Erf- en silosappen op het veebedrijf: deel ervaringen en leer van elkaar!

Om de waterkwaliteit van onze beken en rivieren te verbeteren, wordt op vele fronten gewerkt. De landbouwsector heeft al heel wat inspanningen geleverd, maar op het niveau van erf- en silosappen kunnen er nog verdere stappen genomen worden.

Datum
  • dinsdag 16 april 2024 van 12 uur tot 16 uur
Prijs
Gratis
Uiterste inschrijfdatum
maandag 15 april 2024

Wat zijn erf- en silosappen?

Erfsappen is een verzamelnaam voor sapstromen die ontstaan bij activiteiten op het erf, zoals silosappen die vrijkomen bij de opslag van maïs of andere (voeder)gewassen, melkspoelwater, maar ook regenwater dat afstroomt van de kuilplaat of van het erf. Zelfs in kleine hoeveelheden kunnen deze een grote impact hebben op de waterkwaliteit wanneer deze in een waterloop terechtkomen of in de bodem infiltreren.

Discussiegroepen erf- en silosappen

Vanuit de praktijk merken we een toenemende aandacht voor de impact van erf- en silosappen op de oppervlakte- en grondwaterkwaliteit. Hoe kunnen deze sapstromen beperkt worden en hoe ga je daar oordeelkundig mee om? Om hierop een antwoord te bieden, richten wij vanuit het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw, Hooibeekhoeve en Inagro discussiegroepen op.

Deelnemen aan een discussiegroep? Schrijf je hier in!

De discussiegroepen zijn uitsluitend gericht op landbouwers. Alle vraagstellingen binnen de discussiegroepen zullen anoniem door ons behandeld worden. De discussiegroepen vinden plaats in Lommel en Zottegem:

  • Dinsdag 16/4 12u tot 16u Lommel
  • Woensdag 17/4 12u tot 16u Zottegem

Het exacte adres ontvang je na inschrijving.

Wat houdt zo'n discussiegroep in?

Binnen deze discussiegroepen gaan we de toepasbaarheid na van verschillende maatregelen. Het biedt de kans aan landbouwers om met elkaar in gesprek te gaan over maatregelen die zij zelf genomen hebben of waarin ze interesse hebben en wat voor hen de voor- en nadelen zijn. Wanneer er vragen aan bod komen voor de bevoegde overheidsdiensten of als we zelf bepaalde vragen niet kunnen beantwoorden, kunnen we deze nadien geheel anoniem stellen bij de desbetreffende dienst.

Meer info?

Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw – Lore Luys - lore.luys@pvl-vzw.be, 0468 30 50 09

Hooibeekhoeve – Katrien Geudens, katrien.geudens@provincieantwerpen.be, 014 25 97 51

Inagro – Sandra Debevere en Michele Beelen - sandra.debevere@inagro.be - 051 27 32 89 - michele.beelen@inagro.be - 051 27 33 49