Studiedag in Geel: bodemzorg in de kijker

Door het veranderende klimaat en de strengere regelgeving wordt het steeds belangrijker om bodemverdichting en hoge nitraatresidu’s te vermijden. In deze studiedag zullen we de resultaten van onderzoeksprojecten Bodemverdichting en Precisiemest vertalen naar concrete suggesties voor de praktijk. Bodemverdichting vormt niet alleen een bedreiging voor de beworteling en de waterafvoer, maar hindert ook de nutriëntenopname.

Status
Datum
  • donderdag 25 augustus 2022 van 10 uur tot 15 uur
Prijs
gratis
Uiterste inschrijfdatum
dinsdag 23 augustus 2022

Voorkomen of genezen? Maar hoe gaan we te werk? Ook gaan we op zoek naar de beste strategie om met behulp van commercieel beschikbare technologieën meer precies te bemesten met dierlijke mest. We richten ons hierbij op toepassingen zowel in de akkerbouw (aardappelen en korrelmaïs) als in de teelt van voedergewassen (gras en hakselmaïs). Dit alles wordt u niet alleen haarfijn uit de doeken gedaan tijdens de presentaties, maar ook op het veld gedemonstreerd.

Kom luisteren en ontdek met eigen ogen!

Studiedag in het kader van de Landbouw (LA)-trajecten:

  • Bodemverdichting
  • Precisiemest

Deelname is gratis, inschrijven via de link hierboven is wel verplicht!
 

Studiedag op 2 data en 2 locaties

U kiest welke dag en plaats u komt:

Donderdag 25 augustus 2022 van 10 tot 15 uur in Hooibeekhoeve

OF

Donderdag 15 september 2022 van 9 tot 13.30 uur bij ILVO (Caritasstraat 39, 9090 Melle)

Programma

Welkom

Onderzoek

Prof. Wouter Saeys / Dr. Annelies Postelmans - Precisiebemesting met dierlijke mest: Hoe ver staan we al?

Prof. Wim Cornelis - Bodemverdichting in Vlaanderen
 

Pauze
 

Praktijk

Jill Dillen / Gert Van de Ven - Precisiebemesting met dierlijke mest in de praktijk

Tommy D’Hose / Tom Coussement - Bodemverdichting in landbouwbodems: voorkomen en herstellen
 

Netwerklunch
 

Geleide rondgang in het veld waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

• Visuele bodembeoordeling: ga zelf aan de slag!

• Luchtdrukwisselsysteem en nieuwe bandentechnologie (VF) voor trekkers en mesttanks

• Diepe bodembewerking en diep-wortelende gewassen

• Visualisatie van effecten in de bodem aan de hand van profielkuil

• Variatie in de bodem in beeld brengen met een bodemscan

• Preciezer bemesten dankzij de NIR-sensor

Voor wie

Landbouwers, loonwerkers, landbouwadviseurs, beleidsmedewerkers, onderzoekers ...

Contact/Meer info

Annelies Postelmans – KU Leuven - annelies.postelmans@kuleuven.be

Tommy D’Hose - ILVO - tommy.dhose@ilvo.vlaanderen.be