BodemIDee – Begeleiding door kennispendelaar

publish date
06.12.2018

Een stabiele oogst begint met een stabiele bodem. In het Interreg-project Leve(n) de bodem trekken kennispendelaars naar het veld met de BodemIDee. Dit is een soort identiteitskaart van de bodem die verschillende parameters bundelt. 

Voor de chemische kenmerken wordt gekeken naar de bodemanalyse. Samen met de landbouwer wordt ook het veld op getrokken om de fysische en biologische toestand van de bodem te bekijken. Zo wordt aandacht geschonken aan plasvorming, beworteling en bodemstructuur enerzijds en (restanten van) regenwormen en microbieel bodemleven anderzijds.

Samen aan de slag

In een handig overzicht wordt duidelijk waar de kwaliteiten van de bodem liggen en waar er nog werk aan de winkel is. We bekijken niet enkel de resultaten, maar gaan ook op zoek naar de oorzaken. Samen met de landbouwer wordt bekeken hoe deze verbeterd kunnen worden en hoe je zelf de bodemkwaliteit kan monitoren. Daarbij wordt rekening gehouden met een beter organische stofgehalte, een betere bodemstructuur en een gezondere nutriëntenmix. Zo zorgen we voor een bodem die weerbaarder is tegen extreme weersomstandigheden en plagen.

 

Affiche Levende Bodem

 

Landbouwers die willen werken aan de bodemkwaliteit kunnen rekenen op gratis advies van een kennispendelaar. Neem gerust contact op met katrien.geudens@provincieantwerpen.be of gert.vandeven@provincieantwerpen.be.

Wil je op de hoogte blijven van alles wat gebeurt binnen dit project? Neem dan zeker een kijkje op www.levendebodem.eu!

 

 

Logo Levende Bodem