Jaarverslag Hooibeekhoeve gaat digitaal

publish date
21.05.2019

Vanaf nu kan je het jaarverslag van Hooibeekhoeve digitaal bekijken.
Blader zelf doorheen het verslag en ontdek waar de Hooibeekhoeve in 2018 op ingezet heeft. 

Nieuwe visie op ruimtelijke ordening bij provincie Antwerpen

publish date
20.05.2019

Met de conceptnota van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen geeft de provincie Antwerpen aan waar ze met de ruimtelijke ordening op haar grondgebied naartoe wil. De nota bevat de ruimtelijke visie voor 2050 en een eerste reeks van doelstellingen om die te realiseren. Gemeentebesturen, de Vlaamse overheid én burgers kunnen er binnenkort hun mening over geven.

Het is hoog tijd om het gebruik van de ruimte te (her)bekijken. De bevolking groeit immers terwijl de beschikbare ruimte niet toeneemt. Willen we in de toekomst voor iedereen ruimte om te wonen, te werken en te leven, dan moeten we daar nu afspraken over maken. De druk op het klimaat maakt het bovendien noodzakelijk om duurzaam met de beschikbare ruimte om te springen. Vandaag keurde de provincieraad de conceptnota van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen of PBRA goed. Het PBRA bestaat uit een strategische visie voor de lange termijn en een set van beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van die visie. De strategische visie vormt de basis voor de beleidskaders.

Strategische visie

De strategische visie is het resultaat van onderzoeken door de provincie Antwerpen en van een participatieproces gevoerd onder de naam ‘Nota Ruimte’. De provincieraadsleden, de gemeentebesturen, kennisinstellingen, de Vlaamse administraties en tal van middenveldorganisaties werkten eraan mee. Concreet komt het erop neer dat we in de strategische visie niet meer uitgaan van gescheiden functies maar ze verweven waar het kan. Het huidige gewestplan gaat uit van gescheiden functies en activiteiten. Het geeft aan elke zone één specifieke bestemming: wonen, industrie, natuur, landbouw. In de toekomst moeten we onze ruimte efficiënter gebruiken en dus waar het mogelijk is, functies met elkaar verweven. We moeten daarbij garant staan voor een kwalitatief ruimtegebruik voor de gehele leefomgeving. Een bedrijventerrein is een mooi voorbeeld: de gebouwen en parkings staan daar buiten de werkuren leeg. We kunnen zoeken naar mogelijkheden om ze ’s avonds en in het weekend te gebruiken voor sport en ontspanning.

Bij de ontwikkeling van hun beleidsplan werken de Vlaamse provincies over hun provinciegrenzen heen. De strategische visie van het PBRA bevat die gemeenschappelijke basis en werkt ze verder uit op maat van de ruimtelijke situatie en identiteit van onze provincie.

Beleidskaders

De beleidskaders bepalen de doelstellingen om de strategische visie op het terrein te realiseren. De provincie Antwerpen start met een eerste set van drie beleidskaders:

 1. De ruimtelijke vertaling van de strategische visie, om die visueel te kunnen weergeven;
 2. Levendige kernen, om te komen tot een netwerk van dorps- en stadskernen rond multimodale verkeersknopen en met aandacht voor levenskwaliteit;
 3. Verdichten en ontdichten van de ruimte, om bebouwde ruimte efficiënter te gebruiken, open ruimte te versterken en versnippering tegen te gaan.

Het uitwerken van de doelstellingen in deze beleidskaders vraagt niet alleen een nauwe samenwerking met de provinciale diensten maar ook met de verschillende bestuursniveaus.

Uitnodiging voor burgerparticipatie

Het PBRA is abstracte materie maar zal op termijn ook jouw leef- en werkomgeving beïnvloeden, of toch zeker die van je kinderen en kleinkinderen. We nodigen iedereen, jong en oud, uit om tijdens de publieke raadpleging van 20 augustus tot en met 18 oktober 2019 zijn of haar mening te geven. Zo teken je mee aan de ruimte van de toekomst. Begin juli vind je de conceptnota en informatie over de publieke raadpleging op de webpagina's over het PBRA. In september geven we op infomarkten in Antwerpen en Turnhout een samenvatting van de conceptnota en kun je vragen stellen aan de provinciale medewerkers.

Krijg je graag een seintje met de precieze data en informatie over de publieke raadpleging? Ben je benieuwd naar de volgende stappen om tot een definitief PBRA te komen? Abonneer je dan op de nieuwsbrief van het PBRA of hou de webpagina's van het PBRA in de gaten.

