Meer eetbaar groen in steden en gemeenten

publish date
11.06.2019

Op vraag van de provincie Antwerpen ontwikkelde de Universiteit Antwerpen een Keuzewijzer Eetbaar Groen. Vanaf vandaag kunnen alle steden en gemeenten daarmee aan de slag. Van stadslandbouw tot zelfpluktuinen; stap voor stap komen ze tot de meest geschikte en haalbare invulling voor hun beschikbare gronden. De focus op ‘eetbaar groen’ zorgt voor een dubbele winst: naast de vergroening is ook de voedselproductie een extra meerwaarde voor de omwonenden.

In bebouwde gebieden wordt de groene ruimte steeds schaarser. Groene ruimte verdwijnt door de bouw van nieuwe woningen, aanleg van terras en tuinpaden, verharding van straten en pleinen en de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Nochtans is groene ruimte belangrijk voor onze leefbaarheid en ons welzijn. Meer groen staat garant voor een betere luchtkwaliteit en minder wateroverlast, het maakt de omgeving meer hittebestendig en draagt bij aan de biodiversiteit. Daarnaast zorgt groen voor een aangename ruimte om te sporten, te ontspannen en elkaar te ontmoeten.

Gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé: “Als duurzaam bestuur willen we een voortrekker zijn en onze inwoners en lokale besturen stimuleren om in te zetten op eetbaar groen. We willen dat steden en gemeenten kiezen voor een aanpak die verder gaat dan klassieke vergroening. We willen hen overtuigen om te kiezen uit een palet van vergroeningsprojecten waarvan de omwonenden letterlijk de vruchten kunnen plukken.” 

Van geveltuin tot plukweide

Als jouw stad of gemeente werk wil maken van eetbaar groen, kan je binnenkort misschien wel genieten van een geveltuin, een stadsboerderij of een voedselbos. Wat er exact komt, hangt niet alleen af van je lokaal bestuur maar ook van de locatie, de doelgroep en een reeks andere factoren. Zo kunnen lokale besturen in bebouwde gebieden wellicht beter inzetten op de ecologische en sociale meerwaarde van eetbaar groen in een tuinstraat of met een geveltuin. Maar ook op grotere, onbebouwde plaatsen kunnen ze een economische meerwaarde creëren met een volkstuin, een stadsboerderij of een plukweide. Of misschien gaan ze wel de hoogte in met een daktuin?

Een uniek instrument

Er zit veel potentieel in eetbaar groen, maar je moet de kansen zien.” stipt Ludwig Caluwé aan. “Het is onze taak om bovenlokaal te werken en steden en gemeenten hierin te ondersteunen. Daarom vroeg de provincie aan de Universiteit Antwerpen om gepaste werkinstrumenten te ontwikkelen”.

Het resultaat is de Keuzewijzer Eetbaar Groen die vanaf vandaag door alle Antwerpse steden en gemeenten gebruikt kan worden. “Deze keuzewijzer gidst onze steden en gemeenten doorheen het ganse proces en reikt hen ook de juiste instrumenten aan,” verduidelijkt Caluwé. ”In de eerste fase wordt de beschikbare groene ruimte in kaart gebracht en wordt er een locatieplan opgemaakt. Nadien kan men met de keuzewijzer op zoek gaan naar de meest geschikte vorm van eetbaar groen voor die locatie. De laatste stap is de uitwerking van een concreet project.”

Gemeente Schelle gaat aan de slag

Eén van de gemeenten die aan de slag gaat met deze keuzewijzer is de gemeente Schelle. Daar vind je nu al verschillende vormen van eetbaar groen. Maar het bestuur is ervan overtuigd dat er dat er nog veel meer kan gebeuren.

De gemeente Schelle investeerde 4 jaar geleden in de aanleg van volkstuin Aerdborg. Burgemeester van Schelle Rob Mennes: “Sinds 2016 tuinieren hier 75 inwoners en er zijn nog inwoners vragende partij. Zij willen ook aan de slag in het groen. Ondanks de kostprijs die hieraan verbonden is voor de gemeente zijn er ook heel wat kansen. Zo bevorderen dergelijke initiatieven de sociale cohesie, het klimaat en de beleving in onze gemeente. We zullen de mogelijkheden voor nieuwe projecten rond eetbaar groen in onze gemeente dan ook bekijken.”

