Fortengordels rond Antwerpen

Herwaardering van de fortengordels

Het project ‘Fortengordels rond Antwerpen’ omvat de binnenste en buitenste fortengordel rond Antwerpen. Het zet in op de herontdekking van de Antwerpse fortengordels. De provincie Antwerpen coördineert via het project de herwaardering van de fortengordels als geheel. Zo wil het provinciebestuur de historische, ecologische en maatschappelijke waarde van de forten en hun omgeving in de verf zetten en waar nodig herwaarderen.

Ook de beleving van elk fort als deel van de fortengordels versterken, is een speerpunt. Vele forten hebben doorheen de jaren immers een nieuwe rol gekregen als park, sportcentrum, cultuurhuis of natuurgebied. Op termijn willen we komen tot een harmonische invulling van de forten en hun omgeving met een aanbod voor alle leeftijden. We streven naar een evenwicht tussen erfgoed, natuur, recreatie en educatie.

Meer info vind je op de website over de fortengordels rond Antwerpen.

Een visie voor de fortengordels

Om afstemming te bekomen in de invulling van de forten en hun omgeving maakte de provincie Antwerpen, samen met tal van partners, een visie op. Deze visie maakt deel uit van het kaderplan 'Fortengordels rond Antwerpen'. Het resultaat kan je hieronder in 9 pdf's downloaden. Dit kaderplan, d.d. 11 juni 2015, wordt verder aangevuld met een actieplan, dat nu in opmaak is.

Logo Strategisch project Ruimte Vlaanderen
Logo Strategisch project Ruimte Vlaanderen

Met Vlaamse subsidie

De Vlaamse overheid subsidieert het project als strategisch project in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) voor de periode 2014-2017. Je vindt meer informatie over de strategische projecten op de website van de Vlaamse overheid.

Nieuws