Subsidiekorf Landbouw

De subsidiekorf Landbouw stelt jaarlijks 50.000 euro ter beschikking. Gekozen projecten kunnen tot 10.000 euro ontvangen, evenementen tot 2.500 euro.  Beide moeten wel aansluiten bij het provinciale landbouwbeleid of werken rond hoeve- en streekproducten.

pop-up boerderij

Projecten kunnen continu ingediend worden, maar moeten ons uiterlijk op 1 oktober bereiken. Let wel op, enkel projecten die tijdens het volgende jaar uitgevoerd worden, komen in aanmerking voor subsidie.

Indien er nog financiële middelen beschikbaar zijn in het lopende kalenderjaar, kan er ook ingediend worden tot en met 1 februari en/of tot en met 1 juni van het betreffende jaar.

Voor wie

Lokale overheden en hun publiekrechtelijke organisaties en samenwerkingsverbanden, gemeentelijke adviesraden, verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) of feitelijke verenigingen. Particulieren of ondernemingen kunnen hiervoor geen subsidieaanvraag indienen.

Hoe

Elk subsdiedossier langs het digitale loket. 

Hoe werkt het?

  1. Je meldt je aan met de app it's me of met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. De eerste keer dat je aanmeldt, moet je eenmalig de gegevens van je organisatie invullen.
  2. Je komt direct in het aanvraagformulier terecht en volgt de verdere instructies.
  3. Je kan steeds tussentijds opslaan en later verder werken aan je aanvraag.

Voor het aanmelden met je eID heb je nodig: een kaartlezer, je eID en de pincode van je eID
Je maakt best gebruik van één van de volgende browsers:Internet Explorer 10, Safari, Google Chrome of Mozilla Firefox

Indien je vragen hebt kan je contact opnemen met adviseur land- en tuinbouw Colette De Smet.

Reglement

De richtlijnen en regels voor indiening, uitvoering en kostenindiening vind je in het reglement.
Zeer belangrijk is de verplichte publiciteit over je project. Lees daarom de Communicatietips.
 

Projectbudget

Gebruik dit sjabloon om de kosten en inkomsten van je project of evenement in te vullen en voeg het bij je digitaal aanvraagformulier.

Communicatietips

Heb je een project lopen vanuit de subsidiekorf? Dan heb je een aantal communicatieverplichtingen. Verder helpen we je graag op weg om met jouw project zoveel mogelijk mensen te bereiken. Je leest er alles over op onze pagina Communicatietips.