Volgende stappen

Tegelijkertijd met de publieke raadpleging vraagt de provincie Antwerpen het advies van elk gemeentebestuur, de Vlaamse overheid en de Procoro (de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening). Die adviezen voegt ze samen met de reacties uit de publieke raadpleging. Verder onderzoek zal leiden tot een voorontwerp, een ontwerp en tenslotte een definitief Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen of PBRA dat het Ruimtelijke Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) vervangt.

Nieuwe brochure: Houden van (biologisch) pluimvee als neventak

publish date
16.05.2019

Deze brochure vat samen welke mogelijkheden er zijn om kleinschalig biologisch pluimvee te houden. Als je wil starten met pluimvee op jouw bedrijf, laat je dan in elk geval begeleiden door ervaren kippenhouders, dierenartsen of mensen die al langer in het vak zitten.

Biologische kip

Eerst wordt een kleine schets gemaakt van de structuur van de moderne commerciële pluimveehouderij dat begint bij grootouderdieren en eindigt bij een consumptie-ei of een kippenfilet. Het start allemaal met een kleine groep grootouderdieren die zorgvuldig worden geselecteerd voor een aantal kenmerken. De eieren afkomstig van deze hennen worden uitgebroed en hun kuikens worden ouderdieren (moederdieren). Deze moederdieren worden grootgebracht op een opfokbedrijf om dan te beginnen leggen in een moederdierbedrijf. Afhankelijk of het vlees-of legkippen zijn, leggen ze een andere weg af.

 • De kuikens van leghenmoederdieren worden poeljen genoemd en groeien op in een opfokbedrijf. Daarna komen ze terecht in een leghenbedrijf om consumptie-eieren te produceren. 
 • Eendagskuikens van vleeskuikenmoederdieren gaan meteen naar het productiebedrijf om daar op te groeien en na een aantal weken geslacht te worden. 

Indien men volwassen commerciële leghennen aankoopt komen deze dus van een opfokbedrijf. Indien men biologisch hennen wilt houden is het belangrijk dat deze hennen ook uit een biologische opfok komen waar ze in min of meer dezelfde omstandigheden zijn opgegroeid als op het productiebedrijf zelf. Indien men zo geen opfok ter beschikking heeft, is het mogelijk via omschakelingsprocedures conventionele poeljen te houden. De laatste optie is om zelf jonge kuikens op te fokken tot legrijpe kippen. Men moet wel indachtig zijn dat kleine fouten in de opfok grote gevolgen kunnen hebben in het volwassen stadium van de kip. Wil je met lokale (erfgoed)rassen experimenteren, dan liggen de zaken moeilijker. Men kan hiervoor niet terecht in het professionele circuit.

Wetenschapspark Universiteit Antwerpen zoekt innovatieve ondernemers.

publish date
13.05.2019

Het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen is een mooi gelegen bedrijventerrein te Niel met kantoorruimte en laboratoria voor starters, groeiers en grote bedrijven in de life & environmental sciences en IT. En er is goed nieuws: het bedrijventerrein wordt uitgebreid met ruimte voor creatieve ondernemers!

Kavels wetenschapspark

Het park heeft ambitieuze toekomstplannen en die krijgen meer en meer vorm. De bouw van hybride bedrijfshal Hippocrates is in volle gang. De voorbereiding voor de bouw van het logistiek demonstratiecentrum Log!ville is vergund en zal eerstdaags starten. Pom Antwerpen onderzoekt nu als volgende stap in de uitbouw van het park de mogelijke oprichting van 1 of meerdere nieuwe gebouwen. Afhankelijk van de interesse die ondernemingen hebben, zullen deze nieuwe entiteiten worden gebouwd, ingericht, verkocht of verhuurd. Alle geïnteresseerde bedrijven kunnen er hun gading vinden voor zover ze passen binnen de visie van het Wetenschapspark UA. Dit betekent dat kandidaat bedrijven innoverend zijn in hogergenoemde sectoren of voor het Wetenschapspark een dienstverlenende of aanvullende functie kunnen vervullen. We denken hierbij aan vergaderfaciliteiten, restauratiefunctie, fitness, kindercrèche voor kinderen van werknemers, deelauto’s enz.

Interesse? Laat het ons weten!

Geert Penneman, senior expert bedrijventerreinen van de POM Anwerpen
M geert.penneman@pomantwerpen.be
T 03 240 68 30

Opgelet: we kunnen enkel aanvragen verwerken die ten laatste 31 mei 2019 verstuurd zijn.

