Inspiratiedag Veerkrachtige Dorpen

Wil je graag meer betrokkenheid bij je burgers aanmoedigen? Kom er alles over te weten op maandag 8 mei 2023 tijdens de gratis inspiratiedag van Veerkrachtige Dorpen in zaal Den Donk (voormalige Kerk van Mol-Donk).  

Status
Datum
  • maandag 8 mei 2023 van 09.30 uur tot 17 uur
Prijs
Gratis
Uiterste inschrijfdatum
zondag 30 april 2023

Actief burgerschap?

Actieve burgers nemen deel aan de samenleving én geven die ook actief mee vorm. Maar hoe doe je dat, actieve burgers vormen? Hoe betrek je inwoners bij je beleid en wat zijn de mogelijkheden in jouw dorp of gemeente? Boeiende sprekers, goede praktijken en workshops nemen je mee in de wereld van het actief burgerschap.

Voor wie?

Lokale besturen, organisaties en inwoners met een hart voor participatie.

Programma

09u30 Onthaal met koffie
10u00 Welkomstwoord
10u10 Opening (Kathleen Helsen, gedeputeerde voor plattelandsbeleid provincie Antwerpen)
10u25 Panelgesprek: Veerkrachtige Dorpen en actief burgerschap (getuigenissen van beleidsmensen en inwoners over de aanpak, succesfactoren en valkuilen)
11u15 Pauze
11u30 Inspiratiesessies
12u20 Lunch
13u20 Actief burgerschap: tussen theorie en praktijk (Koen Wynants, Commons Lab)
14u00 Uit de praktijk: Actief burgerschap in Mol-Donk (vrijwilliger VZW Den Donk en dorpscoördinator van gemeente Mol)
14u30 Inspiratiesessies
15u20 Afronding
15u35 Een hapje en drankje
17u00 Einde

 

Inspiratiesessies

 

Voormiddag

100% Participatief: elementen om tot een participatief beleid te komen Katrien Loots, Avansa

Inwoners sterker bij je beleid betrekken?

 

Tijdens deze sessie ontdek je welke acties je als lokaal bestuur kan ondernemen op vlak van denken en doen en dat zowel binnen je eigen organisatie als daarbuiten, in je gemeente en mét je burgers.

 

Dankzij een bouwstenenschema zie je de samenhang tussen de verschillende elementen.

Een dorpsraad/dorpsraden in je gemeente: wat is dat? Maarten Lippens, Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw

In een dorpsraad (dorpsteam, gemeenschapsraad, vereniging dorpsbelang,… ) komen inwoners op voor het algemene belang van hun dorp én de inwoners. Hoe dit in de praktijk eruit ziet, verschilt van dorp tot dorp.

 

Tijdens deze sessie kom je te weten hoe dit loopt, welke verhouding ze aannemen t.o.v. het gemeentebestuur (en omgekeerd) en wat ze allemaal doen.

Veerkrachtige Dorpen in de praktijk: een sessie verbeeld Dorpenteam provincie Antwerpen Met een Veerkrachtige Dorpen-traject versterken we actief burgerschap in dorpen. Neem deel aan een sessie uit een verbeeld dorp om te ondervinden hoe we dit aanpakken.
Positief (blijven) communiceren bij ‘lastige’ situaties tijdens participatiesessies Rishi Panchasara

Word je ook wel eens geconfronteerd met 'Lastig gedrag' tijdens een sessie? Denk bijvoorbeeld aan gedrag zoals roddelen over de buren, polariserende uitspraken over anderen in het dorp, dominante aanwezigheid tijdens het gesprek, enzovoort.

 

Op die manier lijken sommige inwoners door hun uitspraken of gedrag het constructief debat te ondermijnen of het forum te ‘kapen’. Rishi Panchasara, expert op gebied van conflict- en agressiebeheersing, reikt tijdens deze workshop handvaten aan om met dit gedrag om te gaan.

Namiddag

5 macrovragen: elementen om tot krachtige participatieve trajecten te komen Katrien Loots, Avansa Kempen

Wil je een participatietraject in je gemeente uitwerken, dan bereid je dit best goed voor.

 

Dat doe je aan de hand van de vijf belangrijkste 'macrovragen': Wat wil je bereiken? Waarover wil je het hebben? Welke invloed krijgen burgers? Wie wil je bereiken? Welke middelen voorzie je?

 

Met deze reflectietool zet je het essentiële denkproces in gang. Ze helpen je om belangrijke keuzes te maken voor de opstart van je traject met burgers.

Outreachend Werken: Wat is dat? Aanpak? Ben Van Havere en Lieve Lambrechts, SAAMO Provincie Antwerpen

Niet iedereen heeft de mogelijkheden of de vaardigheden om deel te nemen aan participatiesessies.

 

Door buiten de muren van je organisatie te werken, in de leefwereld van mensen, verlaag je de drempel om deel te nemen aan het dorpse leven. Het is een actieve manier om contact te leggen met mensen die daar niet zelf om vragen.

 

'Outreach' speelt zich af op straten en pleinen, in huiskamers of in andere organisaties of instellingen. SAAMO provincie Antwerpen werkt al jaren op deze manier en deelt haar ervaringen tijdens deze sessie.

Veerkrachtige Dorpen in de praktijk: een sessie verbeeld
Dorpenteam provincie Antwerpen
Met een Veerkrachtige Dorpen-traject versterken we actief burgerschap in dorpen. Neem deel aan een sessie uit een verbeeld dorp om te ondervinden hoe we dit aanpakken.
Groepsvorming en groepsdynamieken Philippe Liesenborghs, SAAMO Vlaams-Brabant

Een dorpsraad of dorpsteam opstarten in je dorp? Goed idee! Goede onderlinge interacties in de groep zijn belangrijk om een positief klimaat te creëren. Hoe stimuleer je een soepele en inclusieve groepsdynamiek en welke methodieken zet je daarvoor in?

 

Vanuit zijn ervaring bij SAAMO en opgewekTienen bespreekt Philippe Liesenborghs hoe je best aan de slag gaat. Collega Katy van Londen deelt haar ervaring met de dorpsraad en Ottopia in Ottenburg.