EFRO oproep - september 2019

publish date
26.06.2019

Er werd een nieuwe oproep gelanceerd voor EFRO Vlaanderen. Voor deze oproep wordt er een budget uitgetrokken van 2.500.000 euro. De deadline voor indienen is 27 september 2019. Ontdek hieronder snel wat de mogelijkheden zijn voor jouw organisatie. Voor meer informatie mag je ons altijd contacteren. Je vindt onze contactgegevens onderaan deze pagina. 

Prioriteit 3: Bevorderen van overgang naar koolstofarme economie

Specifieke doelstelling 1: “Verbeterde duurzame stedelijke mobiliteitssystemen die kaderen in een gemeentelijk/stedelijk klimaatplan – Mobipunten”

Voorwaarden:

  • Definitieve indiening ten laatste op 27 september 2019
  • Het EFRO-steunpercentage bedraagt maximaal 40%
  • De maximale EFRO-steuntoekenning is vastgelegd op 750.000 euro. Voor projecten met een totale kost hoger dan 1.875.000 euro zal het maximale EFRO-steunpercentage dus lager liggen dan 40%
  • De promotoren dienen minimaal een eigen bijdrage van 15% te voorzien.
  • De oproep is gericht op investeringsprojecten. Loonkosten en werkingskosten worden niet aanvaard.
  • Toekenning van Vlaamse, provinciale of andere cofinanciering moet worden bevestigd uiterlijk bij definitieve goedkeuring van het project.
  • Deze oproep is specifiek gericht op investeringsprojecten die op korte termijn (31/12/2022) realiseerbaar zijn.
  • Deze oproep is specifiek gericht op de aanleg, en verdere uitbouw van mobipunten op minstens regionale schaal.
  • Het project dient te zijn gelegen in een stad/gemeente met een door hun gemeenteraad goedgekeurd klimaatplan (SEAP).
  • Het project dient tevens deel uit te maken van een mobiliteitsplan(en) van de lokale overheid waar het EFRO-project wordt uitgevoerd.

 

Meer info over deze oproep vind je hier. Met vragen kan je terecht bij het provinciale EFRO-contactpunt: Anneke Van den Aker. Haar contactgegevens vind je hieronder.