Infomarkt over PRUP Kloosterveld-De Zwaan

De eerste documenten, de start- en procesnota, van het PRUP Kloosterveld-De Zwaan zijn klaar. In de startnota staat wat we met het PRUP willen bereiken en in de procesnota hoe we het PRUP opmaken. Op de infomarkt lees je op posters een samenvatting van de nota’s en kun je vragen stellen aan de projectleiders. Je kunt er ook ineens een inspraakreactie indienen. Tijdens de publieke raadpleging, die loopt van maandag 25 september tot en met donderdag 23 november 2023, kan immers iedereen zijn of haar mening over de startnota geven.

Datum
  • donderdag 5 oktober 2023 van 19 uur tot 21 uur

Langs de snelweg E19 tussen Antwerpen en Breda, vind je in het grensgebied van Brecht, Schoten en Brasschaat twee bedrijventerreinen: Kloosterveld en De Zwaan. De provincie Antwerpen bereidt hiervoor een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP voor. Het PRUP voorziet de ontwikkeling tot een energiehub (verzameling van infrastructuur voor opwekking, opslag en uitwisseling van energie) en de herinrichting van de bedrijventerrein, rekening houdend met de omgeving en de buurt.

Meer informatie vind je op de webpagina over het PRUP Kloosterveld-De Zwaan.

Organisator
Dienst Ruimtelijke Planning