Schrijf in voor onze sectordagen over vleeskippen in Geel

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het Proefbedrijf Pluimveehouderij in het voorjaar enkele sectordagen. We verwelkomen jullie graag op dinsdag 14 juni of donderdag 23 juni in de grote zaal van het Proefbedrijf Pluimveehouderij. Op woensdag 15 juni kan je aansluiten in zaal Shamrock in Tielt.

Status
Datum
  • dinsdag 14 juni 2022 van 13.30 uur tot 16 uur
Prijs
gratis

Programma

13.30 uur: Aankomst

13.45 uur: Optivac Vlees

14.30 uur: Life ACLIMA + COOLCHICKS

14.45 uur: pauze

15.15 uur: KIPVANG

16 uur: Einde sectordag

Wie neemt het woord?

OPTIVAC VLEESKIP – Kris De Baere (Proefbedrijf Pluimveehouderij) en Tommy Van Limbergen (PeHeStat)

In het project OptivacVLeeskip wordt onderzoek gedaan naar een optimale vaccinatie om het antibioticagebruik bij vleeskuikens te reduceren. Op het Proefbedrijf Pluimveehouderij werden de mogelijkheden van in ovo vaccinatie en de optimalisatie van de enting van eendagskuikens vergeleken. De eerste resultaten van dit onderzoek worden toegelicht.

Logobalk OptiVac Vleeskip

Life ACLIMA – Peter Bleyen (Proefbedrijf Pluimveehouderij) 

Hoe zorgen we ervoor dat de land- en tuinbouwsector in de toekomst voldoende water heeft? Een belangrijk vraagstuk waar we een antwoord op willen bieden met een groots waterproject:  Life ACLIMA.

We geven een overzicht hoe het Proefbedrijf Pluimveehouderij concreet omgaat met waterkoeling, de zuivering van regenwater tot drinkwater en het hergebruik van reinigingswater.

COOLCHICKS

COOLCHICKS - Renée De Baets (ILVO) 

Hittestress is een actueel onderwerp met grote weerslag op landbouwhuisdieren. Bij pluimvee resulteert dit veelal in verhoogde uitval, maar ook in verminderde prestaties, lagere kwaliteit van eindproducten (vlees en eieren) en verhoogde welzijns- en gezondheidsproblemen. In het project COOLCHICKS worden verschillende maatregelen afgetoetst die de Vlaamse pluimveesector kunnen ondersteunen bij het bestrijden van hittestress. Het doel is het opstellen van een bedrijfsspecifiek hitte-actieplan en online tool voor behoud van optimale gezondheid en welzijn van pluimvee. Het project wordt hierbij verder toegelicht.

KIPVANG - Femke Delanglez – ILVO en Hilde Van Meirhaeghe – Vetworks

Het doel van KIPvang is op een meer diervriendelijke wijze vleeskippen en reforme (of uitgelegde) leghennen laten vangen en inladen voor transport richting slachthuis. Het project ontwikkelt daartoe opleidingen en geeft ze aan de mensen die de job in de pluimveesector uitvoeren. De voor- en nadelen van de alternatieve vang- en laadmethode (rechtop vangen) worden vergeleken met andere vangmethoden (conventioneel en machinaal vangen) op het gebied van arbeid, productieverliezen, dierenwelzijn en maatschappelijke aanvaarding.

Waar?

14 en 23 juni 2022: grote zaal Proefbedrijf Pluimveehouderij, Poiel 77, 2440 Geel

Op 15 juni 2022 kan je onze sectordag volgen in zaal Shamrock in Tielt.
Adres: Euromarktlaan 24, 8700 Tielt

Organisator
Proefbedrijf Pluimveehouderij VZW