruik bij veldbewerkingen uitlezen. Onze bevindingen delen we graag met jullie!

Kom je graag meer te weten over het brandstofverbruik bij het het frezen van groenbedekkers en bij het zaaien van triticale na verschillende voorafgaande bodembewerkingen? Lees dan verder via de link hieronder.

Begeleiding nodig bij kalveropfok?

publish date
19.10.2020

Voor het demonstratieproject KalFit zoeken we enthousiaste melkveehouders die aan de slag willen om hun kalveropfok te verbeteren. Binnen het project begeleiden we individuele bedrijven in het toepassen van de PDCA-aanpak (Plan - Do - Check - Act) om concrete bedrijfsdoelstellingen te realiseren. 

Stel je kandidaat voor KalFit

Samen met de bedrijfsdierenarts en de bedrijfsadviseurs werken we ook een gepersonaliseerd stappenplan uit. Welke bedrijfsdoelstellingen wil jij realiseren? Wil je minder kalversterfte op je bedrijf, een betere groei van de kalveren of wil je een verbeterd biestmanagement nastreven? 

Deelnemende bedrijven krijgen ondersteuning om hun doelen te bereiken en dus hun kalveropfok te verbeteren. Hooibeekhoeve zal in dit traject een aantal bedrijven begeleiden. Ben jij een melkveehouder met specifieke interesse in het verbeteren van je kalvermanagement? 

Meer informatie?

Meer informatie over het project vind je op de website of krijg je van projectingenieur Els Stevens. 

Partners KalFit

Virtueel proefveldbezoek meepikken?

publish date
16.09.2020

Op drie september gingen de proefveldbezoeken van Hooibeekhoeve en het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid digitaal. 202 deelnemers volgden de webinar. Kon je er niet bij zijn? Je kan de webinars over de teelten mais en grasklaver en over rantsoenen met gerst en grasklaver ook bekijken wanneer het jou het beste past.

Wat vind je van deze online aanpak en van de opbouw en inhoud van de webinars? Laat het ons weten door hieronder het evaluatieformulier in te vullen.

Grashoogtemeter die gebruikt werd tijdens het proefveldbezoek in Kortenaken.

Volgende van de detaillijst