De groene zes

De groene zes

Voor dit project werkt de provincie op een structurele manier samen met de betrokken gemeenten en de Vlaamse overheid. Gezamenlijk willen de partners de bestaande problemen aanpakken en de kwaliteiten van het gebied versterken. We werken daarbij aan 6 thema’s: hernieuwbare energie, kernversterking, de kasteeldomeinen, de groene villawijken, bedrijvigheid en detailhandel, en de open ruimte. 

Logo Strategisch project Ruimte Vlaanderen
Logo Strategisch project Ruimte Vlaanderen

De Vlaamse overheid subsidieert het project als strategisch project in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) voor de periode 2012-2018. Je vindt meer informatie over de strategische projecten op de website van de Vlaamse overheid.