Vraag nog dit najaar je toelage bij de Provinciale Landbouwkamer Antwerpen aan

publish date
01.10.2018

Omdat het belangrijk is een duidelijk en correct beeld te geven van de huidige land- en tuinbouw, houdt de Provinciale Landbouwkamer Antwerpen (PLK) vast aan de traditie om een toelage te voorzien voor land- en tuinbouwbedrijven die scholen of klassen ontvangen op hun bedrijf.

landbouweducatie_9

Toelage voor bezoek van scholen/klassen

Deze toelage van 50 euro wordt twee keer per jaar toegekend aan bedrijven die een klas ontvangen op hun bedrijf om op die manier kinderen en leerkrachten te laten kennismaken met de hedendaagse land- of tuinbouw. Heb je dit jaar een klas ontvangen? Aarzel dan niet om nog dit najaar een aanvraag in te dienen. Heb je meerdere klassen ontvangen op verschillende dagen, dan kan je de toelage twee keer aanvragen.

Toelage voor imagoactiviteiten

Er is ook een toelage van 200 euro aan verenigingen die een imagoactiviteit over land- en tuinbouw organiseren voor een groot publiek. Een van de voorwaarden is dat de aanvraag een maand voor de activiteit ingediend moet zijn. Heb je dit najaar nog zo een activiteit met je vereniging, doe dan zeker nog een aanvraag.

Aanvraagformulieren

Aanvraagformulieren met daarop het reglement zijn te vinden op de website van de PLK Antwerpen. Aanvragen is simpel, dus aarzel niet wanneer u als bedrijf of vereniging dergelijke activiteiten organiseert.

Meer informatie

www.provincieantwerpen.be/landbouwkamer
of Gert Van de moortel, secretaris Provinciale Landbouwkamer Antwerpen, via 014 59 51 50 of gert.van.de.moortel@boerenbond.be

 

ARO viert verbrede landbouw met Boerenfestival

publish date
17.09.2018

Met een heus Boerenfestival presenteerden de provincie Antwerpen en de drie gemeenten Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout (ARO) landbouwborden voor thuisverkopende land- en tuinbouwers en boeren die mensen ontvangen op de boerderij. Elk bord bevat info over de werking van het landbouwbedrijf en de verkochte producten of mogelijke randactiviteiten. Met de landbouwborden wil ARO lokale producten en verbrede landbouw in de kijker zetten.

Landbouwborden ARO
Landbouwborden ARO

 

Verschillende land- en tuinbouwers in de regio doen aan thuisverkoop of ontvangen bezoekers op de boerderij. Dankzij de landbouwborden maken we hun activiteiten kenbaar aan inwoners en recreanten die dit mooie gebied verkennen. Landbouw zit vaak verstopt achter stallen, we zien geen koeien meer in de wei. Met ons initiatief willen we de lokale producten en verbrede landbouw terug een gezicht geven.

Om de verbrede landbouw in ARO op gepaste wijze te vieren, ging de voorstelling van de landbouwborden gepaard met een heus Boerenfestival. Dit festival vond plaats op het landbouwbedrijf van Ben Versteynen, waar mensen terecht kunnen voor koeknuffelen. Jong en oud genoten er onder een stralende zon van al het lekkers dat ARO te bieden heeft. De vele bezoekers smulden van lekkere gerechten zoals stoofvlees-friet of groentewok met vlees, stuk voor stuk bereid met producten uit het ARO-gebied. Op de boerenmarkt verkochten landbouwers uit ARO hun ultraverse producten. Terwijl mama en papa genoten van een lekker streekbier of vers appelsap, leefden de kleinsten zich uit in de hooiberg en op het springkasteel. Kortom, een geslaagd feest voor verbrede landbouw in ARO.

De landbouwborden passen in de doelstelling van het gebiedsprogramma ARO. Sinds vorig jaar slaan de provincie Antwerpen en de gemeenten Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout de handen in elkaar om de open ruimte economisch, toeristisch en maatschappelijk te versterken. Een van de pijlers is de landbouw in de regio beter beleefbaar te maken. De 16 landbouwborden vertellen wat er op de boerderij te beleven valt. Die beleving kan gaan van koeknuffelen, een rondleiding krijgen op het bedrijf of lekkere, verse producten rechtstreeks bij de boer kopen.
 

Hoe kan je ritnaalden herkennen en bestrijden?

publish date
01.08.2018

Eén van de bedreigingen van de maïsteelt zijn ritnaalden. Hoe kan je ze herkennen en bestrijden? Dat ontdek je in deze nieuwe brochure die gemaakt werd binnen het project 'Sectorbrede geïntegreerde beheersing van ritnaalden'.

