De Klimaatploeg publiceert handboek en beleidsnota

publish date
25.08.2021

In het project De Klimaatploeg werkten vijf Antwerpse melkveehouders samen met een team van klimaatexperten om hun bedrijven klimaatvriendelijker en klimaatrobuuster te maken.

De impact van klimaatmaatregelen werden op ecologisch, economisch en sociaal vlak ingeschat voor alle deelaspecten van de bedrijfsvoering. Door deze samenwerking konden de bedrijfsleiders onderbouwd beslissen welke klimaatvriendelijke maatregel zij zouden toepassen.

Elk melkveebedrijf is echter uniek en daarom is een simpel stappenplan uitschrijven om te bepalen welke maatregel een landbouwer zou kunnen toepassen onmogelijk. Daarom stelden de projectpartners een handboek samen met adviezen en tips. Hiermee kunnen alle melkveehouders aan de slag om ook hun bedrijf te verduurzamen.

Het project leerde ons ook heel wat zaken die van nut kunnen zijn voor beleidsmakers. Deze opmerkingen en aanbevelingen werden gebundeld in een beleidsnota. 

Verplicht logo PDPO projecten