Beschermde cultuurhistorische landschappen

Eén van de pijlers van het provinciale landschapsbeleid is de werking rond de beschermde cultuurhistorische landschappen.

Beschermde cultuurhistorische landschappen zijn gebieden waar de Vlaamse overheid het landschappelijk erfgoed wenst te bewaren door ze te ‘beschermen’.

In een beschermd cultuurhistorisch landschap moeten eigenaars en beheerders het landschap in goede staat bewaren door onderhouds- en instandhoudingswerken uit te voeren.

De provincie Antwerpen telt zo'n 180 beschermde cultuurhistorische landschappen.

Om de eigenaar tegemoet te komen in zijn verplichting, verleent de Vlaamse overheid premies. Indien de eigenaar een erfgoedbeheerplan opmaakt, kan hij premies ontvangen. Meer informatie hierover vind je op de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid.

In de grotere beschermde cultuurhistorische landschappen, met regionale uitstraling, zet de Provincie projecten op om samen met eigenaars, organisaties en gemeentebesturen een erfgoedbeheerplan op te maken.
Dit brengt enerzijds een dynamiek rond landschapszorg in het gebied en tussen de partners. Anderzijds geeft dit eigenaars een extra duw in de rug voor landschapsonderhoud, dankzij de premies.

Voor de kleinere, meer lokaal beschermde cultuurhistorische landschappen, hopen we om gemeenten te inspireren om gelijkaardige projecten op te zetten. Een eerste stap is het opmaken van een erfgoedbeheerplan.