Neem de juiste beslissing voor jouw melkveebedrijf

publish date
01.08.2018

Hoe neem je de juiste beslissing voor jouw melkveebedrijf? Binnen het project Routeplanner werd hiervoor een beslissingstool uitgewerkt die je vrij kan gebruiken. Verder werd er ook een oplijsting gemaakt van alle andere beschikbaar tools waarmee jij - als melkveehouder - aan de slag kan gaan. 

 

Melkrobot

Routeplanner Melkvee

Is het voor u interessant om uit te breiden of niet? Is grond pachten vanuit economisch oogpunt interessant? Hoe hoog mag de pachtprijs dan zijn? Of is maïsaankoop een optie, en tegen welke prijs? En wat met externe opfok van jongvee? Routeplanner Melkvee geeft u een antwoord op deze en andere vragen, en geeft ook redenen waarom u economisch gezien beter zou kiezen voor het één of het andere. 

Andere tools 

Binnen het Routeplannerproject werd niet alleen een beslissingsondersteunende tool ontwikkeld maar ook een oplijsting gemaakt van bruikbare reeds bestaande tools. Je kan ze vanaf nu terugvinden op onze website. Zo vind je er tools voor de berekening van de waarde van een vaars, hoe de marktwaarde van een bepaald voedermiddel zich verhoudt tot de voederwaarde, wat de ideale afmeting van je sleufsilo is en hoe hoog jouw jongveeopfokkosten zijn.

Meer informatie

Wat doet een body conditiescore camera?

publish date
17.07.2018

Op Hooibeekhoeve hebben we een body conditiescore camera om het vetpercentage van de koeien te meten. Zo hebben we een goede indicator voor de gezondheid van onze koeien. Hoe werkt het? Dat ontdek je in dit korte filmpje. 

Op zoek naar meer hulpmiddelen voor op je bedrijf? 
Bekijk dan zeker ook onze pagina Management

Meer informatie

Hoe lang heeft de landbouwer nog last van de droogte?

publish date
12.07.2018

Krullende maïsbladeren en dorre grassen. In tijden van droogte zien we ze in onze tuin en op het veld verschijnen. Waar het in onze tuin eerder een spijtig esthetisch verhaal is, is het voor landbouwers economische ernst. Want te lange droogte leidt tot slechtere groei van de gewassen, een lagere oogst en dus minder beschikbaar voeder voor de dieren waardoor de landbouwer ergens anders voeder moet aankopen.

Maar hoe komt het dat die droogte zo’n impact blijft hebben op onze bodem en dus ook op onze landbouw? En zijn er geen manieren om zich hier beter tegen te wapenen? De praktijkbedrijven van de provincie Antwerpen zoeken continu naar duurzame oplossingen. De zoektocht naar een betere bodem is daar één van. Maar dit vraagt tijd want een betere bodem realiseer je niet op 1-2-3.

 

Mais op droge grond

Een ideale bodem werkt als een spons: hij kan voldoende water vasthouden zodat hij een droogteperiode langer kan overbruggen en bij hevige regenval zal de grond minder snel dichtslempen. In beide gevallen vaart de plantengroei er wel bij. De bepalende factor hier is de koolstofvoorraad: hoe hoger het koolstofgehalte in de bodem, hoe beter het vochthoudend vermogen. En niet onbelangrijk: hoe positiever het effect op de klimaatverandering. 

Helaas is die koolstofvoorraad niet gelijk verdeeld. Historisch is het in de provincie Antwerpen zelfs zo gegroeid dat je de koolstofrijke gronden vooral vindt rond de dorpskernen, waar nu onze woningen staan en dat de landbouw vooral actief is in het buitengebied, op de koolstofarmere gronden.

Gelukkig voor de landbouwers wordt er in de praktijkbedrijven gezocht naar technieken om het koolstofgehalte stapsgewijs te verbeteren. Technieken die je overigens ook in je eigen tuin kunt toepassen. Wie deze technieken op een goede manier toepast, kan volgens de simulaties zijn gewassen een week tot 10 dagen langer beschermen tegen droogte. Een bescherming die kan tellen en die economisch een groot verschil kan betekenen voor elke landbouwer.

“Gewassen een week
tot 10 dagen langer
beschermd tegen droogte”

 

De eenvoudigste techniek om te werken aan het organische stofgehalte is het inzaaien van groenbedekkers. Een andere techniek is het toedienen van koolstofrijke bronnen. Stalmest is hier het meest bekende voorbeeld van. Momenteel loopt er op Hooibeekhoeve in Geel onderzoek naar de toepassingen van compost en restproducten uit het landschapsbeheer zoals houtsnippers. De boer gaar hier als het ware de bodem voeden om hem in topconditie te houden.