Bart Van Acker uit de provincie Antwerpen is Vlaamse Jonge Ondernemer 2019

publish date
07.06.2019
Bart Van Acker Vlaamse jonge ondernemer 2019

De provincie Antwerpen feliciteert Bart Van Acker met de titel Vlaamse Jonge Ondernemer 2019. In april behaalde Bart Van Acker al de titel van Antwerpse Jonge Ondernemer van het jaar 2019. Op 6 juni verdedigde hij de kleuren van de provincie Antwerpen in de Vlaamse finale en won. Van Acker is een positief rolmodel voor andere bedrijven. Zijn bedrijf QbD (Quality by Design) is uitgegroeid tot de Belgische referentie op het vlak van consultancy voor oa de life sciences, cosmetica-, health care- en voedingsindustrie. 

QbD is gevestigd in Wilrijk. 

 

Nieuwe feitenfiches detailhandel geven gemeenten actueel inzicht in winkelaanbod

publish date
06.06.2019
afbeelding feitenfiche

De 5 Vlaamse provincies publiceren voor de 6de keer op rij een nieuwe update van de feitenfiches detailhandel. In de feitenfiche vindt elke Vlaamse gemeente een overzicht van relevant cijfermateriaal over het winkelaanbod. De cijfers vormen zo een nuttig instrument om de beleidsplannen lokale economie vorm van steden en gemeenten vorm te geven.


Net als vorig jaar is de feitenfiche detailhandel een dynamisch rapport op provincies.incijfers.be. Dit platform is eenvoudig en flexibel te gebruiken. De gebruiker kiest voor kant-en-klare rapporten, of gaat zelf aan de slag met een rijk gamma aan cijfergegevens uit verschillende bronnen.

Leegstand, kernversterking en ondersteuning

De leegstand in Vlaanderen is toegenomen, maar de stijging vlakt af. In de provincie Antwerpen tellen we 10% leegstand (in aantal panden), voor heel Vlaanderen is dat 9,5%. Het aantal winkels in Vlaanderen daalt al jaren, maar tegelijkertijd bouwt de vastgoedsector nieuwe winkelpanden bij. En dan vooral buiten de kernen. De provincie Antwerpen moedigt steden en gemeenten aan om in het kader van een lokaal detailhandelsbeleid een of meerdere kernwinkelgebieden af te bakenen. In die gebieden kunnen ze een actief beleid voeren om het winkelaanbod gezond en evenwichtig te houden, en om leegstaande panden te vullen. Dit kan met meerdere maatregelen: centrummanagement, locatiebeleid, … Minder gunstig gelegen panden, buiten die kernwinkelgebieden, krijgen bij voorkeur een andere functie, zoals bijvoorbeeld wonen.

Het team Detailhandel van de provincie Antwerpen biedt een helpende hand met verschillende instrumenten. We doen dat niet enkel door de feitenfiche beschikbaar te stellen. We ondersteunen de gemeenten om het detailhandelsbeleid uit te tekenen én om concrete acties uit te voeren.

In een aantal steden gemeenten in onze provincie daalt de leegstand ten opzichte van vorig jaar: bijvoorbeeld Geel, Turnhout, Arendonk, Berlaar, Duffel, Retie, Brasschaat en Schoten. Deze gemeenten zien het resultaat van een actief detailhandelsbeleid.

Vooral voor kleinere kernen is het belangrijk om te investeren in een gepast detailhandelsbeleid dat een evenwicht zoekt tussen de kern en de rand. De provincie Antwerpen neemt hierin het voortouw met een verdergezet baanwinkelproject. Langs de N10 Lier-Aarschot worden theoretische modellen om het evenwicht baanwinkels/kernwinkelgebied te vinden, de komende jaren in de praktijk omgezet.

Voedingswinkels worden groter
Trends die we vorige jaren waargenomen hebben, zetten zich verder door. Voedings- en levensmiddelenwinkels dalen in aantal, maar ze worden wel steeds groter, denk maar aan de groei van de supermarkten.

Opmerkelijk: het aantal bakkers- en slagerswinkels daalt al een jaar of vijf, het aantal speciaalzaken in koffie en thee of chocolade  groeit dan weer.

Uiteraard zorgt e-commerce voor woelige tijden in de retailsector. Persoonsgebonden diensten (behalve financiële) lijden daar niet onder: zo kun je je haar niet online laten knippen. Deze diensten vormen het grootste aandeel in het pakket diensten.

