Fortengordels rond Antwerpen

Herwaardering van de fortengordels

Het inmiddels beëindigde gebiedsproject ‘Fortengordels rond Antwerpen’ omvatte de binnenste en buitenste fortengordel rond Antwerpen. De provincie Antwerpen coördineerde via het project de herwaardering van de fortengordels als geheel. Het provinciebestuur wilde de historische, ecologische en maatschappelijke waarde van de forten en hun omgeving in de verf zetten en waar nodig herwaarderen.

Vele forten hebben doorheen de jaren een nieuwe rol gekregen als park, sportcentrum, cultuurhuis of natuurgebied. Het gebiedsproject is intussen beëindigd.

Meer info vind je op de website over de fortengordels rond Antwerpen.

Nieuws