Ook zeer efficiënt is vruchtwisseling. Want wie op zijn gronden regelmatig van gewas verandert, geeft een boost aan zijn koolstof. In het bijzonder bij grasklaver en granen zien we een zeer positieve invloed. In praktijk blijkt echter dat teeltrotatie nog niet voor elke landbouwer haalbaar is. Gras en maïs zijn zeer vertrouwd waardoor ze hun opbrengsten en werktijden vrij goed kunnen inschatten. Nieuwe teelten vragen echter nieuwe kennis en een intensievere bewerking. Bovendien zijn de opbrengsten vaak nog onzeker op de Kempense bodems. Een andere techniek die zijn opmars kent is het minder diep bewerken van de bodem. De koolstof blijft zo meer geconcentreerd in de bovenste laag.

 

“Regelmatig van gewas veranderen,
geeft je bodem een boost”

 

Om landbouwers goed te kunnen informeren, is praktijkonderzoek van groot belang. Door zelf eerst na te gaan wat werkt en vervolgens jaren na elkaar objectieve gegevens te verzamelen, kunnen onderzoekers trends schetsen en advies op maat geven. Zeer kostbare informatie waar de landbouwer op zijn bedrijf mee aan de slag kan gaan en waar mogelijk kan inspelen op de veranderde weersomstandigheden.”

 

Uitzending PlattelandsTV: Eco-innovaties en samenwerking

publish date
12.07.2018

In deze uitzending gaan we op bezoek bij de 4 praktijkbedrijven van AGHRANT. Ze stellen ons enkele van hun eco-innovaties voor en vertellen hoe ze samen met (inter)nationale partners onderzoek opzetten. 

AGHRANT is een samenwerkingsverband van 4 Antwerpse praktijkbedrijven. Samen doen ze nationaal en internationaal onderzoek naar eco-innovaties in de land- en tuinbouw. Door te investeren in nieuwe processen en technologieën kunnen ze de land- en tuinbouwsector sterker en milieuvriendelijker maken. Technieken die het gewenste effect bereiken, kunnen nadien geïmplementeerd worden op de bedrijven van onze land- en tuinbouwers.

 

Maak kennis met onze apart geventileerde kalverafdeling

publish date
09.07.2018

Hooibeekhoeve beschikt over een apart geventileerde kalverafdeling. In dit filmpje ontdek je hoe die kalverafdeling er in praktijk uitziet. 

Benieuwd welke onderzoeken lopen rond jongveeopfok? Bekijk dan zeker onze pagina's Jongveeopfok en Huisvesting

Meer informatie

Inzetten op diversiteit binnen de voedingsketen en landbouwlandschap

publish date
02.07.2018

De provincie Antwerpen verzamelde landbouwers, toeleveranciers, verwerkers, dienstverleners en sectororganisaties in Mechelen om samen mee richting te geven aan het provinciale landbouwbeleid voor de volgende legislatuur. Tijdens het toekomstcongres kwamen toonaangevende sprekers en bedrijven aan het woord en konden aanwezigen bepalen op welke thema’s het provinciale landbouwbeleid zich de volgende 6 jaar moet richten. De belangrijkste aandachtspunten zijn ruimte, innovatie en draagvlak.  

Tijdens het toekomstcongres vroegen we de aanwezige landbouwers, toeleveranciers, verwerkers, dienstverleners en sectororganisaties waarop het provinciale landbouwbeleid de volgende 6 jaar moet inzetten. Met 29% van de punten stak het ruimteverhaal er met kop en schouders boven uit, gevolgd door praktijkonderzoek (19%) en draagvlak (13%).

Uit dit toekomstcongres blijkt dat de hoofdpijlers voor ons toekomstig land- en tuinbouwbeleid ruimte, innovatie en draagvlak moeten blijven. Voor de verdere invulling hebben de deelnemers wel enkele klemtonen gelegd. Zo noteerden we een duidelijke vraag naar het ontwikkelen van nieuwe tools en businessmodellen die de landbouwsector, als economische sector, sterker en bijgevolg ook stabieler kunnen maken. Verder was er ook een duidelijke vraag aan de provincie om een diversiteit aan businessmodellen te ondersteunen zodat de landbouw ook in de toekomst kan blijven zorgen voor een gevarieerd voedselaanbod en een aantrekkelijk landbouwlandschap.