Dalende winkelvloerproductiviteit

De assumptie is dat consumentenuitgaven voor retail stabiel blijven (bron: gezinsbudgetenquête). Toch zien we het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlakte stijgen, met als gevolg een dalende winkelvloerproductiviteit. Uiteraard kan dit de rendabiliteit van winkels onder druk zetten.

Rapport feitenfiche per gemeente vind je hier

Dashboard (grafisch) vind je hier

Meer info over de feitenfiche en de andere tools om je detailhandelsbeleid vorm te geven vind je op de pagina toolbox detailhandel

Nieuw managementteam Proefbedrijf Pluimveehouderij aan de slag

publish date
22.05.2019

Door de groei van het Proefbedrijf Pluimveehouderij en het binnenhalen van (inter)nationale projecten, werd ervoor gekozen om het team van het Proefbedrijf Pluimveehouderij verder uit te breiden. De afgelopen maanden kwam je wellicht verschillende van onze vacatures tegen. Vandaag zijn alle sollicatierondes achter de rug en kunnen we alle 'nieuwe' gezichten voorstellen. In totaal gaat het over 6 functies: van management tot dierverzorger.

We stellen ze hier graag aan jullie voor!

Sofie Cardinaels en Iris Van Dosselaer
Het nieuw managementteam met Operationeel manager Sofie Cardinaels (links) en Inhoudelijk manager Iris Van Dosselaer (rechts)

Managementfuncties

Met de nieuwe arbeidsorganisatie koos het Proefbedrijf Pluimveehouderij vorig jaar doelbewust voor een opsplitsing van het management in een Operationeel manager en een Inhoudelijk manager. Samen leiden ze de opdrachten van het praktijkbedrijf in goede banen en leggen ze verantwoording af aan het Dagelijks bestuur. Voortaan zullen deze functies ingevuld worden door Sofie Cardinaels (Operationeel manager) en Iris Van Dosselaer (Inhoudelijk manager).

  • De Operationeel manager is verantwoordelijke voor de dagelijkse werking van het praktijkbedrijf. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek en de dagelijkse bedrijfsvoering van het Proefbedrijf Pluimveehouderij.
  • De Inhoudelijk manager is verantwoordelijk voor de inhoud van de werking. Zij is het aanspreekpunt voor de (pluimvee)sector en vertaalt de behoeftes van de sector naar onderzoekvragen en voorlichting. Daarnaast is ze ook verantwoordelijk voor het zoeken naar de nodige financiële middelen om de werking in de toekomst te blijven garanderen.

Technisch deskundigen

Om de vele nationale en internationale onderzoeksprojecten binnen onze onderzoeksstallen in goede banen te leiden, werkt het Proefbedrijf Pluimveehouderij voortaan met twee technisch deskundigen. Zij zullen de brug vormen tussen de onderzoekers en de dierverzorgers. Zij zullen technische ondersteuning bieden voor lopende projecten, proeven en protocollen opvolgen en zijn verantwoordelijk voor de staalnames en metingen. Verder volgen zij ook de landbouwadministratie en de aankopen voor stalinrichting en meetappartatuur mee op.

Met Eva Pierré keert een vertrouwd gezicht terug naar het Proefbedrijf Pluimveehouderij. Samen met Lyn Byns zal ze binnenkort starten als technisch deskundige.

Dierverzorgers

Ook in de stal komt er naast het dagelijkse werk ook veel onderzoekswerk bij. Daarom gaan er twee extra dierverzorgers aan de slag. Samen met de rest van de dierverzorgers zullen zij instaan voor de basisverzorging van de dieren, de technische opvolging van de stal en opvolging van het onderzoek in de stal. Ze zullen ook zorgen voor kwaliteitsvolle metingen en een correcte verzameling van de data in het kader van het onderzoek.

Ils Vandeperre maakte de voorbije maanden al deel uit van het team en wordt nu een vaste waarde. Raf Vanderhooydonck is een volledig nieuw gezicht binnen het Proefbedrijf Pluimveehouderij en begint binnenkort aan zijn nieuwe uitdaging.

Maak jij binnenkort ook deel uit van ons team? 

Het Proefbedrijf zoekt expert pluimvee-onderzoeker. Als onderzoeker ondersteun en coördineer je jouw projecten. Je stelt onderzoeksplannen op en zet deze om in concrete proefschema's. Je volgt je budgetten op en bereidt de voorlichting mee voor. Bekijk de volledige vacature.