Heropening overzet De Liereman - Ravelse bossen

publish date
07.05.2019

Vanaf zondag 5 mei kan je als fietser of wandelaar weer het kanaal Dessel–Turnhout oversteken met de charmante overzet. Het vaarseizoen van de overzet loopt tot en met 29 september 2019. De overzet wordt bestuurd door mensen uit de sociale tewerkstelling én door jobstudenten. Bezoekers kunnen op het zomerterras aan de nieuwe kiosk rustig pauzeren. 

Naar aanleiding van de heropening en de start van het nieuwe overzet-seizoen, valt er één en ander te beleven op zondag 5 mei van 13 tot 18 uur. Wat denk je van een deathride aan het kanaal voor de (jonge) durvers, kinderanimatie met grime voor de allerkleinsten, een toeristische markt met proevertjes voor bourgondiërs, begeleide wandelingen met gidsen van het Boshuis, een stiltewandeling en optredens van de koninklijke Harmonie Sint-Antonius en muziekensemble MUZO. Peter Van Asbroeck is reporter ter  plaatse.

Deze overzet is één van de realisaties binnen het gebiedsprogramma ARO. Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout vormen een grote openruimtekamer binnen de Noorderkempen. De provincie Antwerpen en de drie gemeenten slaan de handen in elkaar om deze open ruimte economisch, toeristisch en maatschappelijk te versterken. Een van de pijlers is de landschappen in de regio ontsluiten en waarderen. Met de heropening van de overzet worden de natuurgebieden aan weerszijden van het kanaal met elkaar verbonden en toegankelijker gemaakt. Dit initiatief kan rekenen op de financiële steun van Vlaanderen en de provincie Antwerpen uit het Platteland Plus-fonds.

zicht vanuit kiosk op overzet
Kiosk met overzet

Pleduco is de Vlaamse mini-onderneming van het jaar en gaat naar de Europese finale

publish date
29.04.2019

Pleduco, een mini-onderneming van de Sint-Lutgardisschool uit Merksem, is de Vlaamse winnaar van de Vlajo-wedstrijd "mini-onderneming van het jaar". Pleduco verdedigt nu de Antwerpse en Vlaamse strepen op de Europese finale, deze zomer in Lille, Frankrijk. 

Pleduco wint Vlaamse finale mini onderneming van het jaar
Winnaar Pleduco toont met trots het ticket naar de Europese finale

De mini-onderneming Pleduco werd dit weekend verkozen werd tot dé beste mini-onderneming van Vlaanderen 2019.  Eerder werden ze al winnaar van alle deelnemende mini-ondernemingen in de provincie Antwerpen.

Op woensdag 24/4 verdedigden ze de provincie Antwerpen tijdens de Vlaamse finale waarbij ze de jury trachtten te overtuigen van hun creatief, educatief en sociaal product. Die avond wonnen ze reeds €250 voor "innovatief ondernemerschap" en mochten ze de Disney Creativity Award mee naar huis nemen. Op zaterdag 28/4 werd voor een publiek van 3 000 enthousiaste jongeren dé grote winnaar bekendgemaakt in pretpark Walibi. Tijdens deze vlajo Awards 2019 werd beloftevol ondernemerstalent bekroond. 

Pleduco bestaat bestaat uit zes enthousiaste leerlingen uit 5 ASO Economie van de Sint-Lutgardisschool in Merksem. Met Funimal brengt het team een educatief kaartspel op de markt, waarmee kinderen en anderstaligen (jong én oud) op een leuke manier Nederlands kunnen leren. De inspiratie voor dit idee haalden ze enerzijds bij het populaire kaartspel UNO en anderzijds bij het mondelinge spelletje ‘woordenketting’. De baseline ‘Play to learn’ vat perfect de visie van de onderneming samen: iets (bij)leren, gezelligheid aan tafel, het samenbrengen van verschillende culturen en het verminderen van het verslavend gebruik van social media.

Pleduco trekt nu naar de Europese finale: het team zal Vlaanderen vertegenwoordigen op de Europese finale in Lille, Frankrijk (3-5 juli).

De provincie Antwerpen is trots: het is al enkele jaren geleden dat een Antwerpse mini-onderneming naar de Europese finale trok. Het hele team van de provincie wenst Pleduco dan ook heel veel succes! 

Meer info over de mini-onderneming bij Inge Van Assche, leercoach mini-onderneming en leraar Economie Sint-Ludgardisschool Merksem. GSM  0484 28 78 96.

