Prijs voor geschiedenis en volkskunde 2016

Heb je vorig jaar iets tofs gedaan rond geschiedenis, volkskunde of erfgoed? Schreef je het standaardwerk rond mondelinge tradities in de regio? Blies jouw vereniging een eeuwenoud volksfeest nieuw leven in? Was jij de drijvende kracht achter de restauratie van die vergeten wegkapel of liet jij je leerlingen meewerken aan de jaarlijkse processie? Dien dan meteen je kandidatuur in voor de provinciale prijs 2016. Je kan meedingen tot en met 17 mei.


Wat
Een tentoonstelling, een boek of een evenement; een bezoekerscentrum, een educatief pakket, een historische website of een  herdenkingsactiviteit, ... Ongeacht de aard van jouw initiatief, het komt allemaal in aanmerking voor bekroning! Heb je een band met de provincie Antwerpen en denk je dat jouw initiatief in aanmerking komt voor deze prijs van 2.500 EUR? Waag je kans!

Wie
Je maakt enkel kans op de prijs, als je een band hebt met de provincie Antwerpen. Je bent in de Provincie Antwerpen geboren, je woont, werkt, of studeert er.

Voorwaarden
Uiteraard zijn er aandachtspunten. Het volledige reglement kan je onderaan downloaden.
De belangrijkste richtlijnen zijn:
- geschiedenis, volkskunde, erfgoedzorg of heemkunde in de provincie Antwerpen is het centrale thema van je project;
- je verrichtte grondig onderzoek naar het thema, waardoor je initiatief wetenschappelijk verantwoord is;
- je bereikte heel wat mensen die heel wat opstaken over het gekozen thema.

DEELNEMEN DOE JE DOOR:
1. het onderstaand online formulier in te vullen en digitaal door te sturen via erfgoedloket@provincieantwerpen.be.

2. de vereiste bijlage(n) bij jouw aanvraag afzonderlijk op te sturen. Dit kan op 4 manieren:

A. digitaal: de bijlage(n) stuur je in een aparte mail naar erfgoedloket@provincieantwerpen.be.

B. digitaal: grote bestanden van meer dan 8 MB  stuur je best door via www.wetransfer.com, en richt je aan hetzelfde mailadres erfgoedloket@provincieantwerpen.be.

C.per drager (fysiek): je kan publicaties elke werkdag tussen  8-18 uur afgeven aan de inkombalie van het PAS, T.a.v.  Dienst Erfgoed - Erfgoedloket,  Desguinlei 100, 2018 Antwerpen (= recht tegenover Kunstencentrum deSingel).

D. via verzending per post: je kan de bijlage(n) per aangetekend schrijven verzenden aan Provincie Antwerpen, T.a.v. Dienst Erfgoed - Erfgoedloket, PAS - Desguinlei 100, 2018 Antwerpen.

 

HERINNERING !
Stuur je kandidatuur in tot en met 17 mei!

DEELNAMEFORMULIER

Lees goed in de bovenstaande richtlijnen hoe je geldig kan deelnemen en hoe je de nodige bijlage(n) op een goede manier kan aanleveren.

Opgelet!
De grootte van de kadertjes is niet limitatief. In tegendeel zelfs. Neem voldoende ruimte om op de vragen te antwoorden en je initiatief of project goed te duiden.

Bij het verzenden van je deelnameformulier ontvang je op je eigen mailadres een kopie van dit document. Hou dit bij als  deelnamebewijs. Als je deze kopie niet ontvangt, controleer dan je opgegeven mailadres en verzend de aanvraag opnieuw.

*
*
*

Het initiatief

*
*
*
*

De kandidaat

De prijs wordt steeds overhandigd aan een persoon. Bijvoorbeeld de auteur van een boek, de voorzitter van een vereniging, de eindredacteur van de website, ... Over die persoon hebben we graag wat meer informatie.

*
*
*
*
*
*
*
*

Bij de laatste evaluatiefase wordt het rijksregister- en bankrekeningnummer van de kandidaat nog apart opgevraagd.

Inlichtingen:


Frank Herman, adviseur bij de Dienst Erfgoed (Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit) Provincie Antwerpen, helpt je graag bij eventuele vragen over je deelname.  Contact via: frank.herman@provincieantwerpen.be of T 03 240 64 29.

 

VERSTUUR  DIT  FORMULIER  - EVENALS  DE BIJLAGE(N) - UITERLIJK  17  MEI  NAAR:
erfgoedloket@provincieantwerpen.be.