Groepsfoto sprekers Staten-Generaal

Naar meer zekerheid door diversiteit in businessmodellen

Kijk je naar het inkomen, het vergunningenbeleid of de investeringen dan zie je dat de land- en tuinbouwsector vandaag een zeer onzekere economische sector is met investeringen op lange termijn, zo bleek uit de presentaties van de stakeholders. Het was ook deze economische insteek die tijdens de discussie over het ruimtelijk beleid de bovenhand kreeg. Zo werd het ontbreken van een businessmodel achter natuur- en landschapsbeheer als een knelpunt benoemd. En werd besloten dat het beleid best inzet op een mix aan bedrijfsmodellen, zowel gericht op export als op lokale productie.

De deelnemers vragen het provinciale beleid vooral naar het uitwerken van nieuwe tools en businessmodellen die provinciaal en lokaal gebruikt kunnen worden. Want een goede, onderbouwde aanpak kan er voor zorgen dat niet alleen de positie van de landbouw verbetert, maar ook dat er een win-winsituatie gecreëerd voor andere domeinen zoals milieu en natuur.

Positief communiceren over innovatie en concrete diensten

De land- en tuinbouwsector komt vaak enkel negatief in het nieuws. Nochtans loopt onze sector over van mooie, innovatieve verhalen. De aanwezigen waren dan ook vragende partij om meer in te zetten op draagvlak, in het bijzonder door het uitlichten van positieve en innovatieve verhalen. Ze stellen dat we meer proactief moeten communiceren en marketingmodellen moeten loslaten op de sector, waarbij de provincie een helpende partner kan zijn.  Landschap en voeding werden hierbij als sterkste thema’s naar voren geschoven.

Aanbod van beter geschoold personeel

Ook richting het onderwijs werden duidelijke vragen geformuleerd. Door de sterke innovaties in de land- en tuinbouw en het agrocomplex is er immers een grote nood aan goed en technisch geschoold personeel. Iets wat volgens de deelnemers nog te vaak ontbreekt. Daarom vragen zij om een betere doorstroom van leerlingen met technische vaardigheden én voeling met alle onderdelen van het agrocomplex.

Mededeling 91

publish date
30.05.2018

Het gebruik van diergeneesmiddelen beperken en de sterfte in de hand houden zijn de komende jaren grote uitdagingen voor
de vleeskuikensector. Enerzijds vormt de toenemende antibioticaresistentie een grote bedreiging voor zowel mens als dier,
anderzijds is de sterfte (in de Europese wetgeving m.b.t. dierenwelzijn) de bepalende factor voor het mogen aanhouden van de bezettingsdichtheid van 42 kg/m².

Maximaal inzetten op het gezond houden van de kuikens is de boodschap. Een goede opstart van de ronde is heel belangrijk bij deze snelgroeiende dieren met een korte cyclusduur. Voor een succesvolle start spelen verschillende factoren mee: stalklimaat, vloertemperatuur, waterkwaliteit, voederbeschikbaarheid, kwaliteit van de ééndagskuikens, … In het project “Een goede start van jonge vleeskuikens, de sleutel voor lager antibioticagebruik, beter dierenwelzijn en een verhoogd bedrijfsmanagement” (met financiële steun van de Vlaamse Overheid) brachten we de opzet van 1 vleeskuikenronde bij 49 bedrijven in kaart. Van deze 49 bedrijven volgden we 5 bedrijven gedurende 6 rondes op in een verbetertraject met de bedrijfsdierenarts waarbij het management rond opzet werd aangepast.

Op basis van deze opvolging, literatuur en ervaringen van dierenartsen uit de praktijk vatten we in deze mededeling adviezen samen voor een goede opstart van een ronde.

Oproep warmtekoppeling

publish date
24.05.2018

Warmtevraag anders bekeken: is een warmtekoppeling met een nabijgelegen glastuinbouwbedrijf interessant voor een kippenbedrijf?

Installatie warmtenet
Installatie van een warmtenet (bron: http://www.installeronline.co.uk/global-energy-company-logstor-invests-in-uk-expansion-plans/

De aanleg van een warmtenet tussen bedrijven, biedt heel wat mogelijkheden. Dit geldt zeker ook voor de koppeling tussen een glastuinbouwbedrijf en naburige warmtevragers zoals een kippenbedrijf.

Met het project ‘serre als energiebron’, gesteund door Provincie Antwerpen, kunnen de experten van de Thomas More hogeschool het potentieel voor uw bedrijf gratis doorrekenen.

Is uw vleeskuikenbedrijf dus gelegen nabij een glastuinbouwbedrijf (afstand maximum 1,5 km) waarbij er ook een warmtebehoefte bestaat? Bent u geïnteresseerd in een dergelijke samenwerking in de toekomst? Aarzel dan niet om ons te contacteren zodat deze berekening voor u gemaakt kan worden.

Volgende