Mini-onderneming Pleduco stoomt zich klaar voor Vlaamse finale

publish date
02.04.2019

Mini-onderneming Pleduco van de Sint-Ludgardisschool Merksem zal dit jaar de provincie Antwerpen vertegenwoordigen tijdens de Vlaamse finale van de Vlajo Mini-ondernemingen op 24 april in Brussel. Pleduco werd afgelopen maand bekroond tot beste provinciale Vlajo Mini-onderneming van de provincie Antwerpen. Vandaag staken gedeputeerde voor Flankerend Onderwijsbeleid Kathleen Helsen en gedeputeerde voor Economie Ludwig Caluwé hen, in aanloop naar die finale, een hart onder de riem.

de leerlingen van mini-onderneming pleduco

Zes ondernemende leerlingen van de Sint-Ludgardisschool uit Merksem nemen het woensdag 24 april op tegen de vier laureaten uit de andere provincies. De jonge ondernemers wisten de jury van de provincie Antwerpen te overtuigen met hun zelfontworpen educatief kaartspel Funimal, om kinderen en anderstaligen spelenderwijs Nederlands te leren. Pleduco viel eerder ook al in de prijzen op de verkoopdagen van Vlajo in het Wijnegem Shopping Center en winkelcentrum Promenade in Kapellen.
 

“Er is altijd nood aan jonge mensen die initiatief durven nemen”, stelt gedeputeerde voor Economie Ludwig Caluwé. “Pleduco wordt met deze prijs beloond voor het harde werk tijdens het schooljaar met als resultaat een mini-onderneming waarop ze trots kunnen zijn. Zij vertegenwoordigen op de Vlaamse finale de kleuren van de provincie Antwerpen, dus kunnen ze resoluut op onze steun rekenen. Laat ons ze als voorbeeld nemen, waardoor nog meer jongeren voor het ondernemerschap worden geprikkeld”.
 

“De praktische ervaring die jongeren opdoen in zo’n mini-onderneming is van onschatbare waarde. Samenwerken, verantwoordelijkheid opnemen, een planning opmaken, omgaan met een budget, klantgericht denken, een marketingplan schrijven, ... Ze hebben het de voorbije weken allemaal zelf gedaan. Deze leerlingen hebben hun talenten gebruikt en ontwikkeld. Dat is de basis van elk ondernemerschap,” stelt gedeputeerde voor Flankerend Onderwijsbeleid Kathleen Helsen. “De methodiek van een mini-onderneming zorgt voor betrokken leerlingen én sterke resultaten. Wat Pleduco ontwikkeld heeft, mag je daarom gerust high level noemen.”


"Ikzelf als leercoach en bovendien de ganse Sint-Ludgardisschool Merksem zijn erg trots dat onze mini-onderneming Pleduco zich voortaan de béste mini-onderneming van de provincie Antwerpen mag noemen”, aldus Inge Van Assche. “Met hun werk tonen deze leerlingen als geen ander dat ze het opvoedingsproject van onze school begrijpen en toepassen”.
 

“Wij zagen deze mini-onderneming als een grote kans om creatief en ondernemend bezig te zijn, dat is ook de reden waarom wij voor Pleduco hebben gekozen. We zijn erg trots en blij dat we de provincie Antwerpen mogen vertegenwoordigen én zullen ons uiterste best doen in de Vlaamse finale!” aldus de enthousiaste leerlingen van Sint-Lutgardisschool Merksem.

 

EFRO oproepen voorjaar 2019

publish date
19.03.2019

Dit voorjaar staan er nog een drietal oproepen van EFRO Vlaanderen open. Goed voor een totaalbudget van 5,5 miljoen euro. De deadlines voor vooraanmelding is 26 april. De deadline voor het indienen van een aanvraagdossier is 27 juni. Ontdek hieronder snel wat de mogelijkheden zijn voor jouw organisatie. Voor meer informatie mag je ons altijd contacteren. Je vindt onze contactgegevens onderaan deze pagina. 

Prioriteit 1: Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Specifieke doelstelling 1: “Het bevorderen van co-creatie om de O&O resultaten beter te valoriseren. Investeringen bij speerpuntclusters”

Deze oproep is gericht op investeringsprojecten van de zes erkende speerpuntclusters. Enkel Catalisti, SIM, Flux50, Flanders’ Food, VIL en Blauwe Cluster kunnen binnen deze oproep een projectvoorstel indienen en dus begunstigde zijn van EFRO-steun.