Banner vacature

Jaarverslag Proefbedrijf gaat digitaal

publish date
21.05.2019

Vanaf nu kan je het jaarverslag van het Proefbedrijf Pluimveehouderij digitaal bekijken.
Blader zelf doorheen het verslag en ontdek waar het Proefbedrijf Pluimveehouderij in 2018 op ingezet heeft. 

Jaarverslag Hooibeekhoeve gaat digitaal

publish date
21.05.2019

Vanaf nu kan je het jaarverslag van Hooibeekhoeve digitaal bekijken.
Blader zelf doorheen het verslag en ontdek waar de Hooibeekhoeve in 2018 op ingezet heeft. 

Nieuwe visie op ruimtelijke ordening bij provincie Antwerpen

publish date
20.05.2019

Met de conceptnota van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen geeft de provincie Antwerpen aan waar ze met de ruimtelijke ordening op haar grondgebied naartoe wil. De nota bevat de ruimtelijke visie voor 2050 en een eerste reeks van doelstellingen om die te realiseren. Gemeentebesturen, de Vlaamse overheid én burgers kunnen er binnenkort hun mening over geven.

Het is hoog tijd om het gebruik van de ruimte te (her)bekijken. De bevolking groeit immers terwijl de beschikbare ruimte niet toeneemt. Willen we in de toekomst voor iedereen ruimte om te wonen, te werken en te leven, dan moeten we daar nu afspraken over maken. De druk op het klimaat maakt het bovendien noodzakelijk om duurzaam met de beschikbare ruimte om te springen. Vandaag keurde de provincieraad de conceptnota van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen of PBRA goed. Het PBRA bestaat uit een strategische visie voor de lange termijn en een set van beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van die visie. De strategische visie vormt de basis voor de beleidskaders.

Strategische visie

De strategische visie is het resultaat van onderzoeken door de provincie Antwerpen en van een participatieproces gevoerd onder de naam ‘Nota Ruimte’. De provincieraadsleden, de gemeentebesturen, kennisinstellingen, de Vlaamse administraties en tal van middenveldorganisaties werkten eraan mee. Concreet komt het erop neer dat we in de strategische visie niet meer uitgaan van gescheiden functies maar ze verweven waar het kan. Het huidige gewestplan gaat uit van gescheiden functies en activiteiten. Het geeft aan elke zone één specifieke bestemming: wonen, industrie, natuur, landbouw. In de toekomst moeten we onze ruimte efficiënter gebruiken en dus waar het mogelijk is, functies met elkaar verweven. We moeten daarbij garant staan voor een kwalitatief ruimtegebruik voor de gehele leefomgeving. Een bedrijventerrein is een mooi voorbeeld: de gebouwen en parkings staan daar buiten de werkuren leeg. We kunnen zoeken naar mogelijkheden om ze ’s avonds en in het weekend te gebruiken voor sport en ontspanning.

Bij de ontwikkeling van hun beleidsplan werken de Vlaamse provincies over hun provinciegrenzen heen. De strategische visie van het PBRA bevat die gemeenschappelijke basis en werkt ze verder uit op maat van de ruimtelijke situatie en identiteit van onze provincie.

Beleidskaders

De beleidskaders bepalen de doelstellingen om de strategische visie op het terrein te realiseren. De provincie Antwerpen start met een eerste set van drie beleidskaders:

  1. De ruimtelijke vertaling van de strategische visie, om die visueel te kunnen weergeven;
  2. Levendige kernen, om te komen tot een netwerk van dorps- en stadskernen rond multimodale verkeersknopen en met aandacht voor levenskwaliteit;
  3. Verdichten en ontdichten van de ruimte, om bebouwde ruimte efficiënter te gebruiken, open ruimte te versterken en versnippering tegen te gaan.

Het uitwerken van de doelstellingen in deze beleidskaders vraagt niet alleen een nauwe samenwerking met de provinciale diensten maar ook met de verschillende bestuursniveaus.

