Provincie en Europa geven groen licht voor ZORO

publish date
29.07.2019

In Vlaanderen werken meer dan 350 000 zorgprofessionals maar toch zijn er nog steeds handen te kort. Een stijgende groep ouderen én bijkomende zorgvraag, lange wachtrijen… Het Interreg Vlaanderen-Nederland project ZORO – Zorgroute arbeidsmarkt - wil een antwoord bieden op deze uitdagingen. Door studenten en zorgprofessionals te versterken in hun job proberen de verschillende partners van dit project de kloof tussen zorgonderwijs en arbeidsmarkt te verkleinen.

oefeningen zorg

Vergrijzing, toenemende vraag naar thuiszorg, zelfzorg via apps en persoonsvolgende budgetten, enzovoort… we komen er allemaal van dichtbij mee in aanraking. Ook de zorgsector zelf ziet de noodzaak om zich voortdurend aan te passen aan digitale en maatschappelijke evoluties. Project ZORO wil leerlingen én werknemers in de zorg daar beter op voorbereiden. De klemtoon ligt op het ontwikkelen en uittesten van 4 opleidingsmodules: interprofessioneel samenwerken, technologische wendbaarheid, proactief en innovatief werkgedrag en de ethische en intermenselijke aspecten van de zorg. Verschillende opleidingspartners in Vlaanderen en Nederland gaan met simulatiepoppen, rollenspelen, games en andere methoden aan de slag om het werkveld zo dicht mogelijk bij de opleiding te brengen. De kwaliteit en effectiviteit van deze opleidingen worden gewaarborgd door de Universiteit Antwerpen én met de betrokkenheid van de ruimere zorgsector via focusgroepen en een klankbordgroep.

Dankzij ZORO kunnen studenten en zorgprofessionals in realistische settings en tijdens rollenspelen oefenen én getest worden op 4 competenties die noodzakelijk zijn in de zorgsector:

  1. Interprofessioneel samenwerken: een patiënt heeft een heel team van zorgverleners rondom zich. Hoe werk je samen met deze professionals die elk hun eigen expertise en competenties hebben?
  2. Technologische wendbaarheid: hoe ga je om met nieuwe zorgtechnologieën? Welke invloed heeft dat op jou, op je relatie met de patiënt, met collega’s
  3. Proactief en innovatief werkgedrag: volg je blind je werkschema of vertrouw je soms ook op de wensen van de patiënt en je eigen inzicht? Hoe kan je je eigen werk verbeteren? 
  4. Ethiek: kan je je in je patiënt verplaatsen? Hoe ver ga je in de dienstverlening voor je patiënt?

Het project richt zich zowel op studenten als op startende of ervaren zorgprofessionals. En dan zowel op zorgprofessionals die geen formele of korte opleiding volgden, zorgkundigen en verpleegkundigen (HBO5 en bachelors).

Over het project

Gouverneur Kinsbergencentrum, het provinciaal centrum voor zorgeconomie en- innovatie, startte dit project samen met verschillende Vlaamse en Nederlandse onderwijs- en zorginstellingen: Rhizo 4, ROC West-Brabant, Scalda, Vives hogeschool, Universiteit Antwerpen en de Ter Weel Zorggroep. Het project start vanaf september 2019 en zal drie jaar duren. Dankzij de cofinanciering van Interreg Vlaanderen-Nederland, Gouverneur Kinsbergencentrum, Provincie Antwerpen en de verschillende partners wordt een budget van 2 miljoen euro vrijgemaakt.

 

Volgende van de detaillijst