Budget:

Voor deze oproep wordt een budget voorzien van 2.000.000 euro EFRO-steun.

Voorwaarden:

 • Verplichte vooraanmelding ten laatste op 26 april 2019
 • Definitieve indiening ten laatste op 27 juni 2019
 • Het EFRO-steunpercentage bedraagt maximaal 40%
 • De totaal subsidiabele kosten kunnen maximaal 3 miljoen euro bedragen.
 • De maximale EFRO-steuntoekenning is vastgelegd op 800.000 euro. Voor projecten met een totale kost hoger dan 2 miljoen euro zal het maximale EFRO-steunpercentage dus lager liggen dan 40%
 • Staatssteunregels zijn van toepassing. Bijgevolg dienen de projecten zich ter verantwoording van de staatssteun te beroepen op de Groepsvrijstellingsverordening.
 • De oproep is gericht op investeringsprojecten. Loonkosten en werkingskosten worden niet aanvaard.
 • De promotoren dienen minimaal een eigen bijdrage van 15% te voorzien.
 • Toekenning van Vlaamse, provinciale of andere cofinanciering moet worden bevestigd uiterlijk bij definitieve goedkeuring van het project.

Prioriteit 2: Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s

Specifieke doelstelling 2: “Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen. Intergemeentelijke samenwerking en digitalisering naar ondernemers”

Met deze oproep wordt beoogd om het ondernemingsklimaat te verbeteren door het optimaliseren van het overheidsbeleid en de overheidsdienstverlening, in het bijzonder van lokale en provinciale besturen, in functie van de (toekomstige) noden van ondernemingen. Meer specifiek richt de oproep zich op administratieve vereenvoudiging en verdere digitalisering van de dienstverlening naar ondernemers toe.

Budget:

Voor deze oproep wordt een budget voorzien van 2.500.000 euro EFRO-steun.

Mogelijke acties:

 • Het ontwikkelen, integreren en implementeren van digitale instrumenten (productencatalogus, vergunningen, interactieve databanken, …) voor ondernemers;
 • Het inzetten van een Intergemeentelijke ambtenaar lokale economie;
 • -      …

Aandachtspunten:

 • Aandacht voor intergemeentelijke samenwerking en/of diepgaande digitalisering
 • Acties binnen digitalisering moeten verder gaan dan info ter beschikking stellen via website
 • Directe betrokkenheid lokale besturen is noodzakelijk
 • Initiatieven rond digitalisering dienen aan te sluiten bij de reeds bestaande Vlaamse initiatieven

Voorwaarden:

 • Infosessie op woensdag 3 april 2019, van 10u30 tot 12u30 in zaal B2.111 van het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel
 • Verplichte vooraanmelding ten laatste op 26 april 2019
 • Definitieve indiening ten laatste op 27 juni 2019
 • Het EFRO-steunpercentage bedraagt maximaal 40%
 • De promotoren dienen minimaal een eigen bijdrage van 15% te voorzien.
 • De publieke financiering kan worden beperkt in het kader van de staatssteunregelgeving.
 • Toekenning van Vlaamse, provinciale of andere cofinanciering moet worden bevestigd uiterlijk bij definitieve goedkeuring van het project.

Prioriteit 2: Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s 

Specifieke doelstelling 5: “Bevorderen van een internationaal ondernemersklimaat Creatie en uitvoering van strategieën om Vlaanderen als innovatief economisch ecosysteem te versterken door internationalisering”

De focus ligt op de creatie en uitvoering van strategieën om Vlaanderen als innovatief economisch ecosysteem te versterken door internationalisering. De oproep beoogt dan de creatie en uitvoering van afgestemde strategieën voor de internationalisering van het Vlaamse innovatieve economische ecosysteem met een sterke betrokkenheid van overheidsactoren, middenveldorganisaties, kmo’s, etc. Dit moet zorgen voor impactvolle acties die de concurrentiepositie van Vlaanderen in de wereld versterken. Binnen dit proces is het belangrijk om uit te gaan van de noden van de bedrijven die centraal staan als uitgangspunt van de op te richten strategieën en de daaraan verbonden uitvoeringsprocessen.

Budget:

Voor deze oproep wordt een budget voorzien van 1.000.000 euro EFRO-steun.