Uitnodiging voor burgerparticipatie

Het PBRA is abstracte materie maar zal op termijn ook jouw leef- en werkomgeving beïnvloeden, of toch zeker die van je kinderen en kleinkinderen. We nodigen iedereen, jong en oud, uit om tijdens de publieke raadpleging van 20 augustus tot en met 18 oktober 2019 zijn of haar mening te geven. Zo teken je mee aan de ruimte van de toekomst. Begin juli vind je de conceptnota en informatie over de publieke raadpleging op de webpagina's over het PBRA. In september geven we op infomarkten in Antwerpen en Turnhout een samenvatting van de conceptnota en kun je vragen stellen aan de provinciale medewerkers.

Krijg je graag een seintje met de precieze data en informatie over de publieke raadpleging? Ben je benieuwd naar de volgende stappen om tot een definitief PBRA te komen? Abonneer je dan op de nieuwsbrief van het PBRA of hou de webpagina's van het PBRA in de gaten.

Volgende stappen

Tegelijkertijd met de publieke raadpleging vraagt de provincie Antwerpen het advies van elk gemeentebestuur, de Vlaamse overheid en de Procoro (de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening). Die adviezen voegt ze samen met de reacties uit de publieke raadpleging. Verder onderzoek zal leiden tot een voorontwerp, een ontwerp en tenslotte een definitief Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen of PBRA dat het Ruimtelijke Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) vervangt.

Nieuwe brochure: Houden van (biologisch) pluimvee als neventak

publish date
16.05.2019

Deze brochure vat samen welke mogelijkheden er zijn om kleinschalig biologisch pluimvee te houden. Als je wil starten met pluimvee op jouw bedrijf, laat je dan in elk geval begeleiden door ervaren kippenhouders, dierenartsen of mensen die al langer in het vak zitten.

Biologische kip

Eerst wordt een kleine schets gemaakt van de structuur van de moderne commerciële pluimveehouderij dat begint bij grootouderdieren en eindigt bij een consumptie-ei of een kippenfilet. Het start allemaal met een kleine groep grootouderdieren die zorgvuldig worden geselecteerd voor een aantal kenmerken. De eieren afkomstig van deze hennen worden uitgebroed en hun kuikens worden ouderdieren (moederdieren). Deze moederdieren worden grootgebracht op een opfokbedrijf om dan te beginnen leggen in een moederdierbedrijf. Afhankelijk of het vlees-of legkippen zijn, leggen ze een andere weg af.

  • De kuikens van leghenmoederdieren worden poeljen genoemd en groeien op in een opfokbedrijf. Daarna komen ze terecht in een leghenbedrijf om consumptie-eieren te produceren. 
  • Eendagskuikens van vleeskuikenmoederdieren gaan meteen naar het productiebedrijf om daar op te groeien en na een aantal weken geslacht te worden. 

Indien men volwassen commerciële leghennen aankoopt komen deze dus van een opfokbedrijf. Indien men biologisch hennen wilt houden is het belangrijk dat deze hennen ook uit een biologische opfok komen waar ze in min of meer dezelfde omstandigheden zijn opgegroeid als op het productiebedrijf zelf. Indien men zo geen opfok ter beschikking heeft, is het mogelijk via omschakelingsprocedures conventionele poeljen te houden. De laatste optie is om zelf jonge kuikens op te fokken tot legrijpe kippen. Men moet wel indachtig zijn dat kleine fouten in de opfok grote gevolgen kunnen hebben in het volwassen stadium van de kip. Wil je met lokale (erfgoed)rassen experimenteren, dan liggen de zaken moeilijker. Men kan hiervoor niet terecht in het professionele circuit.

Wetenschapspark Universiteit Antwerpen zoekt innovatieve ondernemers.

publish date
13.05.2019

Het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen is een mooi gelegen bedrijventerrein te Niel met kantoorruimte en laboratoria voor starters, groeiers en grote bedrijven in de life & environmental sciences en IT. En er is goed nieuws: het bedrijventerrein wordt uitgebreid met ruimte voor creatieve ondernemers!

Kavels wetenschapspark

Het park heeft ambitieuze toekomstplannen en die krijgen meer en meer vorm. De bouw van hybride bedrijfshal Hippocrates is in volle gang. De voorbereiding voor de bouw van het logistiek demonstratiecentrum Log!ville is vergund en zal eerstdaags starten. Pom Antwerpen onderzoekt nu als volgende stap in de uitbouw van het park de mogelijke oprichting van 1 of meerdere nieuwe gebouwen. Afhankelijk van de interesse die ondernemingen hebben, zullen deze nieuwe entiteiten worden gebouwd, ingericht, verkocht of verhuurd. Alle geïnteresseerde bedrijven kunnen er hun gading vinden voor zover ze passen binnen de visie van het Wetenschapspark UA. Dit betekent dat kandidaat bedrijven innoverend zijn in hogergenoemde sectoren of voor het Wetenschapspark een dienstverlenende of aanvullende functie kunnen vervullen. We denken hierbij aan vergaderfaciliteiten, restauratiefunctie, fitness, kindercrèche voor kinderen van werknemers, deelauto’s enz.

