Project JongLeven: studienamiddag jongveeopfok

Kalveren zijn de toekomst op het melkveebedrijf! De start van gezonde koeien met goede productieresultaten en langere levensduur wordt al gegeven in het vroege leven van het kalf. Een groep die dus aandacht verdient en gelukkig ook meer en meer krijgt in de praktijk!  Op deze studienamiddag belichten we een aantal aspecten van het jongveemanagement op een interactieve manier. Deze studienamiddag is gratis, inschrijven is wel verplicht. 

Status
Datum
  • dinsdag 22 oktober 2019 van 13 uur tot 17 uur
Prijs
gratis

Programma

13 uur: Ontvangst met koffie 

13.15 uur: Welkom en inleiding 

13.20 – 13.40 uur: Voorstelling van het project JongLeven en resultaten van de enquête met interactieve vraagstelling -  Sabrina Curial , ILVO

13.40  – 14 uur:  Embryonale ontwikkeling en gezondheid van het kalf tijdens de dracht -  Karel Verdru, UGent

14 – 14.30 uur:  Biestmanagement – Ilke Van Hese, ILVO 

14.30 uur:  Pauze en verplaatsing van de deelnemers naar de stal voor praktijksessies - Els Stevens -  Marijke Van Looveren - Katleen Geerinckx, Hooibeekhoeve

Sessie 1: Biestkwaliteit meten en pasteuriseren van biest

Sessie 2: Meten en wegen van jongvee, kritische momenten in de groei in relatie met de voeding

Sessie 3: Aandachtspunten tijdens de melkperiode: melkverstrekking, hygiëne, arbeid, … 

16.30 uur: Afsluitende netwerkborrel 

Volgende van de detaillijst