Symposium - Landschappen inspireren en integreren

SAVE THE DATE - Symposium n.a.v. 20 jaar Europese Landschapsconventie

Datum
  • dinsdag 27 oktober 2020
Jutse Plassen provincie Antwerpen

De Europese Landschapsconventie (2000) heeft het belang van geïntegreerd, multidisciplinair samenwerken aan de kwaliteit van het landschap hoog op de beleidsagenda gezet. 20 jaar na de Landschapsconventie blikken we vooruit. 

Welke kansen en uitdagingen zien we m.b.t. landschapskwaliteit, nu en in de toekomst? Welke initiatieven, van beleids- tot praktijkniveau, kunnen ons inspireren?

Key notes worden gebracht door Prof. Dr. Hans Van Dyck en Prof. Dr. Veerle Van Eetvelde.

Datum en programma: Dinsdag 27 oktober 2020, provinciehuis Antwerpen. 

Het programma wordt begin september bekend gemaakt op deze site. Indien noodzakelijk binnen de geldende coronarichtlijnen, gaat het symposium in een verkorte versie door als webinar.

Voor wie? Dit symposium richt zich op de verschillende overheden en organisaties die in Vlaanderen betrokken zijn bij beleidsthema's als landschap, open ruimte, landbouw, ruimtelijke planning, platteland, erfgoed, natuur, gebiedsontwikkeling, toerisme, ...

Inschrijven: Inschrijven kan vanaf september via deze website.

Meer info: Bij vragen of interesse kan je mailen naar leefmilieu@provincieantwerpen.be

Volgende van de detaillijst