Interesse? Laat het ons weten!

Geert Penneman, senior expert bedrijventerreinen van de POM Anwerpen
M geert.penneman@pomantwerpen.be
T 03 240 68 30

Opgelet: we kunnen enkel aanvragen verwerken die ten laatste 31 mei 2019 verstuurd zijn.

Heropening overzet De Liereman - Ravelse bossen

publish date
07.05.2019

Vanaf zondag 5 mei kan je als fietser of wandelaar weer het kanaal Dessel–Turnhout oversteken met de charmante overzet. Het vaarseizoen van de overzet loopt tot en met 29 september 2019. De overzet wordt bestuurd door mensen uit de sociale tewerkstelling én door jobstudenten. Bezoekers kunnen op het zomerterras aan de nieuwe kiosk rustig pauzeren. 

Naar aanleiding van de heropening en de start van het nieuwe overzet-seizoen, valt er één en ander te beleven op zondag 5 mei van 13 tot 18 uur. Wat denk je van een deathride aan het kanaal voor de (jonge) durvers, kinderanimatie met grime voor de allerkleinsten, een toeristische markt met proevertjes voor bourgondiërs, begeleide wandelingen met gidsen van het Boshuis, een stiltewandeling en optredens van de koninklijke Harmonie Sint-Antonius en muziekensemble MUZO. Peter Van Asbroeck is reporter ter  plaatse.

Deze overzet is één van de realisaties binnen het gebiedsprogramma ARO. Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout vormen een grote openruimtekamer binnen de Noorderkempen. De provincie Antwerpen en de drie gemeenten slaan de handen in elkaar om deze open ruimte economisch, toeristisch en maatschappelijk te versterken. Een van de pijlers is de landschappen in de regio ontsluiten en waarderen. Met de heropening van de overzet worden de natuurgebieden aan weerszijden van het kanaal met elkaar verbonden en toegankelijker gemaakt. Dit initiatief kan rekenen op de financiële steun van Vlaanderen en de provincie Antwerpen uit het Platteland Plus-fonds.

zicht vanuit kiosk op overzet
Kiosk met overzet

Pleduco is de Vlaamse mini-onderneming van het jaar en gaat naar de Europese finale

publish date
29.04.2019

Pleduco, een mini-onderneming van de Sint-Lutgardisschool uit Merksem, is de Vlaamse winnaar van de Vlajo-wedstrijd "mini-onderneming van het jaar". Pleduco verdedigt nu de Antwerpse en Vlaamse strepen op de Europese finale, deze zomer in Lille, Frankrijk. 

Pleduco wint Vlaamse finale mini onderneming van het jaar
Winnaar Pleduco toont met trots het ticket naar de Europese finale

De mini-onderneming Pleduco werd dit weekend verkozen werd tot dé beste mini-onderneming van Vlaanderen 2019.  Eerder werden ze al winnaar van alle deelnemende mini-ondernemingen in de provincie Antwerpen.

Op woensdag 24/4 verdedigden ze de provincie Antwerpen tijdens de Vlaamse finale waarbij ze de jury trachtten te overtuigen van hun creatief, educatief en sociaal product. Die avond wonnen ze reeds €250 voor "innovatief ondernemerschap" en mochten ze de Disney Creativity Award mee naar huis nemen. Op zaterdag 28/4 werd voor een publiek van 3 000 enthousiaste jongeren dé grote winnaar bekendgemaakt in pretpark Walibi. Tijdens deze vlajo Awards 2019 werd beloftevol ondernemerstalent bekroond. 

Pleduco bestaat bestaat uit zes enthousiaste leerlingen uit 5 ASO Economie van de Sint-Lutgardisschool in Merksem. Met Funimal brengt het team een educatief kaartspel op de markt, waarmee kinderen en anderstaligen (jong én oud) op een leuke manier Nederlands kunnen leren. De inspiratie voor dit idee haalden ze enerzijds bij het populaire kaartspel UNO en anderzijds bij het mondelinge spelletje ‘woordenketting’. De baseline ‘Play to learn’ vat perfect de visie van de onderneming samen: iets (bij)leren, gezelligheid aan tafel, het samenbrengen van verschillende culturen en het verminderen van het verslavend gebruik van social media.

