Meer geodata beschikbaar

publish date
27.01.2021

Het departement Landbouw en Visserij zal vanaf nu vaker en meer perceelsdata uit de verzamelaanvraag van teeltjaren ter beschikking stellen. Deze data mag je vrij gebruiken. Het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid vroeg aan de Vlaamse provincies om deze info mee te verspreiden. 

Voor de komende teeltjaren zullen data ter beschikking gesteld worden op volgende tijdstippen:

• Kort na de uiterste wijzigingsdatum (juni)

• In het najaar (oktober - november)

• In het voorjaar volgend op het teeltjaar (definitieve laag – maart teeltjaar + 1)

Hierbij overschrijft de meest recente data de voorgaande. 

 

De datasets bevatten o.a. volgende gegevens:

• Referentie-ID, grafische oppervlakte, X-Y coördinaten, lengte- en breedtegraad perceel

• Landbouwstreek, gemeente en NIS-code van het perceel

• Hoofdteelt, voorteelt, eerste en tweede nateelt

• Gespecialiseerde productiemethode

• Erosiecode

• Status blijvend grasland, percentage EKBG

• Status aardappelen

 

De dataset wordt aangeboden in twee formaten:

• Geopackage 

• Shape-file