Doelstellingen:

Met deze oproep worden gedetailleerde projectvoorstellen beoogd die zich richten op een totaalaanpak waarin meerdere van onderstaande stappen vervat zitten:

 • uitwerken van een aanpak om nieuwe doelgroepen (bedrijven met exportpotentieel of potentieel om in Vlaanderen te investeren) te detecteren en hun noden beter te kennen.
 • uitwerken van een nieuwe aanpak om bedrijven beter te bereiken en te ondersteunen.
 • uitwerken manier om innovatie in Vlaamse ecosysteem (clusters, SOC’s, …) internationaal beter te valoriseren.

Aandachtspunten:

 • Deze oproep sluit aan bij de Small Business Act for Europe (SBA
 • Projecten dienen bij te dragen aan de output en resultaatsindicatoren
 • Indieners beschikken over een Vlaamsbrede werking voor internationaliserende bedrijven, en hebben hierin de nodige ervaring en kennis opgebouwd.
 • In de voorstellen gericht op internationale valorisatie van innovatie in de Vlaamse clusters zijn alle Vlaamse speerpuntclusters en SOC’s betrokken.
 • Enkel voorstellen die volgens de geldende staatssteunregels uitgewerkt zijn (zie verder punt 2.2 over staatssteun) en Vlaamsbreed uitgevoerd worden komen in aanmerking.

Voorwaarden:

 • Verplichte vooraanmelding ten laatste op 26 april 2019
 • Definitieve indiening ten laatste op 27 juni 2019
 • Het EFRO-steunpercentage bedraagt maximaal 40%
 • De promotoren dienen minimaal een eigen bijdrage van 15% te voorzien.
 • De publieke financiering kan worden beperkt in het kader van de staatssteunregelgeving.
 • Toekenning van Vlaamse, provinciale of andere cofinanciering moet worden bevestigd uiterlijk bij definitieve goedkeuring van het project.

Meer info:

Meer info over al deze oproepen vind je hier. Met vragen kan je terecht bij het provinciale EFRO-contactpunt: Anneke Van den Aker. Haar gegevens vind je hieronder.

 

 

 

Hooibeekhoeve helpt landbouwbedrijven om zich aan te passen aan het veranderende klimaat

publish date
07.03.2019

Vlaams minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel bracht gisteren een werkbezoek aan de Hooibeekhoeve in Geel. Dat is één van de proefbedrijven voor land- en tuinbouw van de provincie Antwerpen. De medewerkers doen er voornamelijk praktijkonderzoek voor jongvee, melkvee en voedergewassen. Daarbij ligt de focus steeds meer op het veranderende klimaat. Zo wordt er onder meer gezocht naar manieren om de uitstoot van ammoniak, CO2 of methaan bij melkveebedrijven te verminderen en de opslag van CO2 in de bodem te verhogen.  

Tijdens het werkbezoek maakte de minister kennis met de werking van de Hooibeekhoeve en het LCV, het Landbouwcentrum voor Voedergewassen, dat eveneens in Geel Ten Aard gevestigd is. Het accent lag op onderzoek en innovatie, voornamelijk in functie van het klimaat.

“Het belang van deze onderzoeken valt niet te onderschatten”, verklaart Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel. “De opgedane kennis wordt immers verspreid over gans Vlaanderen via demonstratieprojecten, workshops, studiedagen, enzovoort. De samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de provincie Antwerpen is dus duidelijk een win-win voor de hele sector.”

Het veranderende klimaat staat al geruime tijd centraal bij de onderzoeksopdrachten van de Hooibeekhoeve. Het gaat daarbij zowel om wetenschappelijk als praktijkgericht onderzoek. De Hooibeekhoeve beschikt daarvoor over een eigen melkveestal met tal van innovaties zoals een automatisch melkanalysetoestel, een conditiescorecamera, sensorgestuurde licht- en klimaatregeling. Andere pluspunten zijn de eigen velden, waarvoor men samen met het LCV recent nog investeerde in een nieuwe proefveldhakselaar, én een breed netwerk van (melk)veehouders waarmee voor allerlei onderzoeken wordt samengewerkt.

Van veld tot stal

Waar vroeger enkel op bepaalde onderdelen werd gefocust, wordt vandaag bij die onderzoeksprojecten steeds meer naar de gehele keten gekeken. Er wordt als het ware van veld tot stal gewerkt. Een mooi voorbeeld is het demonstratieproject KOE (Klimaatvriendelijke Ommekeer met Eigen voer) van het LCV. “Dit project zet in op klimaatvriendelijke teelten als granen, veldbonen, grasklaver, rietzwenkgras en voederbieten,” verduidelijkt gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé. “Diepwortelende gewassen laten meer organische stof achter in de bodem en met vlinderbloemigen heb je minder kunstmest nodig omdat ze zelf stikstof fixeren uit de lucht. Voederbieten zijn dan weer niet alleen een uitstekende teelt om de nitraatuitspoeling te beperken, ze zijn ook goed voor de bodem en produceren veel bedrijfseigen voer. Daardoor moet er minder ander voer als soja en granen van buitenaf aangevoerd worden.”