Pleduco trekt nu naar de Europese finale: het team zal Vlaanderen vertegenwoordigen op de Europese finale in Lille, Frankrijk (3-5 juli).

De provincie Antwerpen is trots: het is al enkele jaren geleden dat een Antwerpse mini-onderneming naar de Europese finale trok. Het hele team van de provincie wenst Pleduco dan ook heel veel succes! 

Meer info over de mini-onderneming bij Inge Van Assche, leercoach mini-onderneming en leraar Economie Sint-Ludgardisschool Merksem. GSM  0484 28 78 96.

Mini-onderneming Pleduco stoomt zich klaar voor Vlaamse finale

publish date
02.04.2019

Mini-onderneming Pleduco van de Sint-Ludgardisschool Merksem zal dit jaar de provincie Antwerpen vertegenwoordigen tijdens de Vlaamse finale van de Vlajo Mini-ondernemingen op 24 april in Brussel. Pleduco werd afgelopen maand bekroond tot beste provinciale Vlajo Mini-onderneming van de provincie Antwerpen. Vandaag staken gedeputeerde voor Flankerend Onderwijsbeleid Kathleen Helsen en gedeputeerde voor Economie Ludwig Caluwé hen, in aanloop naar die finale, een hart onder de riem.

de leerlingen van mini-onderneming pleduco

Zes ondernemende leerlingen van de Sint-Ludgardisschool uit Merksem nemen het woensdag 24 april op tegen de vier laureaten uit de andere provincies. De jonge ondernemers wisten de jury van de provincie Antwerpen te overtuigen met hun zelfontworpen educatief kaartspel Funimal, om kinderen en anderstaligen spelenderwijs Nederlands te leren. Pleduco viel eerder ook al in de prijzen op de verkoopdagen van Vlajo in het Wijnegem Shopping Center en winkelcentrum Promenade in Kapellen.
 

“Er is altijd nood aan jonge mensen die initiatief durven nemen”, stelt gedeputeerde voor Economie Ludwig Caluwé. “Pleduco wordt met deze prijs beloond voor het harde werk tijdens het schooljaar met als resultaat een mini-onderneming waarop ze trots kunnen zijn. Zij vertegenwoordigen op de Vlaamse finale de kleuren van de provincie Antwerpen, dus kunnen ze resoluut op onze steun rekenen. Laat ons ze als voorbeeld nemen, waardoor nog meer jongeren voor het ondernemerschap worden geprikkeld”.
 

“De praktische ervaring die jongeren opdoen in zo’n mini-onderneming is van onschatbare waarde. Samenwerken, verantwoordelijkheid opnemen, een planning opmaken, omgaan met een budget, klantgericht denken, een marketingplan schrijven, ... Ze hebben het de voorbije weken allemaal zelf gedaan. Deze leerlingen hebben hun talenten gebruikt en ontwikkeld. Dat is de basis van elk ondernemerschap,” stelt gedeputeerde voor Flankerend Onderwijsbeleid Kathleen Helsen. “De methodiek van een mini-onderneming zorgt voor betrokken leerlingen én sterke resultaten. Wat Pleduco ontwikkeld heeft, mag je daarom gerust high level noemen.”


"Ikzelf als leercoach en bovendien de ganse Sint-Ludgardisschool Merksem zijn erg trots dat onze mini-onderneming Pleduco zich voortaan de béste mini-onderneming van de provincie Antwerpen mag noemen”, aldus Inge Van Assche. “Met hun werk tonen deze leerlingen als geen ander dat ze het opvoedingsproject van onze school begrijpen en toepassen”.
 

“Wij zagen deze mini-onderneming als een grote kans om creatief en ondernemend bezig te zijn, dat is ook de reden waarom wij voor Pleduco hebben gekozen. We zijn erg trots en blij dat we de provincie Antwerpen mogen vertegenwoordigen én zullen ons uiterste best doen in de Vlaamse finale!” aldus de enthousiaste leerlingen van Sint-Lutgardisschool Merksem.

 

Volgende van de detaillijst