Infonamiddag PIH-grootkeukenhygiëne

Is er nieuws omtrent allergenen?
Sorteer je afval zoals het hoort?
Hoe beperk je voedselverlies?

 

Sprekers van FAVV en OVAM brengen ons het laatste nieuws omtrent allergenen, een goed afvalbeheer en praktische benaderingen om voedselverspilling te verminderen.
Deze infonamiddag biedt de kans om antwoorden te krijgen op vragen waar de grootkeukensector mee zit.
Het is een netwerkmoment om van elkaar te leren.

ORGANISATIE

 

PIH, Dienst Grootkeukenhygiëne
Het Provinciaal Comité van Antwerpen voor de Bevordering van de Arbeid

 

Status
Datum
  • donderdag 18 april 2024 van 12.45 uur
Prijs
gratis voor organisaties onder contract / € 60 per pers. (btw incl.) / € 20 voor studenten (btw incl.)
Uiterste inschrijfdatum
vrijdag 12 april 2024

Annulatie is mogelijk tot en met 12 april 2024. Nadien wordt het inschrijvingsgeld niet meer terugbetaald.

 

PROGRAMMA

12u45: Onthaal met een drankje

13u20: Verwelkoming
Jan De Haes, Gedeputeerde, Provincie Antwerpen

13u30: Communiceren over allergenen, hoe ver staan we?
Koen De Roover, technisch expert, Voorlichtings- en begeleidingscel FAVV

14u00: Wettelijk kader selectieve inzameling bedrijfsafval
Astrid De Man, beleidsmedewerker bedrijfsafval, OVAM
Betrokken bij de Green deal duurzame zorg

14u30: Preventie van voedselverlies in Vlaanderen
Ann Braekevelt, experte beleid ‘food waste’, OVAM

15u00: Wat kan en mag ik doen met voedselresten?
Koen de Roover, technisch expert, Voorlichtings- en begeleidingscel FAVV

15u30: Netwerkmoment met een hapje en een drankje