Samenwerking en kennisuitwisseling zijn elementair voor de Hooibeekhoeve. Recent stapte het dan ook mee in ‘De Klimaatploeg’, een plattelandsproject dat ondersteund wordt door de provincie Antwerpen, Vlaanderen en Europa. “In dit project werken 5 melkveebedrijven en experten uit verschillende vakgebieden samen aan concrete initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan het klimaat,” licht gedeputeerde voor Plattelandsbeleid Kathleen Helsen toe. “Denk bijvoorbeeld aan het energieverbruik in de stal of het melklokaal, aan de introductie van andere teelten op het veld, het gebruik van milieuvriendelijke krachtvoerbestanddelen voor de dieren, enzovoort.”

Is het nu klimaatopwarming of klimaatverandering?

publish date
05.03.2019

Leerkrachten, gidsen en educatoren ontdekken hoe het klimaatverhaal nu echt in elkaar zit

De hele maand februari was het klimaatthema brandend actueel. Op de laatste dag van de maand was dit niet anders. Met ‘Klaar voor een nieuw klimaat?!’ organiseerde de Provincie Antwerpen een inspirerende dag gevuld met interactieve workshops voor leerkrachten, gidsen en educatoren. Ze gingen naar huis met een pak nieuwe kennis en methodieken om door te geven aan jongeren en volwassenen.

 

Het klimaatthema is niet weg te denken uit de kranten. Maar hoe zit de vork nu juist in de steel? En hoe breng je het klimaatverhaal op maat van jouw doelgroep? Een honderdtal leerkrachten, gidsen en educatoren leefden zich op donderdag 28 februari helemaal in het thema tijdens de netwerkdag ‘Klaar voor het klimaat?!’ op het provinciale praktijkbedrijf Hooibeekhoeve in Geel. De rollen werden voor één dag omgedraaid en de leerkrachten werden weer even leerling. Ze gingen zelf aan de slag met het educatief materiaal en leerde verschillende methodieken te gebruiken.

Bijleren en experimenteren

De ganse dag was gevuld met interactieve workshops. De deelnemers experimenteerden met onderzoek, speelden educatieve spelletjes of maakten een klimaatwandeling tussen de velden. Van landbouw tot natuur en van water tot bodem: zeer uiteenlopende thema’s kwamen doorheen de dag aan bod. Zo maakte de workshop: ‘Hoe breng je de SDG’s in je workshop?’  leerkrachten wegwijs in de verschillende klimaatdoelstellingen. Ze kregen er meteen ook methodieken en gratis lesmateriaal mee naar huis.  De workshop ‘Virtueel Water’ liet dan weer iedereen stilstaan bij de hoeveelheid water die wij indirect verbruiken. In de workshop ‘Red het klimaat, eet geen biefstuk?!’ werd getoond hoe landbouwers vandaag op verschillende manieren hun steentje bijdragen aan een beter milieu. Aansluitend bracht ook iedereen een bezoek aan de melkveestallen van Hooibeekhoeve om zelf te ontdekken hoe sterk het klimaatverhaal ook in de landbouwsector speelt.

Snelcursus in klimaatterminologie

Naast ideeën en lesmateriaal kregen de deelnemers ook veel tips mee om het klimaatverhaal op de juiste manier te benaderen. Eén van de belangrijkste tips van de dag: spreek van klimaatverandering in plaats van klimaatopwarming. De opwarming van de aarde betekent niet dat het overal warmer zal worden. Er spelen heel wat andere factoren mee zoals nieuwe regenvalpatronen en woestijnvorming.  Verder spreek je ook beter van klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Bij mitigatie neemt de mens de oorzaken van klimaatverandering bij de horens en bij adaptatie past de mens zichzelf en zijn omgeving aan.

