Word jij de nieuwe proefveld assistent van Hooibeekhoeve?

publish date
01.06.2021

Als proefveld assistent bij het provinciaal praktijk- en voorlichtingscentrum Hooibeekhoeve maak je deel uit van een dynamisch team waarbij je actief onderzoek doet naar voedergewassen om samen met je collega’s de landbouwers te helpen bij hun werkzaamheden op het veld.

In het vroege voorjaar neem je bodemstalen en bereid je alles voor om de aanleg van de proeven vlot te laten verlopen. Vanaf april begin je volop in het (proef)veld en ben je bezig met bemesten, ploegen, zaaien… Deze werkzaamheden gebeuren voornamelijk met landbouwmachines en tractors. Als de jonge plantjes opkomen, ga je tellen op het veld. Tussendoor wordt er ook gras en graan bemest en geoogst. Waar nodig neem je bodemstalen. Vanaf half september worden mais en bieten geoogst, stalen worden gedroogd en gewogen en er worden weer bodemstalen genomen. Vanaf half november neem je tijd om de landbouwmachines en tractors te onderhouden en kleine werkzaamheden uit te voeren.

Takenpakket

Je bent onze persoon ‘op het veld’ en voert niet alleen de proeven uit maar volgt de verschillende proeven verder op, zowel op de Hooibeekhoeve als bij landbouwers.

Je staat hierbij in voor de correcte staalnames en waarnemingen van gewassen, bodem, water… en zorgt voor een correcte dataregistratie om het onderzoek te ondersteunen. Denk hierbij aan grondstalen en plantentellingen (i.f.v. ziektes en plagen).

Je houdt hierbij rekening met de geldende protocollen en planningen zoals omschreven in de onderzoeksprojecten.

Je werkt nauw samen met de technisch deskundige en de verantwoordelijke projectingenieur om de proeven volgens planning te laten verlopen.

Voor de veldwerkzaamheden werk je voornamelijk met landbouwmachines en tractors.

Je voert reguliere onderhoudswerkzaamheden uit aan tractors en landbouwmachines. Je zal ook sleutelen aan deze machines als dat nodig is.

Praktisch

Je kan online solliciteren via de link hieronder tot en met 20 juni 2021. Laad je cv en motivatiebrief op in één document. Na de cv-screening volgt op 30 juni of 1 juli een praktische proef en een competentiegericht interview in Hooibeekhoeve. Daarna volgt de eindselectie.

Vragen

Met vragen over deze vacature kan je terecht bij Birgit Baats van het team Werving van provincie Antwerpen en/ of bij projectingenieur Gert Van de Ven van Hooibeekhoeve.