Preciezer bemesten?

publish date
19.11.2020

Wil jij preciezer werken met dierlijke mest? Stel je dan kandidaat voor 14 december!

In het kader van het VLAIO-project Precisiemest: precisiebemesting met dierlijke mest zoeken KU Leuven, de Bodemkundige Dienst van België en Hooibeekhoeve in 2021 nog landbouwers die graag willen proberen om preciezer te bemesten door rekening te houden met de variatie in bodemeigenschappen en de variatie in mengmestsamenstelling.

Voorwaarden

  • Je hebt een perceel waar je verschillen in gewasstand of opbrengst waarneemt die vermoedelijk het gevolg zijn van verschillen in de bodem;
  • Je gaat in 2021 mais of aardappelen telen;
  • Je perceel is gelegen in een straal van 50 km rond Geel of elders als er een loonwerker in de buurt is met een NIR-sensor op de drijfmesttank;
  • De projectpartners mogen de metingen (opbrengst, nitraatresidu, … )  uitvoeren;
  • Je perceel is vrij van knolcyperus.

Doe mee aan dit project

De projectpartners zullen op basis van bovenstaande criteria de meest geschikte percelen selecteren voor opvolging binnen het project.