Getuigenissen van de dag

Hilde Guens en Vanessa Maes – Leerkrachten 1ste graad aan Don Bosco Hechtel

“Wij volgden de workshop: ‘Hoe breng je de SDG’s in je workshop?’ en vonden het zeer inspirerend. Tijdens de workshop werden er vele voorbeelden aangehaald van gratis lesmateriaal, boeken met verschillende methodieken en enkele spelletjes. In de toekomst denken we zeker enkele items die in de workshop aangehaald werden, te gebruiken in onze lessen. Het was een inspirerende dag.”

Stella Van Hofstraeten – Publiekswerker bij het Rivierenhof

“In de voormiddag volgde ik de workshop ‘Virtueel water’. Het blijft ongelooflijk hoeveel water er verbruikt wordt voordat een product in de winkel ligt. Tijdens onze workshop werd er onderling volop over gediscussieerd. Voor mezelf haal ik er alvast uit dat het beter is om zoveel mogelijk niet-verwerkte voeding van hier te kopen.  Verder volgde ik ook de workshop ‘Leve(n)de bodem’.  Interessant wat je van onze bodem kan leren en welke impact het klimaat ook hierop heeft. De proefjes zijn iets minder toepasbaar in onze publiekswerking, maar zeker een aanrader voor leerkrachten uit wetenschappelijke richtingen.”

Vraag nu je individuele begeleiding aan

publish date
05.03.2019

Vanuit de werking van het CVBB is het LCV één van de praktijkcentra die de mogelijkheid tot individuele bedrijfsbegeleiding aanbiedt. Deze begeleiding heeft een waarde van €350, waarvan €300 gesubsidieerd wordt door het CVBB. Hierdoor bedragen de kosten voor de landbouwers slechts €50 + 6% BTW op de totaalfactuur. Bij een pakket van €350 betekent dit dus voor de landbouwer een kost van €71!

Landbouwers kunnen vrijwillig begeleiding van het LCV/CVBB ontvangen:

 • Indien zij geconfronteerd worden met overschrijdingen van de nitraatresidunormen. Zij kunnen zich op aangeven van de mestbank of op eigen initiatief aanmelden.
 • Indien er nitraatvervuiling door hun bedrijf geconstateerd wordt via waterkwaliteitsgroepen en deze vervuiling niet opgelost kan worden met enkele korte bezoeken of wanneer een grondige bedrijfsdoorlichting en advisering noodzakelijk is.
 • Elke landbouwer, op eigen initiatief

Een begeleidingspakket bestaat uit één of meerdere bedrijfsbezoeken van minstens 1u, aangevuld met analyses. Deze analyses kunnen profielanalyses zijn, maar kunnen ook ingevuld worden met analyses van bijvoorbeeld 0-30 cm of 0-60 cm. Belangrijk is hier dat het gaat om bijkomende analyses. Analyses die wettelijk verplicht zijn komen hiervoor niet in aanmerking.

Voor begeleiding kan je het inschrijvingsformulier invullen of door contact op te nemen met Simon Wouters: simon.wouters@provincieantwerpen.be

Goed GePASt: Ammoniakemissie in de rundveehouderij

publish date
05.03.2019

Het demonstratieproject Goed GePASt, een project over ammoniakemissiereductie in de rundveehouderij liep eind juni 2018 af. De projectpartners hebben rundveehouders gesensibiliseerd en geïnformeerd rond de problematiek, de PAS-technieken en PAS-maatregelen. Daarnaast werd er met belanghebbenden nagedacht over oplossingen voor knelpunten bij het implementeren van 4 PAS-technieken. Zowel Hooibeekhoeve als ILVO implementeerden PAS-technieken in hun stallen. Zo konden landbouwers op Hooibeekhoeve 3 ammoniakemissiereducerende roostervloeren ontdekken in de nieuwe melkveestal.

In de eindbrochure worden de resultaten en realisaties van Goed GePASt samengevat.  Naast algemene informatie over ammoniak en PAS, vind je er de resultaten van het project. Bijvoorbeeld: oplossingen of onderzoekaanbevelingen voor implementatieknelpunten van 4 PAS-maatregelen, rapport over ammoniakemissiereducerende roostervloeren op Hooibeekhoeve, mogelijkheden van waterverneveling op de loopvloer, haalbaarheidsstudie van N-balans op een vleesveebedrijf…

Weet je graag meer over luchtemissies in de veehouderij? De vernieuwde website bundelt alle informatie rond luchtemissies aan de hand van doctoraten en verschillende types projecten. VEMIS staat voor ‘Consortium kennisopbouw luchtemissies in de veehouderij’ en op de website vind je, naast alle info over Goed GePASt, alles over luchtemissies in Vlaanderen.

 

Volgende van de detaillijst